fot. Frédéric de Villamil / CC / Flickr

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia, w momencie dożycia momentu zakończenia umowy. To z reguły ubezpieczenie długoterminowe – umowę zawierasz na okres 10, 20, 25 lat lub do osiągnięcia określonego wieku, np. wieku emerytalnego. Jeśli umrzesz w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci wskazanym przez Ciebie uposażonym określoną w umowie sumę ubezpieczenia. Możesz rozszerzyć umowę ubezpieczenia o umowy dodatkowe – ochronę na wypadek: leczenia szpitalnego, operacji chirurgicznych, śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierci spowodowanej wypadkiem komunikacyjnym, trwałego inwalidztwa, ciężkich chorób itp.

Wysokość sumy ubezpieczenia określona jest w dokumencie potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. Wypłacana suma ubezpieczenia może zostać powiększona o kwotę z tytułu udziału w zyskach zakładu ubezpieczeń bądź wskutek przeprowadzonej w trakcie trwania umowy ubezpieczenia indeksacji sumy ubezpieczenia (możesz wnioskować o zmianę wysokości sumy ubezpieczenia w rocznicę umowy).

Ważne! Możesz podwyższać sumę ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia i ochrona przyszłej wypłaty przed skutkami inflacji.

UWAGA! Suma ubezpieczenia nie jest obciążona podatkiem spadkowym ani dochodowym, a przy poprawnym wskazaniu uposażonych wypłacana będzie bez postępowania spadkowego.

Składkę za polisę ustala zakład ubezpieczeń, uwzględniając rodzaj oraz wysokość udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, okres ubezpieczenia, wiek ubezpieczonego, zawód, hobby oraz koszty związane z zawarciem i obsługą umowy. Składki płacisz z góry w terminach określonych w umowie. Składkę, po wcześniejszym uzgodnieniu, możesz opłacać w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Zazwyczaj, na Twój wniosek oraz za zgodą zakładu ubezpieczeń, w trakcie trwania umowy możesz zmienić tryb opłacania składek.

fot.  Frédéric de Villamil / CC / Flickr
fot. Frédéric de Villamil / CC / Flickr

W przypadku wszystkich umów, również tych zawartych na cudzy rachunek, masz prawo do samodzielnego, w pisemnym oświadczeniu, wskazania i zmiany uposażonego. Jeżeli w chwili śmierci ubezpieczonego nie ma wskazanego uposażonego, świadczenie przypada ustawowym spadkobiercom ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie i dożycie oferuje niemal każde towarzystwo życiowe. Zanim wybierzesz produkt, zastanów się, czy zależy Ci bardziej na funkcji ochronnej, czy na oszczędzaniu. Musisz też zdecydować, na jaki okres chcesz zawrzeć umowę i jaka suma ubezpieczenia (maksymalna wypłata) Cię interesuje. Im dłuższy okres – tym dłużej masz zapewnioną ochronę i tym dłużej pracują Twoje oszczędności.

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, a w przypadku gdy jesteś przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku zakład ubezpieczeń zwróci Ci zapłaconą składkę. Zwrot składki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zakład ubezpieczeń pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakład ubezpieczeń może zastrzec sobie prawo potrącenia części składki za okres, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Umowę ubezpieczenia możesz wykupić na swój wniosek w dowolnym czasie. Najczęściej jednak wartość wykupu pojawia się po określonym czasie, np. po dwóch latach od daty rozpoczęcia umowy. Wartości wykupu na każdą rocznicę umowy są określone w umowie, a sama wartość wykupu liczona jest zazwyczaj według wzoru zamieszczonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

WAŻNE! Jeżeli podałeś dane niezgodne z prawdą lub zataiłeś prawdę o okolicznościach, o które zakład ubezpieczeń pytał przy zawieraniu umowy, zakład ubezpieczeń będzie wolny od odpowiedzialności, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Po upływie trzech lat od daty zawarcia umowy zakład ubezpieczeń nie będzie mógł podnieść zarzutu oświadczenia niezgodnego z prawdą albo zatajającego prawdę. W przypadku wznowienia umowy lub podwyższenia sumy ubezpieczenia termin trzyletni, o którym mowa, będzie liczony od daty wznowienia umowy lub podwyższenia sumy ubezpieczenia, ale tylko w odniesieniu do faktów i informacji dostarczonych zakładowi ubezpieczeń w związku ze wznowieniem umowy lub podwyższeniem sumy ubezpieczenia.

Jeśli spełnisz warunek dożycia do końca okresu ochrony, zakład ubezpieczeń wypłaci Ci, we wskazany przez Ciebie sposób (np. przelewem na rachunek bankowy), sumę ubezpieczenia z tytułu dożycia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.