fot. star5112/CC/Flickr

CO MOŻESZ UBEZPIECZYĆ?

Finansowe skutki szkód związanych z ruchem pojazdu. OC gwarantuje wypłatę odszkodowania osobie poszkodowanej przez kierującego ubezpieczonym pojazdem. Chroni więc przede wszystkim poszkodowanego, ale też sprawia, że odszkodowania nie będzie musiał wypłacać z własnej kieszeni sprawca wypadku/kolizji.

Ważne! Nie ma znaczenia, czy auto prowadzi właściciel, czy ktoś inny. Odpowiedzialność ubezpieczyciela wobec poszkodowanego jest taka sama.

OD CZEGO CHRONI?

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone innym. Mogą one polegać na uszkodzeniu samochodu innej osoby (stłuczka), inne szkody w mieniu (np. uszkodzone ogrodzenia posesji), ale też na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, w szczególnych wypadkach niestety również śmierci.

Oznacza to, że w przypadku zdarzenia, Twoje zobowiązania związane z naprawieniem szkody zostaną pokryte przez zakład ubezpieczeń do pewnego, ustalonego przepisami prawa limitu. Te limity noszą nazwę sum gwarancyjnych. Obecnie w zależności od rodzaju szkody stanowią one równowartość w złotych:

  • 5  mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, w przypadku szkód na osobie (bez względu na liczbę poszkodowanych);
  • 1  mln. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, w przypadku szkód na mieniu.

Obowiązek ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu występuje na terenie całej Europy i niemal we wszystkich rozwiniętych krajach świata.

UWAGA! W przypadku kontroli drogowej, kierowca musi mieć przy sobie i okazać na żądanie policjanta dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC.

Konsekwencje nieposiadania OC są bardzo poważne. Pierwsza konsekwencja to kara, którą nakłada na posiadacza pojazdu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Aktualne wysokości kar można znaleźć na stronie www.ufg.pl. Kolejną konsekwencją jest ukaranie mandatem kierującego pojazdem bez OC w przypadku kontroli drogowej.

Najpoważniejszym jednak skutkiem braku umowy OC jest konieczność pokrycia kosztów ewentualnego zdarzenia drogowego z własnej kieszeni. Oznacza to, że kierujący pojazdem, który spowoduje kolizję lub wypadek, sam finalnie zapłaci za koszty: naprawy cudzego auta, ewentualne koszty leczenia czy rehabilitacji. Formalnie wygląda to tak, że odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaca UFG, a następnie obciąża poniesionymi kosztami sprawcę wypadku.

Składka może być płatna jednorazowo lub w ratach. Wysokość składki w ubezpieczeniu OC zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od tego, jakimi jesteśmy kierowcami – jeśli jeździmy bezwypadkowo będzie miało to znaczący wpływ na naszą składkę. Wysokość składki zależy także od naszego wieku i stażu w prowadzeniu pojazdów – bardziej doświadczeni kierowcy są premiowani niższą składką. Znaczenie ma też to, gdzie poruszamy się autem. Najwyższe składki dotyczą miejsc, w których natężenie ruchu jest największe, czyli dużych miast. Nie bez znaczenia jest też to, jakim autem jeździmy – istotna jest pojemność silnika.

fot.  star5112/CC/Flickr
fot. star5112/CC/Flickr

Ubezpieczyciele, zachęcając kierowców do korzystania ze swoich usług, stosują różnego rodzaju zniżki. Nie tylko te za bezszkodową jazdę, co jest kwestią najważniejszą, ale też np. za kontynuację ubezpieczenia w tej samej firmie, za jednorazową (zamiast w ratach) płatność składki itp.

Ważne: Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel wskazał inny termin zapłaty składki.

Nie dotyczy to umów, które automatycznie przedłużyły się na kolejne 12 miesięcy. Ważność OC ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli w okresie trwania tej umowy posiadacz opłacił całą składkę. W przypadku takich umów, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z datą wznowienia umowy.

Pamiętaj! W Polsce i całej Unii Europejskiej występuje zakaz różnicowania cen ubezpieczenia ze względu na płeć.

WAŻNE

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a warunki ubezpieczenia są jednakowe we wszystkich towarzystwach ubezpieczeniowych. Są one określone w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152).

Posiadacz pojazdu zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

W przypadku kupna używanego pojazdu z tzw. drugiej ręki (od innej osoby fizycznej, w sprzedaży komisowej lub od firmy trudniącej się kupnem i sprzedażą pojazdów) powinieneś otrzymać polisę OC zawarta przez poprzedniego właściciela. W takim wypadku na Ciebie, jako na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

Jeżeli sprzedający pojazd nie miał zawartej umowy ubezpieczenia OC, to Ty jako nowy właściciel zobowiązany jesteś zawrzeć umowę najpóźniej w dniu nabycia pojazdu.

Ważne! Poprzedni właściciel musi poinformować zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta. Ma na to 14 dni. Koniecznie musimy również pamiętać o tym, aby sprzedający wraz ze wszystkimi dokumentami auta, przekazał nam również potwierdzenie ubezpieczenia OC.

Jeżeli kupując używany pojazd, nie chcemy kontynuować polisy poprzedniego właściciela i chcemy zmienić ubezpieczyciela OC, możemy umowę wypowiedzieć. Robimy to pisemnie, wtedy ulega ona rozwiązaniu w dniu jej wypowiedzenia. Takie wypowiedzenie możemy złożyć u agenta, w zakładzie ubezpieczeń lub wysłać pocztą (jeżeli wypowiedzenie wyślemy za pośrednictwem Poczty Polskiej, dniem wypowiedzenia jest dzień nadania pisma. W przypadku nadania za pośrednictwem innego operatora pocztowego – dzień jego doręczenia). Konieczne jest, aby już następnego dnia po rozwiązaniu starej umowy, w naszych rękach była nowa, ważna od tego właśnie dnia polisa. Nie może dojść do tzw. luki ubezpieczeniowej.

UWAGA! Kupując nowy pojazd od dealera musisz pamiętać, żeby umowa ubezpieczenia była zawarta najpóźniej w dniu rejestracji, nawet jeśli pojazdem z salonu wyjedziesz kilka dni później. W większości punktów sprzedających pojazdy znajdują się też agencje, w których można załatwić wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem OC.

Podwójne OC i automatyczne odnawianie się OC

Ważne! Umowę ubezpieczenia OC zawiera się standardowo na 12 miesięcy, przy czym jej ważność ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli w okresie trwania tej umowy posiadacz opłacił całą składkę (a więc przy płatności rozłożonej na 2 lub 4 raty o żadnej z nich nie zapomniał).

Dlatego też, jeżeli masz zamiar zmienić firmę ubezpieczeniową, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie umowy OC najpóźniej dzień przed upływem okresu, na który została zawarta.

Ważne! Jeżeli masz zamiar zmienić firmę ubezpieczeniową, musisz złożyć pisemne wypowiedzenie umowy ubezpieczenia najpóźniej dzień przed jej wygaśnięciem. W innym przypadku zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja zakupu pojazdu z tzw. drugiej ręki. W tym wypadku, jeśli jako nabywca nie chcesz kontynuować ubezpieczenia w tym samym zakładzie, umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, a więc z ostatnim dniem wpisanym na polisie.

Krótsza umowa (na mniej niż 12 miesięcy) ubezpieczenia OC może być zawarta przez posiadaczy pojazdów: zarejestrowanych czasowo, zarejestrowanych za granicą, zabytkowych, wolnobieżnych, oddanych w komis (tu o ubezpieczenie dba właściciel komisu).

Jeżeli zawarłeś umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Internetu lub przez telefon, masz prawo od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia składając oświadczenie na piśmie. Pamiętaj jednak o tym, aby odstępując od umowy zadbać o to, by mieć zawartą umowę ubezpieczenia OC w innym zakładzie. Nie można dopuścić do powstania luki w ubezpieczeniu.

Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu zostaje rozwiązana: z upływem okresu, na który została zawarta (posiadacz ma obowiązek złożyć pisemne wypowiedzenie) lub z chwilą wyrejestrowania pojazdu.

UWAGA! Może się zdarzyć, że Twoja umowa ubezpieczenia OC uległa automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, a Ty (z różnych powodów) zawarłeś umowę także z innym zakładem ubezpieczeń. Takie zjawisko nazywamy „podwójnym ubezpieczeniem”. Masz prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę przedłużoną automatycznie. Za starą polisę zapłacisz składkę tylko za udzielony okres ochrony – od dnia rozpoczęcia umowy do jej wypowiedzenia.

Ważne! Jeśli uczestniczysz w kolizji pamiętaj o spisaniu informacji o wszystkich uczestnikach zdarzenia – najprościej jest wypełnić „wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”. Jest to ustandaryzowany formularz, zawierający wszystkie niezbędne dla ubezpieczyciela dane. Na pewno otrzymałeś go zawierając umowę OC, a jeśli nie masz zawsze możesz skorzystać ze strony PIU:

http://piu.org.pl/wspolne-oswiadczenie-o-zdarzeniu

Jeśli zdarzy się tak, że zdenerwowany nie zdążysz zanotować danych zakładu, w którym ubezpieczony był sprawca lub też nie masz takiej możliwości (np. drugi uczestnik nie chce okazać polisy) możesz, korzystając z systemu informatycznego UFG, sprawdzić czy właściciel danego pojazdu posiada ważną umowę ubezpieczenia OC. Potrzebny jest do tego numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz data zdarzenia https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest?with=zpp1

Najczęściej w kolizji uszkodzeniu ulega pojazd. Zgłoszenie szkody w zakładzie ubezpieczeń rozpoczyna proces likwidacji szkody, której wynikiem będzie wypłata odszkodowania. Możesz, decydując o naprawie pojazdu, wybrać tzw. wariant bezgotówkowy. Wówczas rozliczenie naprawy auta nastąpi pomiędzy warsztatem a ubezpieczycielem. Bardzo często ubezpieczyciele oferują możliwość naprawy pojazdu w serwisach będących w ich sieci naprawczej.

Możesz także zdecydować się na rozliczenie tzw. kosztorysowe. Wówczas zakład ubezpieczeń sporządzi wycenę kosztów naprawy uszkodzeń pojazdu i wypłaci Ci gotówkę. Decyzja, czy pojazd zostanie naprawiony zależy wyłącznie od Ciebie jako właściciela pojazdu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.