Za pieniądze z Unii Europejskiej realizowane są na Pomorzu projekty o wartości prawie 6,5 mld zł. Podpisano 1500 umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przebudowa drogi krajowej nr 7 – wartość wkładu Unii Europejskiej: 151 724 623,98 zł / fot. mapadotacji.gov.pl

Liczba umów zawartych przez Urząd Marszałkowski oznacza, że od momentu rozpoczęcia realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego każdego dnia co najmniej jedna firma, samorząd lub stowarzyszenie dostawały gwarancję dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Wartość umów zawartych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego wyniosła pod koniec października 2012 roku 91,2% pieniędzy, które były w dyspozycji urzędu. To najlepszy wynik w kraju.

Szybkość z jaką Urząd Marszałkowski realizuje program spowodowała, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało Pomorzu dodatkowe 45 mln euro. Pieniądze pochodziły z tzw. Krajowej Rezerwy Wykonania i przeznaczono je dla regionów, które najlepiej radziły sobie z wdrażaniem Regionalnych Programów Operacyjnych.

Możliwość zdobycia dodatkowych 45 mln euro nie było jedyną przyczyną tempa pracy urzędników. Marszałek województwa Mieczysław Struk, zwraca uwagę, że pieniądze z Unii Europejskiej wspierają pomorską gospodarkę w czasie kryzysu.

– Z założenia środki dostępne z UE miały być instrumentem wsparcia dla regionalnego rynku w czasie spowolnienia gospodarczego. Już w 2008 roku przeprowadziliśmy 21 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, co było najlepszym rezultatem w Polsce. W kolejnym – 2009 roku – przeprowadzono ponad 40 konkursów. Najwięcej pieniędzy mogło zatem trafić na rynek w okresie, gdy wzrost PKB spadł w Polsce do 1,6% – podkreśla Mieczysław Struk.

Pozytywny wpływ środków unijnych potwierdza także prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, według którego PKB na mieszkańca w 2015 roku, dzięki pozyskaniu środków Unii Europejskiej, będzie o ponad 7 pkt. procentowych wyższy niż w scenariuszu, który tego wpływu nie uwzględnia.

– Jedynie cztery regiony w Polsce zanotowały zbliżony wynik do województwa pomorskiego. To także lepszy rezultat niż ten, który zanotowały kraje „piętnastki”, korzystające z pomocy unijnej w latach 90. – dodaje marszałek.

Koszty związane z realizacją przez Urząd Marszałkowski „zadań unijnych” są niewielkie i finansowane w całości przez UE. W realizację Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 łącznie zaangażowanych jest 211 pracowników, odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z programem – przeprowadzanie konkursów, kontroli, rozliczenia, promocja itd. Na jednego pracownika przypada ok. 4,5 mln euro. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej ta kwota powinna wynosić 400 tys. euro. Zatrudnienie w Urzędzie Marszałkowskim jest zatem prawie 10-krotnie niższe niż zalecenia Komisji Europejskiej.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 to największe przedsięwzięcie finansowe w historii regionu. Wartość finansowanego przez Unię Europejską programu wynosi ponad 938 mln euro. Ze środków RPO WP, zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego finansowane są projekty z niemal wszystkich dziedzin gospodarki i usług publicznych.

Dzięki pieniądzom z UE powstała m.in. Al. Havla w Gdańsku, rozbudowywany jest Teatr Muzyczny w Gdyni, budowana jest sieć dzięki której dostęp do internetu może uzyskać ponad 107 tys. osób. Dofinansowanie otrzymały też uniwersytety, szpitale oraz ponad 2,5 tys. przedsiębiorców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.