Fot. internet

Już w najbliższą sobotę 23 września br. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty”. Organizatorem wydarzenia jest Rada Samorządu Doktorantów Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy współpracy z Kołem Naukowym Historyków. Konferencja odbędzie się w Słupsku, w siedzibie Akademii Pomorskiej. Organizatorzy gwarantują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). 

Myślą przewodnią trzeciej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami.

Przedstawiamy Państwu program słupskich obrad:

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

POLSKA I SĄSIEDZI NA PRZESTRZENI WIEKÓW

„Ludzie i przedmioty”

Godzina 8.45, część wspólna, otwarcie konferencji (Budynek Akademii Pomorskiej przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 317):

 • Przywitanie, kierownik Studiów Doktoranckich (Historia), dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Teterycz-Puzio
 • Prorektor ds. Nauki AP, dr hab. prof. nadzw. Aleksander Astel
 • Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego, dr hab. prof. nadzw. Daniel Kalinowski
 • Dyrektor Instytutu Historii i Politologii AP, dr hab. prof. nadzw. prof. Robert Kuśnierz
 • Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, mgr Marcin Prusak

 

Sesja I. Archeologia i średniowiecze – Czas wojny, czas pokoju. Sala 317.

Prowadzący dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Teterycz-Puzio

9.00 -9.20 Monika Chabińska (UŁ),  Ceramika żywa – próba przybliżenia funkcji naczyń pradziejowych w kulturze łużyckiej i pomorskiej.

9.20-9.40 Tomasz Częścik (AP), Nie tylko Konungahela. Wyprawy morskie Słowian.

9.40 – 10.00 Mariusz Samp (AP), Czy doszło do bitwy na Psim Polu w 1109 roku? Uwagi krytyczne.

10.00-10.20 Henryk Jurkiewicz (AP), Początki zakonu dominikańskiego  na Pomorzu Zachodnim w XIII w.

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja II. Kultura materialna w czasach nowożytnych. Sala 315.

Prowadzący dr Justyna Żukowska

9.00 -9.20 Kamil Domagała (AP), Husaria w czasach Wazów – od świetności do kryzysu.

9.20-9.40 Stanisław Zawadzki (UW), Obraz gospodarowania ekonomią brzeską na podstawie listów J. Jelskiego do wojewody wileńskiego i hetmana wielkiego litewskiego Lwa Sapiehy z lat 1624-1629.

9.40-10.00 Marek Lichota (AP), Polska kultura materialna w czasach zaborów na przykładzie miasta Zamościa.

10.00-10.20 Andżelika Szuran-Karpiej (AP), Stosunki polsko-niemieckie – wzajemne relacje kulturalne i gospodarcze na przykładzie Słupska w XIX i XX wieku.

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja III.  Ludzie XX wieku Sala 316.

Prowadzący: dr Małgorzata Mastalerz-Krystjańczuk

9.00 -9.20 Konrad Mozgawa (AP),  Mit-ziarno prawdy. Interpretacja hermeneutyczna i krytyka tekstu, jako źródła historycznego.

9.20-9.40  Kamil Bierka (AP), Matka, żony i kochanki. Kobiety w życiu marszałka Józefa Piłsudskiego.

9.40 – 10.00 Joanna Gliszczyńska (AP), Emigracyjna działalność Wincentego Witosa.

10.00-10.20 Andrzej Idem (AP), Podpułkownik artylerii Zdzisław Stanisław Latawiec – wstęp do biografii.

10.20-10.30 Dyskusja

10.30-10.50 Przerwa kawowa

 

Sesja IV. Człowiek średniowiecza – na co dzień i od święta. Sala 317.

Prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Hauziński

10.50 – 11.10 Małgorzata Częścik (ZSP nr 1 Słupsk),  Napój chłopów, wojów i książąt. Piwo w kulturze Słowian zachodnich.

11.10-11.30 Maciej Badowicz (UG), Prezent z procentem: wino jako podarek w kontaktach dyplomatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej na przełomie XIV i XV wieku.

11.30-11.50 Agnieszka Klawinowska (AP), Na skraju epok. Człowiek w oczach dwóch kronikarzy: Anonima tzw. Galla i Jana Długosza.

11.50-12.10 Patrycja Jędrzejewska (AP), Bogusław V w polityce pomorskiej Kazimierza Wielkiego. Geneza przymierza polsko-pomorskiego z 1343 roku.

12.10-12.20 Dyskusja

12 20-13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja V.  XIX-wieczne dziedzictwo. Sala 315.

Prowadzący dr. hab. prof. nadzw. Józef Szymański

10.50 – 11.10 Maria Engler (AP),  Wiosna Ludów- Wiosna Kobiet? Z historii ruchu kobiet w Hamburgu.

11.10-11.30 Marek Tandek (AP), Rola w  życiu człowieka  tradycji, przedmiotów i pamiątek o znaczeniu symbolicznym (w kulturze Kaszubów od XIX wieku do dnia dzisiejszego).

11.30-11.50 Marta Raczyńska-Kruk (UJ), Od genealogii do etnografii. Podróż w domowe zaświaty, czyli antropologiczny portret rodzinnej pamiątki.

11.50-12.10 Aneta A. Duda (AP),   Utracone dziedzictwo. Peczara Potockich z Tulczyna.

12.10-12.20 Dyskusja

12.20-13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja VI  XIX i XX wiek. Na ziemiach polskich i poza nimi. Sala 316.

Prowadzący prof. dr hab. Wojciech Skóra

10.50 – 11.10 Ewa Jaszewska (AP), Życie wychodźstwa  polskiego w Niemczech na łamach „ Kuriera Poznańskiego”.

11.10-11.30 Mariusz Borysiewicz (AP),  Polski stan posiadania w Chinach i Mandżurii w latach 1898-1949.

11.30-11.50 Jakub Szuchyta (AP), Zarys działalności Ekspozytury nr 4 Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego po jej przeniesieniu z Krakowa do Katowic w 1930r

11.50-12.10 Maciej Wierzchnicki (AP), Działalność Inspektoratu Szkolnego w Słupsku w latach 1945 – 1947 w świetle trudności odradzającego się polskiego szkolnictwa.

12.10-12.20 Dyskusja

12.20-13.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja VII. Pomorze Zachodnie po II wojnie światowej. Sala 315.

Prowadzący dr hab. prof. nadzw. Zenon Romanow

13.00 -13.20  Zbysława Banat-Jędrzejewska (AP), Wysiedlenia ludności niemieckiej z okolic Słupska w roku 1946, porównanie założeń organizacyjnych z rzeczywistymi warunkami.

13.20-13.40 Łukasz Löper (AP), Rabunkowa polityka wojsk sowieckich na przykładzie powiatu słupskiego w 1945-1947.

 13.40-14.00 Konrad Konkol (AP) „Utrata czujności rewolucyjnej”, czyli deprawacje wybranych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej w województwie koszalińskim w latach 1950-1975.

14.00-14.20 Jolanta Czerwiakowska (AP), Krwawy grudzień 70 na Wybrzeżu.

14.20-14.30 Dyskusja

 

Sesja VIII. Powojenne relacje. Sala 317.

Prowadzący dr hab. prof. nadzw. Robert Kuśnierz

13.00 -13.20  Marcin Prusak (AP), Książki z serii Biblioteki Żółtego Tygrysa. Fenomen popularnej literatury historycznej PRL

13.20-13.40 Alina Bacic-Saliszewska (AP), Struktura organizacyjna Kraju Zakerzońskiego OUN oraz VI Okręgu Wojennego UPA-Zachód w latach 1945–1947 – podobieństwa i różnice na podstawie zeznań Mirosława Onyszkiewicza ps. «Orest»”.

13.40-14.00 Dominik Radecki (AP), Dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy państwa Polskiego w latach 1945 – 1956 na przykładzie granicy zachodniej.

14.00-14.20 Emilia Zibart (AP), Polska-Ghana. Wzajemne relacje w latach 1957-1966.

14.20-14.40 Kamila Pytlik (AP), Bierny opór sposobem na społeczno-polityczne zmiany. Czy to dzisiaj możliwe?

14.40-14.50 Dyskusja  

 

14.50. Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 Spotkanie z gościem specjalnym konferencji – Piotrem Zychowiczem. Sala nr 317.

 

W skład komitetu organizacyjnego III Konferencji Doktorantów-Historyków „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków. Ludzie i przedmioty” 2017 wchodzą:

 • Marcin Prusak- przewodniczący
 • Patrycja Jędrzejewska
 • Kamil Bierka
 • Aneta Duda
 • Adam Czarnecki
 • Kamila Pytlik
 • Joanna Gliszczyńska
 • Szymon Smentek

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.