Fot. internet

Już niebawem ruszy przebudowa drogi w Warciminie (gm. Potęgowo, pow. słupski)– etap I. W dniu 25 maja br. został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja jest możliwa do wykonania w tym roku, dzięki pozyskaniu przez Gminę Potęgowo dotacji ze środków budżetu Województwa Pomorskiego. Wysokość dofinansowania wynosi  72 000,00 zł. Szacowany koszt robót wynosi 249 999,75 zł brutto.

Fot. internet

Przyczyną podjęcia modernizacji jest zły stan nawierzchni drogi, występują liczne  wyboje i zastoiny wody, przez co utrudniony jest dojazd do gruntów rolnych i posesji.

Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi o długości 550 mb. (nr dz. 4 i 8).  Projektowana szerokość drogi wynosi 5,5 m, w tym jezdni z asfaltobetonu 3,5 m oraz pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego naturalnego o szerokości po stronie zachodniej 0,5 m, po stronie wschodniej 1,5 m.

Zakres robót :

  • roboty przygotowawcze– uzupełnienie ubytków w podbudowie brukowej– zasypanie tłuczniem około 30m2, frezowanie nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu Żychlin– Warcimino, oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni, która będzie stanowiła podbudowę pod nową nawierzchnię,
  • nawierzchnia drogowa– skropienie istniejącej podbudowy asfaltem 0,6 kg/m2, wykonanie warstwy wyrównawczej z asfaltu gr. 7 cm, skropienie istniejącej podbudowy asfaltem 0,4 kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
  • uzupełnienie nawierzchni na skrzyżowaniu– skropienie nawierzchni asfaltem 0,6 kg/m2,wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cmna powierzchni około 119 m2,
  • Zjazdy– wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego grubości 25 cm,
  • wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 25 cm,
  • w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową (działka nr 4) Żychlin– Warcimino– sfrezowanie pasa szerokości 4,10×29,0m istniejącej warstwy asfaltowej drogi Żychlin– Warcimino na odcinku 24 metrów, na głębokość 5 cm. Uzupełnienie sfrezowanego pasa warstwą ścieralną 0/16 podczas układania warstwy ścieralnej przebudowanej drogi,
  • oznakowanie pionowe skrzyżowania– ręczne kopanie dołów, ustawianie słupków metalowych, zabetonowanie, montaż znaków drogowych.

Ostateczny termin realizacji zadania do 15.11.2017 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.