Fot. potegowo.pl

W dniu 13 kwietnia br. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 434/227/17 o rozstrzygnięciu konkursu, na mocy której wniosek Gminy Potęgowo, dotyczący projektu pn. „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo” został wybrany do dofinansowania. Kwota przyznanego dofinansowania to 6 321 778,51 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych. Projekt został najwyżej oceniony przez ekspertów na osiem złożonych wniosków.

Fot. potegowo.pl

Gmina Potęgowo złożyła w grudniu 2016r. do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o dofinansowanie na inwestycję pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. W wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny wniosków  zespół ekspertów uznał projekt Gminy Potęgowo za najlepszy i znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej. Należy nadmienić, iż złożenie wniosku poprzedziły wieloletnie przygotowania, które rozpoczęły się w 2012r. od  przygotowania I etapu dokumentacji projektowej. W celu sprawnej realizacji w/w inwestycji w listopadzie 2016r. Wójt Gminy Potęgowo  powołał zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno. Wartość inwestycji ogółem wynosi 9 151 330,39 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła. Zaprojektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie węzły cieplne (istniejące podlegające modernizacji) oraz planowane do wbudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidualne kotłownie. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. W ramach operacji planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem w ciepłowni w Darżynie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wynosi 4359,85 m. W ramach zadania inwestycyjnego wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gminy, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne na terenie kraju. Gwarantuje to spełnienie norm budowlanych i branżowych, zarówno krajowych, jak i wskazanych przez prawodawstwo europejskie. Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Należy nadmienić, iż planowane rozwiązania techniczne umożliwią w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest po podpisaniu umowy o dofinansowanie tj. w  III kwartale 2017 r.

-Praca całego zespołu zaangażowanego w tworzenie projektu zaowocowała ogromnym dofinansowaniem. Bardzo dziękuję wszystkim osobom oraz podmiotom za współpracę. To nasz wspólny sukces!- mówi Dawid Litwin, Wójt Gminy Potęgowo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.