fot. UM

W 2020 r. na terenie województwa pomorskiego osoby korzystające ze środków komunikacji zbiorowej pojadą na podstawie jednego wspólnego biletu. To efekt rozpoczynającego się dzisiaj z inicjatywy władz województwa pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska.

fot. UM

Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku, a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych wyniesie 85%.

– Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Wdrożenie w województwie pomorskim tego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że ostatecznym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie, a w szczególności Aglomeracji Trójmiejskiej.

Jednym z elementów wspomnianej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego było wybudowanie przez Województwo Pomorskie całkowicie nowej linii kolejowej – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii kolejowej wybudowanej w Polsce po roku 1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz „tzw. korytarzem kościerskim”. Towarzyszące temu inwestycje miast w infrastrukturę dojazdową oraz tabor w komunikacji miejskiej, powodują, iż wspólny cel samorządów staje się realny.

– Jeszcze wiele pozostaje do realizacji – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Obecnie, przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 planuje się realizację inwestycji dotyczących węzłów transportowych na terenie zarówno Gmin Obszaru Metropolitalnego oraz Miejskich Obszarów Funkcjonalnych województwa. Jednocześnie chcemy pozyskać środki ujęte w tzw. „programach krajowych”, a dotyczące jakże ważnych dla rozwoju województwa: zakupu taboru kolejowego, elektryfikacji linii PKM oraz dalszej modernizacji podstawowej sieci linii kolejowych.

Naczelnym celem uruchamianego dziś Programu jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników – systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej. W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie korzystania z udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców. Zakłada się, iż wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe w znakomity sposób podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie. Niestety istniejący system transportu zbiorowego w pomorskim, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości dokonywania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2 500 linii transportu zbiorowego (różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.

W świetle powyższej oceny sytuacji, postawiono następujące cele szczegółowe Programu:  

– uproszczenie procedur zakupu biletów jednorazowych, okresowych, łączonych w komunikacji pasażerskiej;

– niskokosztowe zwiększenie sieci i kanałów dystrybucji wszystkich rodzajów biletów;

– wprowadzenie pełnej możliwości precyzyjnego rozliczania przychodów z opłat pomiędzy poszczególnych organizatorów, operatorów i przewoźników; -umożliwienie pozyskiwania danych dotyczących przewozów przydatnych dla organizatorów, m.in. na temat potoków pasażerskich, położenia pojazdów w danej chwili itd.;

– wprowadzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej, dostępnej na całym obszarze objętym integracją.

Dzięki wprowadzeniu Systemu, pasażerowie uzyskają możliwość realizowania podróży na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego – w dowolnych relacjach i przy wykorzystaniu środków transportu dowolnych przewoźników. Podkreślenia wymaga podstawowy wymóg stawiany projektowanemu Systemowi – będzie on w pełni otwarty na niskokosztowe łączenie z systemami zewnętrznymi (funkcjonującymi lub obecnie wdrażanymi u Partnerów zagranicznych) oraz na włączenie do tego systemu wszystkich organizatorów/emitentów biletów w regionie.

Do dyspozycji pasażera będą różne formy dokonywania płatności (takie same u wszystkich organizatorów i przewoźników):

– za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon);

– gotówką – w dedykowanych automatach na peronach i węzłach integracyjnych – wydruk biletu z kodem kreskowym lub QR;

– kartą płatniczą (bankową kartą zbliżeniową);

– kartą dedykowaną (zbliżeniową).

Pasażer będzie miał możliwość optymalizowania opłat za przejazd (dobór najdogodniejszej taryfy w celu zmniejszenia opłaty ponoszonej przez pasażera).

Dodatkowo planuje się inne, towarzyszące udogodnienia dla pasażerów:

–  informacja pasażerska zintegrowana dla woj. pomorskiego – pasażer komunikacji publicznej w będzie miał dostęp do regionalnej informacji pasażerskiej wszystkich organizatorów transportu publicznego i przewoźników w regionie wraz z możliwością planowania oraz optymalizacji taryfowej podróży,

–  planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych,

– oferowanie produktów turystycznych komercyjnych (np. łączone opłaty za przejazd i usługi turystyczne).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.