mat. prasowy

Do 23 grudnia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku czekama na prace w kolejnej edycji konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży „Wspólnie dbamy o środowisko”. Konkurs tradycyjnie rozegrany zostanie w trzech kategoriach: plastycznej, fotograficznej i technicznej. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie w wieku od 10 do 19 lat ze Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica. Jak co roku nagrody w konkursie będą bardzo atrakcyjne – dla laureatów przygotowano sprzęt elektroniczny i fotograficzny.

mat. prasowy
mat. prasowy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz młodzież uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych. „Wspólnie dbamy o środowisko” jest skierowany do młodych ekologów ze Słupska, Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica. Głównym założeniem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród młodzieży, a także zwrócenie uwagi na zależność pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. Troska o środowisko powinna być sprawą nadrzędną dla każdego z nas.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach. W pierwszej – plastycznej – oceniane będą ekologiczne plakaty, wykonane dowolną techniką w formacie A3 lub A4. W drugiej – technicznej – młodzież będzie miała za zadanie wykonać eko-rzeczy, czyli przydatne przedmioty stworzone z odpadów. Ostatnia kategoria – fotograficzna – jest z kolei skierowana do uzdolnionych, młodych fotografów, którzy za pomocą obiektywów swoich aparatów potrafią ukazać piękno otaczającego nas środowiska lub pracę PGK.

– Każdy uczestnik konkursu może w kategoriach plastycznej i technicznej złożyć jedną pracę, natomiast w kategorii fotograficznej limit został ustalony na trzy zdjęcia. – We wszystkich organizowanych przez PGK konkursach głównym kryterium, poza oczywiście walorami artystycznymi, jest samodzielność wykonania pracy. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie sami w pełni angażowali się w wykonanie swoich dzieł, jednocześnie chłonąc wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Pragnę również podkreślić, że na konkurs „Wspólnie dbamy o środowisko” należy wysyłać prace indywidualne, gdyż grupowe nie będą podlegać ocenie – mówi Mateusz Bilski, rzecznik prasowy PGK i koordynator konkursu.

WAŻNE!

  • Prace konkursowe w kategoriach plastycznej i technicznej należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do siedziby PGK Sp. z o.o.
  • Prace w kategorii fotograficznej należy z kolei przesłać e-mailem na adres konkurs@pgkslupsk.pl
  • Każdy uczestnik powinien zgłosić chęć udziału oraz dostarczyć prace w nieprzekraczalnym terminie do 23 grudnia 2016 r.
  • Uroczystość wręczenia nagród zaplanowana jest na styczeń 2017 r. – laureaci o nagrodach i wyróżnieniach zostaną poinformowani telefonicznie.

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO „WSPÓLNIE DBAMY O ŚRODOWISKO” EDYCJA 2016

ORGANIZATOR KONKURSU
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Słupsku
WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU
– Urząd Miejski w Słupsku
– Urząd Gminy Słupsk
– Urząd Gminy Kobylnica
– Sommer Sp. z o.o. – Firma KING
CELE KONKURSU
1. Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska.
2. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.
3. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
4. Odkrywanie własnych zdolności i możliwości twórczych.

TEMATYKA KONKURSU
1. Główne hasło konkursu brzmi : „WSPÓLNIE DBAMY O ŚRODOWISKO”.

2. Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, wpływ ekologii na zdrowie człowieka, ekologiczny krajobraz, piękno przyrody, efekty zmian w systemie gospodarki odpadami, pracę służb PGK na rzecz utrzymania czystości i unieszkodliwiania odpadów.

ZASADY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej z terenu miasta Słupska oraz Gmin: Słupsk i Kobylnica, w wieku od 10 do 19 lat (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych).
2. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach, z których wyłonieni zostaną nagrodzeni (miejsca 1-3) oraz wyróżnieni.

KATEGORIE KONKURSOWE
1. Kategoria plastyczna:

plakat – użyj haseł ekologicznych zachęcających do ochrony środowiska przyrodniczego,
– technika wykonania dowolna,

– format plakatu A4 lub A3
2. Kategoria techniczna

eko-rzecz – wykorzystaj rzeczy niepotrzebne, nieużyteczne (odpady) do stworzenia czegoś nowego, przydatnego i pożytecznego,
– technika wykonania oraz wielkość pracy dowolna

3. Kategoria fotograficzna:

fotografia – pokaż piękno otaczającego nas środowiska naturalnego w mieście lub poza nim / ukaż pracę PGK Sp. z o.o. w Słupsku – format zapisu JPG
4. W kategoriach plastycznej i technicznej każdy uczestnik konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę), w kategorii fotograficznej każdy uczestnik ma prawo do złożenia maksymalnie trzech prac. Do pracy należy dołączyć:

– imię i nazwisko oraz wiek autora;
– tytuł pracy;
– adres, nazwę i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego została przygotowana praca;
– numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail

5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora oraz w materiałach wydawanych przez Organizatora.

TERMINY
• Prace konkursowe w kategoriach plastycznej i technicznej należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do siedziby PGK Sp. z o.o. (ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk).
• Prace konkursowe w kategorii fotograficznej należy dostarczyć osobiście na nośniku danych lub przesłać na adres e-mailowy konkurs@pgkslupsk.pl.
1. Ostateczny termin dostarczenia prac – 23 grudnia 2016 r.

2. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
3. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, z udziałem przedstawicieli Współorganizatorów konkursu, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu w dniu 28 grudnia 2016 r.

4. Uroczyste wręczenie nagród i certyfikatów „Młodego Ekologa” planowane jest na drugi tydzień stycznia 2017 r.. O miejscu i terminie wręczenia nagród zwycięzcy i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie.

NAGRODY
1. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.
2. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:
a) Sprzęt elektroniczny i fotograficzny
b) Bony zakupowe
c) Ekologiczne gadżety PGK Sp. z o.o.
3. W zależności od poziomu konkursu Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

INFORMACJE DODATKOWE
1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji oraz wykorzystywania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.
3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (59) 843 72 55.
4. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.pgkslupsk.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.