fot. UM

5 pracowników pomocy społecznej z województwa pomorskiego otrzymało dzisiaj z rąk wicemarszałka Pawła Orłowskiego i przewodniczącego sejmikowej Komisji Zdrowia Andrzeja Bartnickiego „Srebrne Drzewka” – nagrody za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w roku 2016 w dziedzinie pomocy społecznej. 

fot. UM
fot. UM

Jak co roku, z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego, samorząd województwa pomorskiego, wyróżnił pomorskich pracowników pomocy i integracji społecznej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Coroczna nagroda ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki.

– Obowiązki pracowników pomocy i integracji społecznej, wymagają wielu poświęceń oraz wyjątkowej empatii w stosunku do osób na których rzecz pracują – mówił wicemarszałek Paweł Orłowski. – Ponadto pracownicy instytucji pomocowych muszą odznaczać się specjalistyczną interdyscyplinarną wiedzą. Dlatego nagradzamy te osoby, które podejmują m.in. działania z zakresu inicjowania i wdrażania programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych,  aktywizowania i integrowania wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, wspierania działalności sektora ekonomii społecznej, wspierania i promowania wolontariatu, upowszechniania dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej oraz za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagroda służy podniesieniu prestiżu zawodu pracownika socjalnego, ponadto jest dużym wsparciem w tworzeniu pozytywnego wizerunku całej grupy zawodowej.

W bieżącej edycji konkursu wpłynęły łącznie 24 wnioski. Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:

Pani Urszula Gajewska – Starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

Pani Sylwia Mackiewicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie – za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;

Pani Ewa Troka – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie – za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;

Pani Irena Trzcińska – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;

Pan Franciszek Bronk – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej;

W województwie pomorskim w systemie pomocy społecznej pracuje 6.556 osób, w tym:

  • w Ośrodkach Pomocy Społecznej 3.019 osób
  • w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie 464 osoby
  • w Domach Pomocy Społecznej 2.516 osób
  • w Ośrodkach Wsparcia 483 osoby.

Pracownicy pomocy i integracji społecznej pracują na co dzień na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Stanowią oni przede wszystkim kadrę pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej oraz  powiatowych centrów pomocy rodzinie.  W pomorskich OPS oraz PCPR zatrudnionych jest 1.192 pracowników socjalnych. Ponadto do ich grona zaliczają się  specjaliści pracujący na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej, profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie. Kadrę pomocy i integracji społecznej stanowią również pracownicy pracujący na rzecz osób niepełnosprawnych, asystenci rodziny oraz organizatorzy społeczności lokalnych. Należy pamiętać również o profesjonalnej kadrze kierowniczej, która zarządza na co dzień instytucjami pomocowymi.

Przypomnijmy, że miejscem pracy pracowników pomocy i integracji społecznej są 123 Ośrodki Pomocy Społecznej, 16 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, 44 Domy Pomocy Społecznej, 17 Centrów Integracji Społecznej, 13 Klubów Integracji Społecznej, 9 Dziennych Domów „Senior Wigor”, 57 Placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz 16 Dziennych Domów Pomocy.

W bieżącej edycji konkursu wpłynęły łącznie 24 wnioski. Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody 5 osobom.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.