fot. kaszubi.pl

W wypełnionej Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku było na ogół uroczyście, momentami wesoło, a cały czas wielokulturowo. Podczas wręczania tegorocznych Skier Ormuzdowych, czyli dorocznych nagród przyznawanych przez redakcję i Kolegium Redakcyjne miesięcznika „Pomerania”, na zmianę brzmiał język kaszubski, polski i gwara kociewska.

fot. kaszubi.pl
fot. kaszubi.pl

Ta ostatnia chyba najczęściej, bo oprócz przemów (tu należą się brawa burmistrzowi Pelplina Patrykowi Demskiemu) po kociewsku śpiewał też Zespół Pieśni i Tańca „Modraki”. Aby uzupełnić ten obraz pomorskiej zgodnej wielokulturowości dodajmy, że jedna ze Skier trafiła też na Krajnę, której reprezentanci przyjechali do Gdańska w swoich tradycyjnych ludowych strojach.

A oto pełna lista nagrodzonych:

Elżbieta Bugajna, Elżbieta Czarnotta, ZPiT „Modraki”, Ewa Orzechowska, Paweł Ruszkowski, Antoni Szreder, Klub Turystyczny ZKP „Wanożnik”.

Imprezę prowadzili Andrzej Busler i Karolina Serkowska. Protokół z posiedzenia kapituły przyznającej Skry Ormuzdowe odczytał przewodniczący Kolegium redakcyjnego „Pomeranii” Edmund Szczesiak, a całe wydarzenie rozpoczęła zastępczyni redaktora naczelnego Bogumiła Cirocka, która przybliżyła (niektórym przypomniała) fragment z książki Aleksandra Majkowskiego Żëcé i przigòdë Remùsa, jaki opowiada o walce sów i sępów Arymana ze „skrami” spuszczanymi na ziemię przez dobrego boga Ormuzda.

Żeby w tekście było wielokulturowo jak na uroczystości w Gdańsku, krótko o laureatach napiszemy po kaszubsku (i przepraszamy Modraki, że nie jestesmy w stanie zrobić tego również po kociewsku – ze wstydem przyznajemy, że jeszcze nie potrafimy pisać w Waszej gwarze).

Elżbiéta Bùgajnô – regionalistka, wielelatnô przédniczka KPZ w Somòninie, nôleżniczka Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka. Òbroniła doktorsczi dokôz na témã kaszëbsczi religijny pòézje. Je téż pòétką i szkólną. Wëchòwa wielné karno lubòtników kaszëbiznë.

Elżbiéta Czarnotta – nôleżniczka folklorowégò karna „Krajniacy”, inicjatorka i/abò realizatorka taczich pòdjimiznów, jak: Bùczkòwskô Naùkòwô Kònferencjô, Przezérk Gwar nad Głomią „Godomy po naszymu”, ùpamiãtniwanié dôwnëch mieszkańców Krajnë. Dzãka ji staróm òsta wëdónô ksążka ò krajeńsczich zwëkach i spiéwnik karna „Krajniacy”.

„Modraki” – dzejającé przë Zrzeszë Sztôłceniô i Wëchòwaniô nr 1 w Pelplënie Karno Spiéwë i Tuńca, jaczé pòkazywô zwëczi, tradicjã i fòlklor Kòcewiô. Dzysdnia mô 40 nôleżników, ale òd zôczątkù jistnieniô, to je òd 1997 r., wësztôłcëło wielną grëpã lubòtników kòcewsczi kùlturë.

Éwa Òrzechòwskô – spòlëznowô animatorka kùlturë w gminach Parchòwò i Czôrnô Dąbrówka, òrganizatorka Latny Artisticzny Akademie dlô nômłodszich. Inicjatorka i realizatorka festiwalu Jasień Teatralna. Prowadzy młodzëznowi Téater Brzozaki. Wespółzałóżcka Kaszëbsczégò Institutu Téatrowò-Artisticzny Edukacje KIETA.

Paweł Ruszkòwsczi – gitarzësta i wókalista, laùreat òglowòpòlsczich festiwalów lëteracczi spiéwë. Rozkòscérzô kùlturã Kaszub i kaszëbsczi jãzëk m.jin. przez spiéwanié hitów tłómaczonëch na rodną mòwã. Je téż kómpòzytorã, ùsôdzô mùzykã do pòéticczich dokazów, m.jin. do wiérztów kaszëbsczich ùtwórców, tak pòwstôł bëlny kòncert „Kamiszczi”.

Antoni Szreder – doktor prawnëch nôùków, wielelatny nôleżnik zarządu słëpsczégò partu KPZ, inicjator, wespółòrganizator i dobrzińca wiele kùlturalnëch pòdjimiznów, m.jin. Kaszëbsczégò Festiwalu w Słëpskù, V Zjazdu Kaszëbów w tim miesce, wrãcziwaniô nôdgrodów absolwentóm słëpsczich ùczbòwniów za magistersczé dokazë na témã Kaszub.

Wanożnik – ùsadzony w 1990 rokù z pòdskacënkù Bena Hinza, Janusza Kòwalsczégò i Édmùnda Szczesôka turisticzny klub KPZ. Zajimô sã m.jin. òrganizowanim czôłnowëch spłëniãców (òd samégò pòwstaniô bierze ùdzél w rëchtowanim Kaszëbsczégò Czôłnowégò Spłëniãcô „Śladami Remusa”), piechtnëch, kòłowëch i aùtokarowëch wanogów a téż mòtórowëch rajdów.

Skry są przyznawane od 1985 r. za rozpowszechnianie wartości zasługujących na społeczne uznanie, pasje twórcze, szerzenie pomorskiej kultury, przezwyciężanie trudnych środowiskowych warunków, społeczne inicjatywy w zakresie kultury.

Dodajmy, że podczas uroczystości wręczono również Stypendium im. I. Trojanowskiej dla młodych dziennikarzy kaszubskich. Otrzymał je piszący do „Kuriera Bytowskiego” i „Pomeranii” Łukasz Zołtkowski.

DM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.