fot. CIO

Masz ciekawy pomysł? Chcesz aktywnie i pożytecznie spędzić czas? Działaj! Skorzystaj z Inicjatywy Lokalnej! 

fot. CIO
fot. CIO

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektu „Aktywność Obywatelska – to jest to”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013, zaprasza do skorzystania z usług INICJATYWY LOKALNEJ.

Po wprowadzeniu nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie, umożliwiono nieformalnym grupom mieszkańców podjęcie działań, wspólnie z władzami samorządowymi, na rzecz lokalnych społeczności.

Inicjatywa Lokalna to narzędzie znane pod postacią tzw. „czynu społecznego”. Aby wesprzeć bezpośrednio aktywnych mieszkańców  Słupska, CIO chce przeznaczyć 5 grantów w wysokości do 2000 zł każdy nieformalnym grupom słupszczan/nek (5 grup po co najmniej 4 osoby).

DLA KOGO?

1. Inicjatywa Lokalna adresowana jest do mieszkańców/nek Słupska, nieformalnych grup obywatelskich działających na rzecz społeczności lokalnej.
2. W konkursie może wziąć udział grupa min. 4 osób tzw. grupa nieformalna, która posiada ciekawy i oryginalny pomysł aktywizujący środowisko lokalne.
3. Nie będą rozpatrywane ani dofinansowywane projekty otrzymane od instytucji państwowych i samorządowych (np. szkół, urzędów gminy, etc.)

NA CO?

W ramach Inicjatywy Lokalnej wspierane będą działania na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności:
a) działania integrujące i aktywizujące mieszkańców lokalnej społeczności,
b) edukacja, oświata i wychowanie,
c) działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni w mieście, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
d) pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
g) promocja i organizacja wolontariatu,
h) działalność charytatywna.

Inicjatywa Lokalna nie ma charakteru i formy regrantingu – osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia, będą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie , a następnie CIO będzie je zabezpieczać finansowo ze środków z dotacji otrzymanej od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013.

Szczegółowy regulamin ubiegania się o wsparcie w ramach Inicjatywy Lokalnej, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria oceny wniosku znajdują się na stronie internetowej słupskiego Centrum Inicjatyw Obywatelskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.