fot. gk

Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” w dalszym ciągu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów i pierwsze pieniądze trafiły do beneficjentów – rozmowa z Mikołajem Orłem, Prezesem LGR.  

– To ważny czas dla Lokalnej Grupy Rybackiej „Pradolina Łeby”?

– Tak. Rozpoczął się pierwszy nabór wniosków i pierwsze pieniądze trafiły do beneficjentów. Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” w dniach 30 czerwca 2011 r. – 26 sierpnia 2011 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów ze środków Osi 4 Programu Operacyjnego  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” – w skrócie PO RYBY. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR). Do rozdysponowania w tym naborze jest ponad 4,7 mln zł. To pierwszy z siedmiu naborów,  które ogłaszane będą średnio co pół roku.

– Gdzie i kiedy należy składać wnioski?

– Wnioski należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”, ul Pomorska 67, 84-250 Gniewino – od poniedziałku do piątku. Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach, które są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – www.dprow.woj-pomorskie.pl, jak i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby”- www.pradolinaleby.pl.

– Obok skrótu LGR często pojawia się skrót LSROR. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą?

LSROR jest niezwykle ważnym dokumentem. Lokalna Grupa Rybacka „Pradolina Łeby” to stowarzyszenie, którego podstawowym celem jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (w skrócie właśnie LSROR), czyli ogólnego planu podniesienia jakości życia mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia. Przypominam, że LGR Pradolina Łeby obejmuje tereny jednostek samorządu terytorialnego: Cewice, Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łeba, Łęczyce, Nowa Wieś Lęborska i Wicko.

fot. gk

– Załóżmy, że mam pomysł na projekt i chcę go realizować za pośrednictwem LGR. Jednak gubię się w gąszczu zasad dotyczących otrzymania dofinansowania…

– W interesie LGR leży, aby jak najwięcej środków przyczyniło się do rozwoju obszaru „Pradoliny Łeby”. Dlatego pracownicy naszego biura udzielają bezpłatnie informacji i doradztwa osobom oraz podmiotom zainteresowanym pozyskaniem wsparcia finansowego dla swoich projektów. Można tez wziąć udział w szkoleniach i warsztatach dotyczących przygotowania wniosku. Zapisy osób zainteresowanych udziałem w tych szkoleniach prowadzone są przez pracowników Biura. Można też zgłosić się wysyłając mail na adres: biuro@pradolinaleby.pl albo skontaktować telefonicznie – nr telefonu 783 404 954.

– Kto może otrzymać wsparcie finansowe?

O dofinansowanie mogą starać się wszyscy – zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne,  nawet podmioty bez osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną. Wnioski mogą dotyczyć bardzo wielu dziedzin życia, głównie przeznaczone są dla osób prowadzących lub chcących podjąć działalność gospodarczą. Zakres tej działalności dla osób z sektora rybactwa jest praktycznie dowolny, natomiast dla innych osób jest nieco ograniczony. Projekty mogą dotyczyć też ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego lub np. organizacji kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.

– Dla osób zabiegających o funduszy unijne często barierą nie do pokonania jest zasada refundacji poniesionych kosztów.

– Akurat w Osi IV PO Ryby warunki wsparcia finansowego należą do jednych z najatrakcyjniejszych spośród funduszy unijnych. Pomoc finansowa dla jednego projektu może wynieść nawet 1 mln zł, a jeden wnioskodawca może skorzystać wiele razy z pomocy, ale do określonego limitu. Wartość dofinansowania może wynieść nawet 100% kosztów projektu. I co wielu ucieszy – możliwe jest uzyskanie zaliczki, także nawet do 100%.

– Wygląda to bardzo obiecująco. Gdzie szukać podstawowej wiedzy na temat dofinansowania?

– W celu pozyskania środków z Osi 4 PO RYBY należy dobrze zapoznać się z Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR), a szczególnie z jej Rozdziałem 5, w którym zawarto cele Strategii oraz lokalnymi kryteriami wyboru projektów, które zawarte są zarówno w LSROR, jak i zostały podane wraz z ogłoszeniem o naborze projektów. Dofinansowanie przyznawane jest na zasadzie konkursu. Im więcej punktów za lokalne kryteria, tym większa szansa uzyskania dofinansowania. Niezbędne jest też zapoznanie się z zapisami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

– Dziękuję za rozmowę.

Przygotowała: Ewa Horanin