Wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

09 listopada 2015r. | Drukuj

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. To oceny wyjątkowe i rzadko przyznawane – wśród kilkuset uczelni w Polsce może się nimi poszczycić tylko kilkanaście.

fot. racibo / CC / Panoramio

fot. racibo / CC / Panoramio

Jest to już trzecia wyróżniająca ocena PKA dla Uniwersytetu Gdańskiego – poprzednie otrzymały Wydział Oceanografii i Geografii oraz kierunek biotechnologia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.

Aby uzyskać wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniana jednostka/wydział czy kierunek musi spełniać ponadstandardowe wymagania dotyczące kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Warto zauważyć, że jest to już trzecia wyróżniająca ocena PKA dla Uniwersytetu Gdańskiego – poprzednie otrzymały Wydział Oceanografii i Geografii oraz kierunek biotechnologia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. Odbierając wyróżnienie Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski podkreślił, że jest to kolejny dowód, iż Uniwersytet Gdański jest miejscem kształcenia studentów na najwyższym poziomie, nieustępującym największym uczelniom w Polsce i Europie.

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najlepszych wydziałów w Polsce – lokuje się w ścisłej czołówce rankingu jednostek ocenianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskując – najwyższą kategorię – kategorię „A” – w ocenie parametrycznej (to ocena warunków kształcenia i jakości badań naukowych w jednostkach). Wydział kształci interdyscyplinarnie oraz międzywydziałowo na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach chemia i ochrona środowiska. Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna stawia na innowacyjność i nowoczesność, tak by kształcenie studentów odbywało się w powiązaniu z zawodową praktyką, a zajęcia laboratoryjne przedstawiały praktyczne zastosowania, wykorzystywane między innymi w przemyśle i medycynie. Atutem absolwentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego na rynku pracy jest przede wszystkim bardzo dobre przygotowanie do pracy w laboratoriach chemicznych i farmakologicznych, w działach marketingu i sprzedaży koncernów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także w wielu laboratoriach, instytucjach oraz urzędach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Wydział Chemii UG prowadzi bardzo szeroką współpracę międzynarodową z kilkudziesięcioma ośrodkami naukowymi na całym świecie, co wpływa na wysoką jakość prowadzonych na wydziale badań. Są to miedzy innymi badania z zakresu projektowania, syntezy i oczyszczania związków chemicznych o potencjalnej aktywności biologicznej i farmakologicznej, analityki i oceny chemicznych zagrożeń środowiska oraz technologii ich usuwania, a także chemii teoretycznej i obliczeniowej.

Światowy poziom prowadzonych badań naukowych i kształcenia możliwy jest dzięki znakomitej kadrze oraz nowoczesnej infrastrukturze. W 2013 roku Wydział Chemii UG zyskał nową siedzibę wybudowaną w Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, w ramach projektu „Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii, to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz warsztatowo-magazynowym. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi 28 572 m², na którą składają się nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze oraz dydaktyczne, sale seminaryjno-wykładowe oraz zespoły audytoriów. Nowoczesna infrastruktura zespołu audytoryjnego pozwala na organizację wielosesyjnych konferencji. Uruchomiona została hala technologiczna, w której można prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych, możliwych dzięki zgromadzeniu nowoczesnej aparatury badawczej.


Tagi: , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: redakcja@gazetakaszubska.pl

Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz