Odpowiedź na uwagi prezesa O/ZKP w Szczecinie - GazetaKaszubska.pl

Odpowiedź na uwagi prezesa O/ZKP w Szczecinie

Szanowny dr Ryszardzie Stoltman, Szczeciński Stolemie! Z uwagą i pokorą przeczytaliśmy odpowiedź na nasz list, którego główną intencją nie było wskazanie na wielkość głazu, lecz na napis tam zamieszczony a szczególnie na jego czas przeszły wskazujący, że na tej ziemi mieszkali Kaszubi. Tłumaczenie Pana Prezesa jakoby odnosi się to do tych Kaszubów, co onegdaj mieszkali na tej ziemi od wieków jest niespójne, gdyż czy przyjezdni, ale też Kaszubi tu jednak mieszkają. Ale jeżeli nawet argumentacja Pana Prezesa ma być tą właściwą, to wówczas napis nie dostrzegając współcześnie mieszkających tu Kaszubów w swej idei ich lekceważy. Taka postawa nie jest do przyjęcia i stąd wyraziliśmy swoje stanowisko.
Odpowiedź na uwagi prezesa O/ZKP w Szczecinie Andrzej Szutowicz/Zbigniew Talewski
 
22 grudnia 2014r.

Oczywiście różnimy się w odbiorze estetycznym, stąd nasze przeświadczenie, że głaz jest za mały. Dziwi nas, że to nasze przekonanie jest przedmiotem kpin, jednak z drugiej strony takie objawy radości cieszą nas, „ bo śmiech to zdrowie” a chodzi przecież o to „byśmy zdrowi byli”. Śmiech ma do siebie, że wywołuje u śmiejącego się przymrużenie oczu. Tym tłumaczymy, że nie zauważono głównej idei Fundacji Naji Goche o zmianę świadomości Polaków by w końcu zrozumieli, że historyczne Pomorze to nie jakaś tam pruska rejencja, lecz państwo niepodległe niezawisłe z własną dynastią zwaną Gryfitami, których znakiem był Gryf. Fundacja uważa, że pomorski lud był świadomy swojej odrębności i swego rodowodu… Uważa, że w czasach Gryfitów rozwijała się kultura pomorska a nie niemiecka.,. oraz marzy by urzędnicy dzisiejszych województw pomorskich zaczęli mówić o spuściźnie Pomorza państwa Gryfitów a nie elektorów i aby skończono już z drugą skrajnością o odwiecznej niemieckości tych ziem, która zastąpiła tę o prastarych ziemiach polskich…

Stąd my od paru lat prosimy i podejmujemy działania o dumne i godne uczczenie pamięci Gryfitów – suwerenów Pomorza poprzez wybudowanie im reprezentatywnego grobowca. Fundacja nasza zabiega i walczy o wsparcie, poparcie, o wyrażenie swojej opinii w tej materii. Niestety jak widać łatwiej się śmiać niż zająć merytoryczne stanowisko. Na efekty, które dotknęły pośrednio szczecińskich członków Zrzeszenia w tej kwestii nie trzeba było długo czekać świadczy o tym sromotna przegrana w sprawie ustanowienia przez Radę Naczelną ZKP roku2015 „Rokiem Bogusława X”. Ten niby drobny, ale dotkliwy dla spawy upamiętnienia historii Pomorza i Kaszubów fakt to pośredni efekt nie zauważania także przez samych Pomorzan spraw dla kultywowania historii i kultury Pomorza, o których my sygnalizujemy od wielu już lat.

W dalszej części swego pisma napisał Pan: „Żyjących obecnie na Pomorzu Zachodnim w różnych miastach Kaszubów, o których piszecie, zanim zasłużą na obelisk zapraszam do pracy, do propagowania i popularyzowania historii, kultury i wartości dawnych i dzisiejszych mieszkańców, Kaszubów. Może przyszłe pokolenia docenią ich działalność i będąc świadomymi bogatej spuścizny historycznej Kaszubów upamiętnią te wysiłki i dokonania”. Niestety ten cytat świadczy jedynie o Pana złośliwości i potwierdza przypuszczenie, że jednak nasz tekst nie został odczytany uważnie. Otóż wszyscy wymienieni przez nas współcześni Kaszubi – mieszkający na Pomorzu zachodnim – poprzez swoją działalność i osobowość już przeszli do historii miast i miejscowości, w których wykazali się swoją aktywnością a dzięki temu, że podkreślali swoje pochodzenie, że dawali i dają dowody pracowitości i mądrości Kaszubskiego Ludu. Oni już na kartach historii mają wystawione pomniki, bo warto wiedzieć, że „nie kamień, nie metal przetrwa dzieje, lecz słowo pisane”. Wystarczy tylko wspomnieć, że także dzięki rodowitemu Kaszubie – prezesowi RSP Rzecko ok 250 osób ma zapewniony byt… A ileż to Pan Panie Prezesie kamieni musiałby postawić, aby dać pracę tylu ludziom.

Doszła zapewne do Pana relacja z uroczystości w rocznicę śmierci Bogusława XIV ostatniego Gryfity ( jak nam wiadomo z uwagi na inne obowiązki nie mógł w niej Pan uczestniczyć) jaka odbyła się w marcu 2012 roku w szczecińskiej katedrze , kiedy to oprócz dwóch przyjezdnych członków Fundacji Naji Goche, wydawało się, że nikt z pozostałych w tym tamtejszych księży nie wiedział gdzie w katedrze jest miejsce spoczynku, Gryfitów? To żenujące wydarzenie pokazujące niewiedzę w tej kwestii stało się m.in. do wzmocnienia naszych działań do godnego upamiętnienia spoczywających w tej świątyni suwerenów państwa pomorskiego.   Stąd za tą otrzymaną wówczas lekcję dziękujemy.

Jednocześnie przepraszamy za błąd z intencją nazwania ronda …niestety, widać, że nie wszyscy w Szczecinie o tym również wiedzieli stąd i my zbłądziliśmy. I na koniec…tak, tak Panie Prezesie w tej i innych sprawach dot. upamiętnienia prawdziwej historii Pomorza wykonaliśmy do Szczecina nie tylko „parę telefonów”…!!!

Z poważaniem

Ppłk rez. WP mgr inż. Andrzej Szutowicz

Prezes Fundacji NG mgr Zbigniew Talewski


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi: ,
 
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz