Za linie energetyczne na posesji należy się opłata - GazetaKaszubska.pl

Za linie energetyczne na posesji należy się opłata

Od kilku lat obowiązują przepisy pozwalające uzyskać wynagrodzenie od tzw. przedsiębiorstw przesyłowych za zajęcie części nieruchomości. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się transformatory, linie energetyczne, czy rury należące do przedsiębiorstw wodociągowych lub gazowych, mają prawo do żądania od tych przedsiębiorstw wynagrodzenia za korzystanie z części ich działek. W tym celu należy ustanowić tzw. służebność przesyłu.
Za linie energetyczne na posesji należy się opłata Joanna Kleina
 
Radca prawny z Kancelarii Galiński & Kleina.
24 lipca 2013r.

Służebność przesyłu może być ustanowiona w drodze umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem, którego instalacje przez nią przebiegają. W tym celu należy wystąpić do przedsiębiorstwa z wnioskiem o zawarcie umowy o służebność przesyłu wraz ze wskazaniem proponowanej kwoty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie to może przybrać formę jednorazowej wypłaty lub miesięcznie wypłacanej właścicielowi nieruchomości kwoty. Powstaje jednak pytanie jak określić jej wysokość. Z doświadczenia wynika, że najlepiej zlecić rzeczoznawcy majątkowemu przygotowanie wyceny, która będzie uwzględniała położenie nieruchomości, stopień uciążliwości dla jej użytkownika związany z istnieniem urządzeń przesyłowych itd. Rzeczoznawca wskaże jakiej kwoty można żądać od przedsiębiorstwa przesyłowego.

Trzeba mieć świadomość, że bardzo często przedsiębiorstwa przesyłowe nie chcą dobrowolnie ustanawiać służebności przesyłu i wypłacać wynagrodzenia właścicielowi działki. W takiej sytuacji, w odpowiedzi na wniosek o zawarcie umowy, z reguły wysyłają pismo, w którym wskazują, że urządzenia znajdujące się na działce zostały zbudowane zgodnie z obowiązującym prawem i brak jest podstaw do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. Nie należy się tym jednak zrażać. Fakt, że urządzenie zostało zbudowane zgodnie z prawem nie ma żadnego wpływu na możliwość żądania wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z części nieruchomości.

W razie negatywnej odpowiedzi przedsiębiorstwa przesyłowego, pozostaje ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na drodze sądowej. W tym celu należy złożyć do sądu wniosek, do którego warto załączyć dotychczasową korespondencję z przedsiębiorstwem przesyłowym oraz sporządzoną przez rzeczoznawcę wycenę.

Galiński & Kleina – Kancelarie Radców Prawnych – Prawo i podatki w Trójmieście >>


Opublikowano w: Komentarze i opinie
Tagi: , ,
 
Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz