Samorządy liczą na unijne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, bo potrzeb jest wiele. Dopiero wychodzą z kryzysu spowodowanego pandemią, a już muszą radzić sobie ze skutkami inflacji i wojny w Ukrainie. Dlatego potrzebna jest nie tylko zgoda polityczna, ale przede wszystkim  gospodarcza.

To wnioski z pierwszego dnia odbywającego się w Sopocie II Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends. Debatę „Polskie i europejskie polityki rozwojowe w polskich samorządach , a skutki wojny w Ukrainie” poprowadził prof. Jerzy Hausner, a udział wzięli Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, Jakub Banaszek, Prezydent Miasta Chełm oraz Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Piotr Arak, Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wojna w Ukrainie sprawiła, że wdrażane dotąd polityki rozwojowe w kraju, jak i w całej Unii Europejskiej muszą dziś zostać zredefiniowane. Sprawy bezpieczeństwa  przesłaniać będą  dotychczasowe kierunki działań poszczególnych krajów. Z kolei pomoc doraźna uchodźcom wojennym z Ukrainy, niezwykle potrzebna w pierwszych dniach i tygodniach wojny, z czasem musi zostać zastąpiona przez rozwiązania systemowe oraz wsparcie krótko- i długoterminowe. Wsparcie długofalowe, integracja społeczna i gospodarcza będą prawdopodobnie realizowane przez samorządy. To zadanie stanie się dodatkowym wyzwaniem, a być może szansą dla rozwoju regionów i gmin. Wobec wzrostu niepewności przy planowaniu budżetów samorządowych oraz rosnącej skali wyzwań związanych z podejmowaniem nadzwyczajnych środków łagodzenia kryzysu pandemicznego i uchodźczego samorządy potrzebują wytyczenia kierunków dla swoich strategii, perspektywy stabilnej przyszłości finansowej oraz możliwości skoordynowania wspólnych działań w wielu dziedzinach. Konieczne jest wypracowanie planu działania na kolejne miesiące oraz określenie przyszłych wyzwań dla lokalnych gospodarek.

Jak  wynika z badań koniunktury gospodarczej w Polsce, szok wojenny wśród polskich  firm jest mniejszy niż ten wywołany pandemią. Firmy są w niezłej kondycji, jednak z uwagi na niestabilną  sytuację, nie planują większych inwestycji, tymczasem to one są motorem rozwoju. To przekłada się na prognozy wzrostu gospodarczego PKB, który już został zrewidowany z ponad  4 proc na 3,5 proc.   Niepewna sytuacja, skutki pandemii, wojna, inflacja – to wszystko przytłacza inwestorów i samorządowców. Samorządy obawiają się, że bez środków finansowych nie będę w stanie realizować założonych inwestycji.  Staną przed dylematem: inwestować i zadłużać się, czy całkowicie rezygnować z inwestycji, co skutkować będzie  niższym wzrostem rozwoju gospodarczego i większym bezrobociem.

Narzędziem do wychodzenia z kryzysu pandemii oraz dalszego rozwoju wydaje się unijny Krajowy Plan  Odbudowy oraz fundusze strukturalne z nowej perspektywy finansowej.

Tempo i skala inwestycji zostały znacząco ograniczone. Nawet jeśli pojawiają się fundusze i europejskie,  brakować będzie środków na wkład władny, więc samorządy zmuszone będą brać na ten cel kredyty – przewiduje marszałek Struk.

Małgorzata Jarosińska przyznała, że od  18 do 30 proc samorządów może mieć problem z wkładem własnym, do tego dochodzi problem uchodźczy i zadłużenie. – Dlatego – jak podkreśliła  – samorządy powinny stawiać na prorozwojowe inwestycje, czyli takie, które dadzą impuls do kolejnych inwestycji.

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji  o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Organizatorami Local Trends są Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Partnerami Strategicznymi są: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Województw RP oraz Związek Gmin Wiejskich RP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Partnerami instytucjonalnymi: Gdański Klub Biznesu, Fundacja RC, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, United Global Compact, Unia Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.