Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska utrzymała w mocy decyzję środowiskową na trasę S6 na odcinku od Trójmiasta do Lęborka.

drogaNocSXC

Decyzja środowiskowa dla budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta w wariancie II-A2 stała się ostateczna. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w tej sprawie, po rozpatrzeniu 27 odwołań wniesionych przez strony postępowania. Oznacza to, że Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad może bez przeszkód budować drogę S6 w wariancie II-A2.

Planowana droga S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta poddana ocenie środowiskowej ma parametry ma ok. 64 km długości, jest drogą dwujezdniową czteropasmową, z pozostawieniem rezerwy terenu na dobudowę trzeciego pasa ruchu do każdej głównej jezdni drogowej. Przebiegać będzie przez następujące obszary chronione: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) Fragment Pradoliny Łeby i Wzgórza Morenowe na Południe od Lęborka, OChK Pradoliny Redy Łeby oraz otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przetnie też korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym KPn-20B Kaszubski Północny oraz korytarze ekologiczne znaczenia lokalnego przebiegające przez ww. obszary chronionego krajobrazu.

W ramach przedsięwzięcia, w celu ograniczenia oddziaływania drogi S6 na środowisko, w tym na powyższe obszary chronione, zaplanowano szereg urządzeń ochrony środowiska, w celu ochrony zwierząt planuje się wykonanie 8 przejść dla dużych zwierząt, 9 przejść dla średnich zwierząt, 36 przejść dla małych zwierząt, 66 przejść dla płazów, obustronne ogrodzenie drogi o wysokości minimum 2,2 m. Dla zminimalizowania kolizji hiropterofauny z drogą poprzez podwyższenie pułapu jej przelotów i ograniczenie śmiertelności, w miejscach lokalnych migracji nietoperzy planuje się wykonać ekrany o wysokości co najmniej 4,5 m. Dla ochrony przeciwhałasowej planuje się wykonać 134 ekrany akustyczne. Dla ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczonymi spływami wód opadowych planuje się zastosować system urządzeń oczyszczających w postaci: przydrożnych rowów trawiastych, osadników, zbiorników retencyjnych, separatorów oraz zastawek awaryjnych.

Ponadto dla zminimalizowania oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz wzdłuż drogi ekspresowej S6, na 82 odcinkach planuje się nasadzenia zieleni o łącznej długości ok. 30 km. Planowane pasy zieleni stanowić będą również ochronę przed hałasem oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń do powietrza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.