Z Barbarą Sadowską - Prezes Fundacji "Barka".

Centra Integracji Społecznej stają się instytucjami mającymi za zadanie szeroko rozumianą aktywizację i edukację zawodową skierowaną do osób zaniedbanych społecznie. W Potęgowie na wskutek działań grupy inicjatywnej – Artura Małka – Prezesa Fundacji „Promyk solidarności” oraz moim – Radnego Gminy Potęgowo zaangażowanej w utworzenie Centrum Integracji Społecznej, odbyły się dwa spotkania animujące powstanie Centrum. W spotkaniu udział wzięli m.in. Pani Prezes Fundacji Wzajemnej Pomocy Barka z Poznania – Barbara Sadowska, przedstawiciele Urzędu Gminy Potęgowo na czele z Panem Wójtem, Panią Skarbnik i Sekretarzem, Radni Gminy Potęgowo, Kierownik GOPS, przedstawiciele PUP Słupsk, Radni powiatu słupskiego Walentyna Małek i Arkadiusz Walach oraz licznie przybyli przedsiębiorcy z terenu gminy Potęgowo. Na spotkaniu ustalono, iż instytucją tworzącą CIS w Potęgowie będzie Fundacja „Promyk solidarności”.

Z Barbarą Sadowską - Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka".
Z Barbarą Sadowską – Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Z  ustaleń z Panem Prezesem Fundacji dowiadujemy się iż CIS będzie działać jako osobna komórka wyodrębniona z Fundacji. – Zakładamy, że 30 osób znajdzie w Centrum wsparcie. Funkcjonowanie CIS oparte będzie na warsztatach prowadzonych w istniejących już przedsiębiorstwach. Zakładamy utworzenie 5 warsztatów: stolarski, krawiecki, budowlany, piekarniczy, porządkowo-ogrodniczy – zapowiedział Prezes Artur Małek.

Fundacja stara się o pieniądze unijne na pierwsze miesiące funkcjonowania CIS. – Gdybyśmy uzyskali dofinansowanie unijne to ta forma dotacji pomogłaby nam zorganizować CIS, ale jesteśmy gotowi rozpocząć działalność, jeśli takiej pomocy nie uzyskamy – zapowiedział Prezes. Dodał również iż w kwietniu został złożony wniosek do Wojewody o nadanie Statusu Centrum Integracji Społecznej.

Głównym problemem na terenie Gm. Potęgowo jest wysoki poziom długotrwałego bezrobocia skutkujący zjawiskiem wykluczenia społecznego i zawodowego. Wg danych z grudnia 2013 roku w gminie zarejestrowanych było 321 osób długotrwale bezrobotnych, to jest 49,46 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Gm. Potęgowo obejmuje tereny wiejskie. Jej mieszkańcy od początków lat 90 znajdowali zatrudnienie głównie w okolicznych PGR-ach. W wyniku transformacji ustrojowej większość z nich zostało pozbawionych możliwości zatrudnienia, bezpłatnego mieszkania i stałego źródła dochodu. Pomimo upływu lat większość nie potrafiła odnaleźć się w życiu społecznym i zawodowym. Mieszkańcy gminy czują się pozostawiani sami sobie i wyalienowani ze środowiska, mają bardzo niską samoocenę. Dużą barierą utrudniającą im zmianę swojej sytuacji życiowej jest niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

CIS w Potęgowie swoimi działaniami obejmie mieszkańców gminy. Zakłada się iż uczestnikami CIS będą osoby długotrwale bezrobotne,  które są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym, brak im motywacji oraz bodźców zewnętrznych do podjęcia działań w celu zdobycia pracy. Nie wykazują własnej aktywności w kierunku poprawy swojego położenia, czego następstwem jest dziedziczenie bezradności życiowej przez kolejne pokolenia. Utworzenie Centrum pozwoli na podwyższenie kwalifikacji zawodowych tych osób. Na podstawie informacji pochodzących od pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej ok. 80% klientów GOPS oczekuje pomocy w zakresie powrotu do życia społeczno-zawodowego, które utracili w wyniku wykluczenia społecznego.

Spotkanie prezes Barbary Sadowskiej z przedstawicielami lokalnego biznesu.
Spotkanie prezes Barbary Sadowskiej z przedstawicielami lokalnego biznesu.

W powstanie Centrum Integracji Społecznej zaangażowanych jest wiele firm i podmiotów. W lutym podpisano porozumienie dotyczące trwałego partnerstwa podmiotów działających na terenie gminy. Porozumienie podpisało około 20 podmiotów. Również w lutym 2014 podpisano list intencyjny z Fundacją Wzajemnej Pomocy „Barka” z Poznania odnośnie pomocy merytorycznej w zakresie uruchomienia i działalności CIS w Potęgowie. Fundacja Barka do tej pory utworzyła na terenie całej Polski ok. 80 centrów integracji społecznej. „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Twórcy „Barki” – Barbara Sadowska i jej mąż Tomasz Sadowski pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy (CIS), który skupia ludzi z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno- ekonomicznej. To dzięki  doświadczeniu, zaangażowaniu  i działaniu Państwa Sadowskich możemy dzisiaj mówić o systemowym wyprowadzaniu ludzi z trudnych sytuacji rodzinnych poprzez Centrum Integracji Społecznej.

Gmina Potęgowo bardzo potrzebuje impulsu do zmiany sytuacji dużej części swoich mieszkańców. Dzięki zaplanowanym działaniom utworzenia Centrum Integracji Społecznej, osoby wykluczone społecznie będą zdolne podjąć i utrzymać zatrudnienie, zmienić swoją sytuację materialną i społeczną. CIS będzie nowym narzędziem pracy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Powiatowego Urzędu Pracy. Funkcjonowanie Centrum będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na poszczególnych beneficjentów, ale także na ich rodziny i całą  społeczność lokalną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.