fot. sxc.hu

W związku z doniesieniami prasowymi, wskazującymi na zmianę polityki polskiego rządu wobec morskiej energetyki wiatrowej i spodziewanej rezygnacji ze wspierania tej technologii w ramach nowego, aukcyjnego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej przedstawiła swoje oficjalne stanowisko i analizę sytuacji.

fot. sxc.hu
fot. sxc.hu

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej jako organizacja od pięciu lat współdziałająca z przedstawicielami władz krajowych i samorządowych w sprawie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej nie spotkała się w ostatnim czasie z żadną decyzją ani inicjatywą rządową, która wskazywała by na rezygnację z poparcia dla morskiej energetyki wiatrowej.

Rząd i Parlament prowadzi od 2008 roku stabilną politykę budowania fundamentów dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, czego przejawem było m.in. przyjęcie w obowiązującej Polityce Energetycznej Polski do roku 2030 zadań z zakresu likwidacji barier dla realizacji projektów morskich farm wiatrowych (MFW), określenie w Krajowym planie działania na rzecz OZE celu wielkościowego dla MFW – 500 MW zainstalowanej mocy w roku 2020, czy wydanie warunków przyłączenia dla MFW o łącznej mocy 2,2 GW i  rozpoczęcie prac nad dedykowanym systemem wsparcia dla MFW w ramach prac nad projektem ustawy o OZE.

Odejście od rozwoju morskiej energetyki wiatrowej wymagałoby zmiany wyżej wymienionych dokumentów, a także wiązałoby się z narażeniem przez rząd inwestorów na istotne straty, z tytułu poniesionych kosztów przygotowania projektów na podstawie obowiązujących dokumentów i prawa, a zwłaszcza pobrania przez rząd opłaty za wydanie pozwoleń zezwalających na wznoszenie MFW w łącznej wysokości ponad 100 mln zł. Decyzja taka oznaczałaby ponadto wstrzymanie lub ograniczenie ogromnych inwestycji, jakie krajowy przemysł morski rozpoczął w celu stworzenia krajowego zaplecza budowlanego, logistycznego i serwisowego dla polskich morskich farm wiatrowych. Straty gospodarcze z tego tytułu mogłyby sięgnąć kilkudziesięciu miliardów złotych.

Premier Donald Tusk, w swojej wypowiedzi na temat odnawialnych źródeł energii, która stała się podstawą do oceny polityki rządu wobec MFW, wyraził co prawda zdecydowaną konieczność „bolesnej weryfikacji kosztów morskiej energetyki wiatrowej”, ale nie ogłosił odwrotu od wspierania tej technologii. Należy podkreślić, że takie podejście rządzących jest dominujące we wszystkich państwach UE wspierających rozwój morskiej energetyki. Zarówno rząd Wielkiej Brytanii, największego rynku MFW w Europie, jak i rząd Niemiec, pracują obecnie nad rozwiązaniami mającymi na celu doprowadzenie do jak najszybszego spadku kosztów inwestycyjnych MFW, poprzez optymalizację systemów wsparcia.

Z bieżących kontaktów z najważniejszymi inwestorami w morską energetykę wiatrową w Polsce, jak i dostawcami technologii, wynika że branża ta akceptuje konieczność optymalizacji po stronie kosztowej i wsparcia dla MFW. Przedstawiciele branży popierają obrany przez rząd kierunek prac nad systemem określania wysokości wsparcia dla instalacji OZE w aukcjach.

Zdaniem FNEZ i przedstawicieli branży system aukcyjny nie wyklucza wsparcia dla MFW. Propozycje rządowe wymagają jednak dookreślenia i doszczegółowienia. W tym celu branża prowadzi stosowny dialog, aby ostateczne rozwiązania pozwalały na ograniczenie kosztów morskiej energetyki, przy jednoczesnym jej efektywnym wsparciu, tak aby w roku 2020 mogło zostać zainstalowanych nie mniej niż 500 MW w MFW. Takim rozwiązaniem powinno być prowadzenie aukcji w tzw. koszykach technologicznych, na moce wynikające z KPD, z określonym w aukcji poziomem cen gwarantowanych energii.

Z analiz przeprowadzonych przez FNEZ wynika, że bez morskiej energetyki nie jest możliwe wypełnienie przez Polskę w roku 2020 celów ilościowych określonych w Dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę dotychczasową dynamikę wykorzystania OZE w Polsce, spowolnienie, z jakim będziemy mieli do czynienia w latach 2013-2015 w związku z przedłużającymi się pracami nad systemem wsparcia, zasoby i potencjał poszczególnych OZE, konieczność ograniczenia współspalania w niektórych obiektach, bez zainstalowania nawet 1 GW mocy w morskich farmach wiatrowych przed końcem 2020 roku, nie będzie możliwe wytworzenie 32 TWh zielonej energii w roku 2020, co jest niezbędne dla wypełnienia zobowiązań pakietu energetyczno-klimatycznego.

Oficjalne stanowisko podpisał prezes Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej – Maciej Stryjecki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.