Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA

Przychody ze sprzedaży grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 5,8 miliarda złotych. Były one o 174 miliony złotych (3 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poprawa wyników związana była głównie z rosnącą taryfą dystrybucyjną.

Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA
Mirosław Bieliński – prezes zarządu ENERGA SA

Po dwóch kwartałach Grupa zwiększyła również wypracowany zysk EBITDA osiągając wartość  na poziomie 1 mld 127 mln  zł (z marżą w wysokości 19 proc.), co oznacza prawie 6-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk EBITDA wyniósł 1 mld 067 mln zł. Wynik za pierwsze półrocze 2013 r. byłby jeszcze wyższy gdyby nie zdarzenie o charakterze jednorazowym, ujęte w koszcie własnym sprzedaży Grupy tj. odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Elektrowni B w Ostrołęce w wysokości ok. 123 mln zł w I kwartale. Dodatkowo, na wzrost kosztu własnego sprzedaży wpłynęły wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. Gdyby nie konieczność dokonania odpisu, EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniosłaby ponad 1,25 mld zł i byłaby wyższa o ok. 17 proc. rok do roku.

Z kolei zysk netto Grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniósł 533 mln zł i był nieznacznie wyższy (o 4 proc.) od zysku netto osiągniętego w I połowie 2012 roku. Poza czynnikami wskazanymi powyżej, na wynik istotnie wpłynęły koszty finansowe, które wzrosły o 8 proc. (11,5 mln zł) rok do roku- głównie za sprawą kosztów odsetkowych od rosnącego zadłużenia zewnętrznego Grupy.

W  I półroczu  2013 roku Grupa ENERGA poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 15,44 TWh i była o 9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Z kolei produkcja energii elektrycznej brutto w omawianym okresie w Grupie wyniosła 2,5 TWh.

W pierwszym półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA wyniosły ponad 1 mld zł i były o ponad 200 mln zł ( 28 proc.) wyższe  wobec analogicznego okresu roku poprzedniego  (801 mln zł). Ze względu na strategię Grupy, zakładającą przede wszystkim inwestycje w rozwój i modernizację sieci, największy udział w tej kwocie miały wydatki spółki ENERGI-OPERATOR (553 mln zł).Dzięki zainwestowanym środkom ENERGA konsekwentnie poprawia bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. W dwóch kwartałach tego roku Grupa dostarczyła ponad 10 TWh do ponad 2,9 mln odbiorców.

Zgodnie z Programem Inwestycyjnym Grupy ENERGA na lata 2013-2021 nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosą 12,5 mld zł.W ramach dywersyfikacji  źródeł finansowania inwestycji w czerwcu tego roku Grupa ENERGA podpisała umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na jej mocy spółka ENERGA-OPERATOR otrzyma wsparcie w wysokości 800 mln zł, które pomoże jej m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią inteligentnych rozwiązań sieciowych wdrażanych w Grupie.

Poza inwestycjami w segmencie dystrybucji Grupa koncentruje się na rozwoju źródeł energii przyjaznych środowisku. Dlatego w czerwcu tego roku ENERGA wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna przejęły farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy transakcji portfel wytwórczy ENERGI powiększył się o farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 252 MW. Dzięki temu moc OZE zainstalowana w Grupie wzrosła do ponad 0,4 GW. Natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE w I półroczu 2013 roku wyniosła netto 0,962 TWh

W czerwcu ENERGA wspólnie z partnerem podpisały również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę na przejęcie udziałów w aktywach spółki IBERDROLA Renewables Polska. Umowa zagwarantowała firmie przejęcie dwóch farm wiatrowych – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim – o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o mocy około 1186 MW.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.