Energa zarobiła ponad pół miliarda złotych

27 sierpnia 2013r. | Drukuj

Przychody ze sprzedaży grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 5,8 miliarda złotych. Były one o 174 miliony złotych (3 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poprawa wyników związana była głównie z rosnącą taryfą dystrybucyjną.

Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA Mirosław Bieliński - prezes zarządu ENERGA SA

Mirosław Bieliński – prezes zarządu ENERGA SA

Po dwóch kwartałach Grupa zwiększyła również wypracowany zysk EBITDA osiągając wartość  na poziomie 1 mld 127 mln  zł (z marżą w wysokości 19 proc.), co oznacza prawie 6-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy zysk EBITDA wyniósł 1 mld 067 mln zł. Wynik za pierwsze półrocze 2013 r. byłby jeszcze wyższy gdyby nie zdarzenie o charakterze jednorazowym, ujęte w koszcie własnym sprzedaży Grupy tj. odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Elektrowni B w Ostrołęce w wysokości ok. 123 mln zł w I kwartale. Dodatkowo, na wzrost kosztu własnego sprzedaży wpłynęły wyższe koszty zakupu energii elektrycznej. Gdyby nie konieczność dokonania odpisu, EBITDA Grupy w omawianym okresie wyniosłaby ponad 1,25 mld zł i byłaby wyższa o ok. 17 proc. rok do roku.

Z kolei zysk netto Grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniósł 533 mln zł i był nieznacznie wyższy (o 4 proc.) od zysku netto osiągniętego w I połowie 2012 roku. Poza czynnikami wskazanymi powyżej, na wynik istotnie wpłynęły koszty finansowe, które wzrosły o 8 proc. (11,5 mln zł) rok do roku- głównie za sprawą kosztów odsetkowych od rosnącego zadłużenia zewnętrznego Grupy.

W  I półroczu  2013 roku Grupa ENERGA poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 15,44 TWh i była o 9 proc. wyższa niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Z kolei produkcja energii elektrycznej brutto w omawianym okresie w Grupie wyniosła 2,5 TWh.

W pierwszym półroczu 2013 roku nakłady inwestycyjne Grupy ENERGA wyniosły ponad 1 mld zł i były o ponad 200 mln zł ( 28 proc.) wyższe  wobec analogicznego okresu roku poprzedniego  (801 mln zł). Ze względu na strategię Grupy, zakładającą przede wszystkim inwestycje w rozwój i modernizację sieci, największy udział w tej kwocie miały wydatki spółki ENERGI-OPERATOR (553 mln zł).Dzięki zainwestowanym środkom ENERGA konsekwentnie poprawia bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii. W dwóch kwartałach tego roku Grupa dostarczyła ponad 10 TWh do ponad 2,9 mln odbiorców.

Zgodnie z Programem Inwestycyjnym Grupy ENERGA na lata 2013-2021 nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji wyniosą 12,5 mld zł.W ramach dywersyfikacji  źródeł finansowania inwestycji w czerwcu tego roku Grupa ENERGA podpisała umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Na jej mocy spółka ENERGA-OPERATOR otrzyma wsparcie w wysokości 800 mln zł, które pomoże jej m.in. w uruchomieniu zaawansowanego systemu pomiarowego, będącego częścią inteligentnych rozwiązań sieciowych wdrażanych w Grupie.

Poza inwestycjami w segmencie dystrybucji Grupa koncentruje się na rozwoju źródeł energii przyjaznych środowisku. Dlatego w czerwcu tego roku ENERGA wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna przejęły farmy wiatrowe od duńskiej spółki DONG Energy. Na mocy transakcji portfel wytwórczy ENERGI powiększył się o farmę wiatrową w Karcinie w województwie zachodniopomorskim o mocy 51 MW oraz projekty o mocy około 252 MW. Dzięki temu moc OZE zainstalowana w Grupie wzrosła do ponad 0,4 GW. Natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE w I półroczu 2013 roku wyniosła netto 0,962 TWh

W czerwcu ENERGA wspólnie z partnerem podpisały również z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę na przejęcie udziałów w aktywach spółki IBERDROLA Renewables Polska. Umowa zagwarantowała firmie przejęcie dwóch farm wiatrowych – Karścino w województwie zachodniopomorskim i Bystra w województwie pomorskim – o łącznej mocy zainstalowanej 114 MW oraz pakiet projektów o mocy około 1186 MW.


Tagi: , , , , , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Na razie jest tylko jeden komentarz (dodaj własny »):
  1. Aga pisze:

    Energa zarobiła ? Energa okrada każdego Polaka. Ten artykuł jest żenujący.

Dodaj komentarzNajnowsze artykuły

Zmarł Henryk Soja, etnograf i wieloletni kierownik Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Mikołaje z Lęborka
II POMORSKI PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK (on-line)
Pomorze w barwach Unii Europejskiej
Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906-1907.
Ponad 152 mln zł dla Pomorzan zagrożonych wykluczeniem społecznym
Bieg Charytatywny Północny Pomaga dla Hospicjum im. ks. Dutkiewicza
Ósma edycja rajdu pieszego Maczuga Stolema

Najnowsze komentarze