www.sxc.hu

Głównym tematem II spotkania Forum NORDA było wypracowanie wspólnej polityki oświatowej w placówkach prowadzonych na terenie gmin reprezentowanych w Forum tym samym powołanie zespołu oświatowego Forum. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 16 gmin oraz trzech nowych, zainteresowanych współpracą w ramach NORDY – Łeby, Linii i Cewic, w sumie 37 osób

www.sxc.hu

II spotkanie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA odbyło się 29 listopada 2011. Zebranie zaaranżowała burmistrz miasta Rumia, Elżbieta Rogala-Kończak, które to miasto jest gminą wiodącą w działaniu wypracowania wspólnej polityki oświatowej na terenie gmin wchodzących w skład Forum. Przedstawiła ona dane dotyczące wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, informujące o poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjach poszczególnych gmin. Zaproponowała powołanie zespołu oświatowego Forum dla skatalogowania zarówno „dobrych praktyk” oświatowych, jak i głównych problemów. Działania te powinny uwzględniać scenariusz kryzysowy w finansach publicznych. Wniosek został przyjęty i postanowiono jak najszybciej ukonstytuować zespół oświatowy NORDY.

Ponadto rozmawiano o ujednoliceniu regulaminów gospodarki odpadami do których stosuje się każda z gmin. Sprawą tą miałby się zająć Zespół Zadaniowy, powołany przy burmistrzu Miasta Redy – Krzysztofie Krzemińskim. Forum jednogłośnie przyjęło rekomendowane przez Zespół Zadaniowy stanowisko wspólnego wdrażania metody nazwanej „mix uproszczony” z dopuszczeniem dodatkowej segregacji makulatury i plastiku.

Kolejna sprawa, która została poruszona na zebraniu, to oferta przedstawiona przez miasto Gdańsk podczas spotkania samorządowców Pomorza w Gniewinie. Oferta dotyczyła utylizacji w Gdańsku frakcji energetycznej powstającej z odpadów z terenu województwa – w przygotowywanej do budowy spalarni w Gdańsku. Forum czeka na szczegółową ofertę finansową, która umożliwi kalkulację kosztów przez wszystkie gminy NORDY.

Rozmawiano również o budowie elektrowni atomowej na Pomorzu, której to plany przedstawił wójt gminy Choczewo Wiesław Gębka. Temat jest ważny, gdyż dotyczy wspólnego zakupu energii, modernizacji sieci i urządzeń energetycznych (liczniki poboru energii), dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię przez gminy. Wspólna polityka energetyczna jest wyzwaniem dla Forum, dlatego uzgodniono, że spotkanie Forum, poświęcone kompleksowej, wspólnej polityce energetycznej na terenie gmin reprezentowanych w Forum, odbędzie się 4 stycznia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Choczewie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.