fot. Ryszard Kuczyński

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała oficjalny komunikat w związku z masową wycinką lasu w Łebie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Słupsku o możliwości popełnienia przez Burmistrza Łeby przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych.

fot. Ryszard Kuczyński

Treść komunikatu opublikowanego na stronie RDOŚ w Gdańsku:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że wycinka drzew na terenie działek prywatnych, położonych w granicach administracyjnych miasta Łeby stanowiła naruszenie przepisów prawa miejscowego i spowodowała zniszczenie przyrody.

W piątek 24 lutego 2017 r. w godzinach popołudniowych, według relacji Burmistrza Łeby, rozpoczęła się masowa wycinka drzew na terenie działek prywatnych, znajdujących się przy ul. Nadmorskiej w Łebie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku (RDOŚ) została zawiadomiona o tym fakcie przez Burmistrza Łeby w poniedziałek 27 lutego br. około godz. 10:00. Natychmiast po uzyskaniu tej informacji do Łeby wysłany został pracownik RDOŚ w celu dokonania wizji lokalnej i oceny sytuacji. Jednak po przybyciu pracownika RDOŚ na miejsce okazało się, że nielegalna wycinka drzew przy ul. Nadmorskiej w Łebie została zakończona.

Na podstawie zebranych informacji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił, że wycinka odbyła się na terenie działek ewidencyjnych (nr 78/6, 78/7, 78/13, 78/14 w Łebie), objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łeby (Uchwała nr XL/361/2010 Rady Miejskiej w Łebie z 29 lipca 2010 r.). Jego zapisy bezwzględnie wykluczają możliwość przekształcenia danego obszaru i przewidują ochronę występujących tu walorów przyrodniczych. Wycięcie drzew na tym terenie było zatem świadomym naruszeniem przepisów prawa miejscowego i zniszczeniem przyrody. Według obowiązującego planu nie należało podejmować działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ zarówno na wymienione w planie siedliska chronione – bór bażynowy, jak i na chronione gatunki (np. storczyki objęte ochroną ścisłą: tajęża jednostronna Goodyera repens i listera sercowata Listera cordata, zarówno w granicach planu, jak i poza jego granicami, na obszarze powiązanym przyrodniczo.

Wskutek wycięcia dużych fragmentów lasów doszło do uszczuplenia i fragmentacji zarówno pasa lasów ciągnących się przez Mierzeję Sarbską (lasy te stanowią część korytarza ekologicznego południowo-bałtyckiego), jak i bezpośredniego zniszczenia i uszczuplenia powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych. Lasy porastające mierzeję stanowią najważniejszy komponent środowiska tej części pasa nadmorskiego. Ma to znacznie szerszy wymiar niż tylko oddziaływanie miejscowe. Nadmorskie bory bażynowe stanowią siedlisko 2180, które ciągnie się wzdłuż strefy brzegowej morza i we wschodniej części miejscowego planu (dla ul. Nadmorskiej w Łebie) objęte jest ochroną w granicach obszaru Natura 2000 Mierzeja Sarbska PLH220018. Przyrodniczo i przestrzennie teren, na którym wycięto drzewa jest więc powiązany z tym obszarem. Ponadto teren wycinki znajduje się w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego.

W związku z nielegalną, masową wycinką drzew 2 marca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zgłosił do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zniszczeniu w świecie roślinnym w znacznych rozmiarach (chodzi o czyn z art. 181 par.1 Kodeksu Karnego, który jest zagrożony karą pozbawienia wolności do 5 lat).

Dodatkowo 3 marca br. pięciu pracowników RDOŚ dokonało kolejnych oględzin działek w Łebie, na których odbyła się nielegalna wycinka, w celu zebrania materiałów dowodowych. Stwierdzono wycięcie całości drzewostanu sosnowego nadmorskiego boru bażynowego – około 300 drzew w wieku 40-60 lat w bardzo dobrym stanie. Tylko kilka sosen kwalifikowało się do wycięcia. Zniszczono siedliska cennych gatunków grzybów, w tym porostów, a także roślin objętych ochroną ścisłą, m.in. wrzośca bagiennego Erica tetralix, widłozęba Bergera Dicranum undulatum oraz gatunków pod ochroną częściową: bażyny czarnej, turzycy piaskowej, widłozęba miotłowego, rokietnika pospolitego, gajnika lśniącego, tujowca tamaryszkowatego. Zniszczeniu uległy też miejsca bytowania zwierząt leśnych, głównie saren, dzików i zajęcy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpił do Burmistrza Łeby o zabezpieczenie materiałów dowodowych na potrzeby postępowania administracyjnego związanego z naliczeniem kar za usunięcie drzew i krzewów, w przypadku gdyby stwierdzona wycinka wymagała uzyskania decyzji administracyjnej.

7 marca br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił Prokuraturę Okręgową w Słupsku o możliwości popełnienia przez Burmistrza Łeby przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków służbowych w związku z niewstrzymaniem na terenie Miasta Łeby nielegalnego wycięcia lasu, niezgodnego z przepisami prawa miejscowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.