fot. nadesłane

W Hotelu „Czardasz” w Luzinie, 28 stycznia 2017 roku, odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Młodych Kaszubów „Òska”, które będzie funkcjonować przy luzińskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

fot. nadesłane

Spotkanie założycielskie Klubu „Òska” to pierwszy owoc Kongresu Młodych Kaszubów, który odbył się w Kartuzach, w listopadzie 2016 roku – w wydarzeniu tym uczestniczyło 180 młodych ludzi, którzy przyjechali do Kartuz z różnych stron Kaszub.

Organizatorami spotkania założycielskiego w Luzinie byli: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Luzino, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Banino i Klub Młodych Kaszubów „Cassubia”.

W wydarzeniu udział wzięło sześćdziesiąt osób, w tym: senator Kazimierz Kleina, dr Eugeniusz Pryczkowski, Elżbieta Pryczkowska, Robert Groth, Weronika Korthals-Tartas, Artur Jabłoński, Karol Rhode, przedstawiciele oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Klubu „Pomorania”, Kaszëbsczi Jednotë, innych kaszubskich organizacji, a także osoby, które dopiero rozpoczynają swoje działania w tematyce kaszubskiej.

fot. nadesłane

Podczas spotkania zaśpiewano „Himn młodëch” (sł. E. Pryczkowski, muz. Jerzy Stachurski), a także odbyły się wybory prezesa i zarządu Klubu. Prezesem została Katarzyna Kankowska-Filipiak, a w skład zarządu weszli: Adam Hebel, Patryk Mudlaw, Tomasz Czapp, Sławomir Jankowski, Wojciech Skierka i Michał Miłka.

Ważnym celem działalności Klubu „Òska” jest dążenie do współpracy z oddziałami i klubami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (szczególnie z ZKP P/Banino i KMK „Cassubia”), ale też z organizacji, które różnią się od ZKP drogami dojścia do celu (m.in. Kaszëbskô Jednota), a dla których ważne jest dobro Kaszub.

„Òska” zaprasza wszystkich do współpracy dla dobra Kaszub!

Tekst: Katarzyna Kankowska-Filipiak -Klub Młodëch Kaszëbów „Òska”

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”746″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”1″ thumbnail_width=”150″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”1″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Pokaz zdjęć]” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Klub Młodëch Kaszëbów „Òska” z Lëzëna

W Gòscyńcu „Czardasz” w Lëzënie, 28 stëcznika 2017 rokù, òdbéło sã założeniowié zéńdzenié Klubù Młodëch Kaszëbów „Òska”, chtërne bãdze fónksnérowac przez lëzyńsczim parce Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Założeniowié spòtkanié Klubù „Òska” to pierszi brzôd Kòngresu Młodëch Kaszëbów, jaczi òdbéł sã w Kartëzach w lëstopadnikù 2016 rokù, a w jaczim tedë ùdzél wzãło 180 sztëk młodëch lëdzy z całëch Kaszëb, chtërnié gôdalë ò przińdocë Kaszëb i czerënkach dalszégò dzejanégò. Òrganizatórama spòtkanégò w Lëzënie bëlë: Kaszëbskò-Pòmòrsczi Zrzeszenié Part Lëzëno, Kaszëbskò-Pòmòrszczi Zrzeszenié Part Banino i Klub Młodëch Kaszëbów „Cassubia”.

W wëdarzenim ùdél wząło szescdzesąt sztëk lëdzy, jaczi w sercu sã czerëją za dobrã Kaszëb. W spòtkanim ùczãstniczëlë: senatora Kadzmiérz Kleina, dr Eùgeniusz Prëczkòwsczi, Elżbiéta Prëczkòwskô, Róbert Groth, Wérónika Kòrthals-Tartas, Artur Jabłońsczi, Karól Róda, przedstôwcë partów Kaszëbskò-Pòmòrszczégò Zrzeszeniô, Klubù „Pòmòrania”, Kaszëbsczi Jednotë, jinszich kaszëbsczich òrganizacjów i òsobë chtërnë dopiérzë rozpòczënają swòji dzejanié w Kaszëbiznie. 

Pòdczas zéńdzenégò zaspiéwanô òstôł „Himn młodëch” (sł. E. Prëczkòwsczi, mùz. Jerzi Stachùrsczi) i òdbéłë sã wëbòrë przédnika i zarządu Klubù. Przédnikã òstała Katarzëna Kankòwskô-Filëpiôk. W skład zarządu weszlë: Adóm Hébel, Patrik Mùdlawa, Tomôsz Czapp, Sławòmir Jankòwsczi, Wòjcech Sczerka i Michôł Miłka.

Wôżnym célã dzejanégò nôlëżników Klubù „Òska” je dążenié do współrobòtë z partami i klubami Kaszëbskò-Pòmòrszczégò Zrzeszeniô (òsoblëwie KPZ P/Banino i KMK „Cassubia”), ale téż stowôrama chtërne różnią sã drogama doprzińdzeniégò do célów òd KPZ (m. jin. Kaszëbskô Jednota), a dlô jaczich wôżné je dobro Kaszëb.

„Òska” rôczi wszëtczich do współrobòtë dlô przińdotë Kaszëb!

4 KOMENTARZE

  1. Baro mie sã widzy ta deja ë to, że młodi garną sã do robòtë nad Tatczëzną! Brawo Lëzëno!

  2. Super inicjatywa! Luzino doch jest jedna z najbardziej kaszubskich wsi w powiecie wejherowskim. Gratuluję!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.