fot. ZKP

21 stycznia odbyło się w Gdańsku inauguracyjne posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego XX kadencji. Tego dnia odbyły się również pierwsze posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego ZKP, na których ukonstytuowały się te organy stowarzyszenia.

fot. ZKP

Po długiej dyskusji Rada Naczelna ZKP przyjęła uchwałę w sprawie określenia kierunków działania w kadencji 2016–2019, a także uchwałę w sprawie hymnu kaszubskiego (publikujemy jej treść poniżej). Przyjęto regulamin zespołów problemowych Rady Naczelnej i zdecydowano, że powinny powstać następujące zespoły:

 1. Zespół ds. dziedzictwa kulturowego,
 2. Zespół ds. edukacji obywatelskiej,
 3. Zespół ds. gospodarczych,
 4. Zespół ds. kościoła,
 5. Zespół ds. młodych,
 6. Zespół ds. oświaty,
 7. Zespół ds. samorządów,
 8. Zespół ds. seniorów.

Do uczestnictwa w ich pracach zaproszeni są również członkowie ZKP niebędący członkami Rady Naczelnej, których interesuje tematyka poruszana przez zespoły problemowe. Pierwsze posiedzenia zespołów zapowiedziano na 11 lutego 2017 r. i każdy chętny do włączenia się w ich działalność proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Biura Zrzeszenia.

Rada Naczelna przyjęła swój plan pracy na 2017 r. i powołała na kadencję 2016-2019 Radę Języka Kaszubskiego oraz kolegium redakcyjne miesięcznika „Pomerania” i Zarząd Główny ZKP. Zdecydowano, że środki, które zostaną pozyskane przez ZKP z odliczenia 1% podatku dochodowego PIT za rok 2016, przeznaczone będą w 2017 roku na inicjatywy związane z promocją przekazu międzypokoleniowego oraz na działalność Akademii Bajki Kaszubskiej. Podjęto także uchwałę o powołaniu oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Stargardzie (województwo zachodniopomorskie) i wyrażeniu zgody na posiadanie sztandaru dla oddziałów w Pruszczu Gdańskim i Konarzynach.

Uchwała Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego

z dnia 21 stycznia 2017 roku

w sprawie: hymnu kaszubskiego. 

§ 1.

Hymnem kaszubskim jest utwór muzyczny autorstwa Feliksa Nowowiejskiego pt. „Hymn kaszubski” wykonywany do słów zaczerpniętych z „Marsza Kaszubskiego” opublikowanego przez Hieronima Derdowskiego w poemacie „Ò panu Czôrlińsczim co do Pùcka pò sécë jachôł”. 

§ 2.

Zaleca się strukturom Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, aby podczas uroczystości organizowanych lub współorganizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i sympatyzujące z nim środowiska na wezwanie: „Do hymnu kaszubskiego” wykonywano przynajmniej pierwszą zwrotkę i refren ww. utworu oraz upowszechniano go wg współczesnej pisowni kaszubskiej.

§ 3.

Słowa pierwszej zwrotki i refrenu oraz muzyka ww. utworu stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wyciąg z uzasadnienia do uchwały w sprawie hymnu kaszubskiego

 „Hymn Kaszubski” to utwór, który skomponowany został przez Feliksa Nowowiejskiego u progu odzyskania przez Polskę niepodległości i powrotu nad Bałtyk. Jego słowa zaczerpnięte zostały z poematu Hieronima Derdowskiego „Ò panu Czôrlińsczim, co do Pùcka po sécë jechôł” z 1880 roku. Jako „Marsz Kaszubski” tekst ten jako osobny utwór zaistniał już w rok po publikacji i zdobył sporą popularność w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu lat. Nową melodię stworzył do niego znany muzyk Feliks Nowowiejski, który swoją kompozycję z 1920 roku nazwał właśnie „Hymnem Kaszubskim”. Utwór ten zyskał uznanie wśród Kaszubów i stał się niezwykle popularny. Już w ciągu kilku kolejnych lat stał się swoistą deklaracją kaszubskiej tożsamości – deklaracją najważniejszych wartości i celów oraz grupowej samoświadomości. W swoim repertuarze miały go praktycznie wszystkie międzywojenne kaszubskie towarzystwa śpiewacze, odtwarzany był przy okazji tak uroczystości państwowych, jak i koncertów, zjazdów tychże towarzystw czy przeglądów muzycznych. Najczęściej traktowany był wówczas jako najważniejsza z wykonywanych pieśni.

Swoistą premierą ww. utworu w oficjalnie hymnicznej roli dla Kaszubów była uroczystość odsłonięcia pomnika Hieronima Derdowskiego, która miała miejsce we Wielu 16 lutego 1930 roku. Tak sama uroczystość, jak i odśpiewanie w jej trakcie „Hymnu Kaszubskiego”, stały się w następnych dziesięcioleciach, dotkniętych piętnem zbrodni niemieckich i komunistycznych, fundamentalnym elementem tożsamości grupowej i samoświadomości kolejnych pokoleń Kaszubów. Patriotyczne, zrodzone w dobie Kulturkampfu przesłanie oraz religijne odwołania niosły pociechę i podtrzymywały wiarę we własne siły w okresie niemieckich zbrodni II wojny światowej i ateistycznych eksperymentów społecznych komunizmu. Stąd jego wykonywanie tak w czasie wojny, jak stalinizmu, było zakazywane i ścigane. Nawet po 1956 roku ówczesne władze starały się wszelkimi dostępnymi środkami ograniczać jego publiczne wykonywanie i wyrugować z kaszubskiej świadomości.

Sam refren „Hymnu”: „Nigdë do zgùbë nie przińdą Kaszëbë, Marsz, marsz za wrogã! Më trzimómë z Bògã.”, stał się, niezależnie od samego utworu, swoistym credo kolejnych pokoleń działaczy kaszubskich, zaczynając od młodokaszubów, którzy w okresie międzywojennym nie tylko kultywowali pamięć o Hieronimie Derdowskim i popularyzowali jego twórczość, ale nade wszystko utożsamiali się z przesłaniem tego zawołania, za co wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę.

„Hymn Kaszubski” jest dziś głęboko zakorzeniony w historii, tradycji i kulturze Kaszubów. Pełni nie tylko rolę artystyczną, ale przede wszystkim integracyjną, towarzyszy bowiem społeczności kaszubskiej od dziesiątków lat we wszystkich najważniejszych wydarzeniach publicznych. Tak jak przed wojną po roku 1989 stał się żelaznym punktem programu wszelkich uroczystości oraz regionalnych koncertów, czy przeglądów muzycznych. Dlatego nie tylko należy go chronić jako ważny element kaszubskiej tradycji, popularyzować, jako jeden z najważniejszych symboli kaszubskiej tożsamości, ale nade wszystko należy o niego dbać jako o fundamentalny element współczesnej kultury kaszubskiej. W sytuacji, gdy obowiązek jego znajomości wpisany jest do programów nauczania języka kaszubskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dbać powinno o jego godne odtwarzanie przy okazji wszystkich, ważnych dla Kaszubów uroczystości i wydarzeń.

Załącznik nr 1

Tekst pierwszej zwrotki i refrenu według współczesnej pisowni kaszubskiej oraz muzyka „Hymnu Kaszubskiego”

Tam gdze Wisła òd Krakòwa

W pòlsczé mòrze płënie

Pòlskô wiara, pòlskô mòwa

Nigdë nie zadżinie.

 

Nigdë do zgùbë

Nie przińdą Kaszëbë,

Marsz, marsz za wrogã!

Më trzimómë z Bògã.

1 KOMENTARZ

 1. Przyjąłem do wiadomości, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gdańsku podjęło uchwałę w sprawie hymnu kaszubskiego, z muzyką F.Nowowiejskiego i słowami H.Derdowskiego.
  Melodia jest ładna, ale tekst nie odpowiada aktualnej wiedzy o Kaszubach.
  W związku z tym, że w tej sprawie Kaszubi bezskutecznie protestowali na forach internetowych, a ZK-P jako jedyne uzurpuje sobie reprezentowanie Kaszubów, nie licząc się ze zdaniem innych kaszubskich organizacji, jak chociażby Kaszubskiej Jednoty, decyzję Rady Naczelnej ZK-P należy uznać jako wewnętrzną sprawę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
  Jest to przejaw swego rodzaju arogancji, kiedy organizacja społeczna, pozarządowa, stawia społeczność, której ma służyć, przed faktem dokonanym.
  Hymn kaszubski powinien być hymnem całych Kaszub, a nie tylko wąskiej grupy członków ZK-P.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.