To był piękny i uroczysty dzień w Domu Harcerza w Gdańsku. A mianowicie 11 listopada 2016 roku, gdy świętowano tutaj 40. lecie Harcerskiego Kręgu Seniorów „Korzenie (HKS). Uroczystą galę pięknie i sprawnie poprowadziła hm. Danuta Parys-Siodelska przy pomocy Bożeny Milanowskiej. Komendantem HKS „Korzenie” jest od 2 lat hm. Bogdan Radys. Przez uprzednie 30 lat kręgiem kierował hm. Sylwester Glapiak. Podczas uroczystej gali  tegorocznego Święta Niepodległości, druh Sylwester otrzymał tytuł Honorowego Komendanta „Korzeni”. Albowiem w tym kręgu bardzo dba się o poszanowanie tradycji i honorowanie autorytetów. Warto zauważyć, że z myślą o promowaniu autentycznych autorytetów ustanowiono formułę „Superseniorów”, czyli … 90 +. Obecnie rolę superseniorów spełniają wspomniany hm. S. Glapiak oraz hm. Felicja Krzymińska, hm. Janina Graczkowska i hm. Zofia Nowak. Należy zauważyć, że jeszcze miesiąc temu superseniorem był (śp.) 95. letni hm. Kazimierz Badziąg z Tczewa.

Jak wiadomo harcerstwo na ziemiach polskich liczy sobie ponad 105 lat dziejów. Kilka lat przed I wojną światową, gdy nie było jeszcze Polski, powstawały na ziemiach polskich pierwsze drużyny. Precyzyjniej mówiąc głównie w 1910 i w 1911 roku powstawały pierwsze zastępy i drużyny skautingowe wedle wskazań i zaleceń angielskiego generała Roberta Baden-Powella (1857-1941). W polskich realiach skauting (tak zwany wciąż na całym świecie) przybrał nazwę harcerstwa. Założycielami polskiego harcerstwa byli druh Andrzej Małkowski (1888-1919) i dh Olga Drahonowska-Małkowska (1888-1979). Harcerstwo stało się oryginalnym i znakomitym system wychowawczym młodzieży (też wśród dzieci – zuchy). Służba Bogu i Ojczyźnie nakreśliła ideowe i patriotyczne podstawy polskiego harcerstwa. Powstanie Związku Harcerstwa Polskiego (1-2 listopada 1918 roku w Lublinie) wyprzedziło o równe 2 tygodnie powstanie niepodległego państwa polskiego, które zostało notyfikowane przez Józefa Piłsudskiego wielkim mocarstwom w dniu 16 listopada 1918 roku. Harcerstwo szybko upowszechniło się w całej Polsce. Dnia 20 grudnia 1920 z uwagi na zaangażowanie harcerstwa w walkach o niepodległość, marszałek J. Piłsudski przyjął krzyż harcerski i objął  harcerstwo swoim patronatem. W okresie międzywojennym harcerstwo szeroko rozwinęło się również na Pomorzu (Pomorska Chorągiew ZHP). Szczególnie doniosłą rolę odegrało harcerstwo w Wolnym Mieście Gdańsku. Jego pierwszoplanową postacią był tutaj hm. Alf Liczmański (1904-1940), od 1935 roku komendant Gdańskiej Chorągwi Harcerzy.  Do jego patriotycznego i społecznego dziedzictwa często i wprost nawiązuje HKS „Korzenie”. Duża w tym zasługa historyka pomorskiego harcerstwa wspomnianego hm. B. Radysa. Tradycje pomorskiego i gdańskiego harcerstwa są nadal pielęgnowane i wzbogacane. Temu również służyła uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego ustanawiająca rok 2010 „Rokiem Harcerstwa na Pomorzu”. Dobrze to dziedzictwo i wezwania odczytuje obecny komendant Chorągwi Gdańskiej hm. Artur Glebko. Nie przypadkiem animatorzy HKS „Korzeniu” w dniu jubileuszu 40. lecia z satysfakcją i radością wyrażali swoje podziękowanie dla Komendy Gdańskiej Chorągwi ZHP.      

Jubileusz 40. lecia HKS „Korzenie” był wydarzeniem najwyższej rangi. Szkoda, że nie znalazła dla niego czasu telewizja regionalna (TVG 3). Uroczystości dopisała wysoka frekwencja uczestników i zaproszonych gości. Nade wszystko zauważalna i odczuwalna była przyjazna i radosna atmosfera uroczystości jubileuszowej. Naturalnie nie zabrakło części artystycznej i wielu, wielu życzeń oraz gratulacji. Miłym zaskoczeniem były publikacje, wzbogacające uroczystości jubileuszowe. W pierwszej kolejności należy odnotować Album pt. „Służba pod znakiem lilijki z liściem dębu. 40 lat Harcerskiego Kręgu Seniorów Korzenie”. We wstępie albumu przypomniano sylwetkę założyciela HKS „Korzenie” hm. Teodora Delonga (1911-1992) oraz najbardziej rozpoznawalną postać „Korzeni” hm. prof. Marię Hrabowską (1936-2008), która w latach 1996-2001 była przewodniczącą ZHP. Po drugie, jak zawsze cenna i użyteczna jest publikacja w formie śpiewnika: „Śpiewaj z nami. Harcerski Krąg Seniorów Korzenie”. Śpiewnika zawiera aż 111 pieśni, piosenek etc.

I na sam koniec. Wiele prawdy o roli i misji HKS „Korzenie” w Gdańsku tkwi w jego nazwie. Nie przypadkiem obecny komendant kręgu hm. B. Radys sprawuje funkcję kierownika Wydziału Seniorów Głównej Kwatery ZHP. Nade wszystko jednak autorytet, doświadczenie i niezwykła aktywność HKS „Korzenie” stanowi drogowskaz dla współczesnego pokolenia harcerzy – wychowania i życia ideowego, patriotycznego, prospołecznego, a przy tym ciekawego, atrakcyjnego i prozdrowotnego!

Jan Kulas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.