mat. prasowe

Stowarzyszenie EDUQ utworzyło w Lęborku Centrum Integracji Społecznej, które zajmie się aktywizacją społeczną i zawodową osób, mających z różnych przyczyn trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. W czwartek 6 października podpisane zostało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy, które umożliwi refundację środków wypłacanych uczestnikom zajęć.

mat. prasowe
mat. prasowe

Centrum Integracji Społecznej to jednostka organizacyjna, która służy reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Działalność CIS obejmuje głównie warsztaty i szkolenia, praktyki i staże, indywidualne programy zatrudnienia socjalnego oraz udział w grupach wsparcia i zajęciach terapeutycznych.

– Cieszę się, że w Lęborku powstaje Centrum Integracji Społecznej. Umowa z Powiatowym Urzędem Pracy daje możliwości refundacji środków wypłacanych uczestnikom objętym wsparciem. To szansa aktywizacji osób wykluczonych społecznie, które pozostają bez zatrudnienia i są wspierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Myślę, że działania CIS-u spowodują, że takie osoby powrócą na właściwą drogę zawodową i odnajdą swoje miejsce w społeczności – mówi Wanda Konieczna, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku.

Podpisanie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy poprzedzone było spotkaniami z urzędnikami oraz wstępną rekrutacją uczestników zajęć. Praca trwała kilka miesięcy. Jest to pierwsze Centrum Integracji Społecznej w powiecie lęborskim.

– Stworzenie Centrum Integracji Społecznej w Lęborku jest możliwe dzięki współpracy z Miastem Lębork, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami. Dziękuję wszystkim pracownikom socjalnym zaangażowanym w proces rekrutacji uczestników zajęć. Za nami już dużo pracy, w której uczestniczył cały zespół Stowarzyszenia EDUQ. Jesteśmy dobrej myśli, rozpoczynamy także współpracę z przedsiębiorcami – relacjonuje Magdalena Pipka, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Lęborku.

Istotnym elementem zajęć w Centrum Integracji Społecznej są warsztaty odbywane przez uczestników w partnerskich zakładach pracy. Podpisane zostały już pierwsze porozumienia z lęborskimi firmami, które odnoszą korzyści ze współpracy z CIS. Przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do współpracy dodatkowych informacji mogą szukać na stronie www.cis.lebork.pl.

O Stowarzyszeniu EDUQ

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie społeczności lokalnej poprzez jej motywowanie i promowanie aktywnych i prospołecznych postaw. Edukujemy, pomagamy innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, aktywizujemy zawodowo. W sposób szczególny wspieramy podmioty sektora pozarządowego i młodzież. Swoje działania realizujemy poprzez szkolenia, kursy, poradnictwo, wymiany międzynarodowe, wolontariat zagraniczny. Przeprowadzamy badania potrzeb szkoleniowych i doradczych wśród organizacji pozarządowych. Współpracujemy z administracją publiczną. Konsultujemy programy współpracy, uczestniczymy w pracach komisji konkursowych. Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju sektora ekonomii społecznej w Polsce, przy wsparciu samorządu lokalnego podjęliśmy się zadania stworzenia Centrum Integracji Społecznej w Lęborku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.