Fot. GK

Imię Lecha Bądkowskiego, pisarza, działa­cza ka­szub­skie­go i pierw­sze­go rzecz­ni­ka Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w sierpniu 1980 r. w Stoczni Gdańskiej, nosi od soboty ulica na gdyńskim osiedlu Mały Kack. W poniedziałek przypada 30. rocznica jego śmierci.

Fot. GK
Fot. najigoche.kaszuby.pl

W uroczystości od­słonięcia tablicy z nazwą ulicy im. Lecha Bądkowskiego uczestniczyli m.​in. córka pa­tro­na ulicy Sławina Kosmulska oraz prezes gdyńskiego oddziału Zrze­sze­nia Kaszub­sko-Po­mor­skie­go An­drzej Bu­sler.

„Lech Bądkowski był niezwykłym patriotą. Dla Gdyni szczegól­nie ważna była jego współ­pra­ca z dzia­ła­cza­mi opo­zy­cji i za­an­ga­żo­wa­nie w strajk w Stocz­ni Gdańskiej, gdzie jako pisarz i literat włączył się w przygotowanie porozumień, w tym co było mu najbliższe, czyli niwelowaniu cenzury. Istotne są też zasługi Bądkowskiego dla społecz­no­ści ka­szub­skiej” – po­wie­dział Miotke.

Uchwałę o na­zwa­niu ulicy imie­niem Lecha Bądkowskiego, łączącej ulice Przemyską i Stryjską, Rada Miasta Gdyni przyjęła podczas sesji w październiku ub. roku.

„Lech Bądkowski całe swoje życie poświęcił działa­niom na rzecz jed­no­ści pol­skie­go Pomorza, które – jak wciąż przypominał – rozciąga się od Elbląga po Szczecin, od Władysławowa po Toruń” – uznała Rada Mia­sta Gdyni.

Lech Bądkowski urodził się 24 stycznia 1920 r. w Toruniu, gdzie w 1938 r. ukończył miejscowe gimnazjum. We wrześniu 1939 r. jako 19-la­tek do­wo­dził plutonem piechoty w bitwie nad Bzurą. Po klęsce wrześnio­wej prze­do­stał się do Francji. Z Samodzielną Brygadą Strzelców Pod­ha­lańskich walczył pod Narwikiem, w Wielkiej Brytanii służył w polskiej Marynarce Wojennej, przeszedł też szkolenie jako cichociemny. Za tę postawę gen. Władysław Sikorski odznaczył go orderem Virtuti Militari.

Jeszcze podczas wojny, najpierw w Szkocji, a potem w Londynie Bądkowski skupił wokół sie­bie grupę Pomorzan w organizacji pod nazwą „Związek Pomorski”. W Lon­dy­nie w 1945 roku uka­za­ła się broszura „Pomorska myśl polityczna”. Po po­wro­cie do Pol­ski w 1946 r. za­miesz­kał w Gdyni. Studiował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie oraz prawo na uniwersytecie w Łodzi. W 1951 r. przeprowadził się do Gdańska.

Od początku lat 50. był związany prasą wybrzeżo­wą m.​in. „Dzien­ni­kiem Bałtyckim”, tygodnikami „Rybak Morski” oraz „Ziemia i Morze”, gdzie był zastępcą redaktora naczelnego.

W 1956 r. Bądkowski współ­two­rzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w któ­rym był aktywny do końca życia. Pod koniec lat 70. włączył się w opozycyjną działal­ność w Gdańsku m.​in. związaną z działal­no­ścią Ruchu Młodej Polski, wcześniej pod­pi­sy­wał protesty przeciwko łamaniu swobód oby­wa­tel­skich, wol­no­ści słowa i fałszowaniu historii.

21 sierpnia 1980 r. Bądkowski został członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej. Był pierwszym rzecznikiem prasowym MKS. Brał udział w negocjacjach Porozumień Gdańskich, będąc odpowiedzialnym za zapisy dotyczące wolności słowa w Polsce. W okresie pierwszej „Solidarności” Bądkowski był redaktorem naczelnym tygodnika „Samorządność” zawieszonego przez władze komunistyczne po wprowadzeniu stanu wojennego.

W latach 1957-1966 Bądkowski był prezesem oddziału gdańskiego Związku Literatów Pol­skich oraz członkiem Zarządu Głównego Związku Literatów Pol­skich i członkiem polskiego PEN-Clubu, a od 1981 roku członkiem jego zarządu. Napisał kilkanaście po­wie­ści. W swoim do­rob­ku li­te­rac­kim ma też zbiory opowiadań i bajki dla dzieci. Tłumaczył też z języka kaszubskiego na polski m.​in. „Życie i przygody Remusa” Aleksandra Majkowskiego.

Zmarł 24 lutego 1984 r. Bądkowski jest patronem ulicy na Siedlcach w Gdańsku oraz gimnazjum na Jasieniu. Jego imię nosi też szkoła pod­sta­wo­wa w Lu­zi­nie na Ka­szu­bach. Przy Targu Ryb­nym w Gdańsku jest tablica pamiątkowa poświęcona Bądkowskiemu.

Źródło: PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.