W latach 2014-15 Lasy Państwowe zostały zobowiązane do wpłaty po 800 mln zł rocznie z przeznaczeniem na budowę, przebudowę i modernizację dróg lokalnych. Celem nowelizacji ustawy o lasach jest przede wszystkim ujednolicenie zasad gospodarki finansowej. Chodzi o dostosowanie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (PGL LP) do przepisów ustawy o rachunkowości oraz umożliwienie PGL LP wpłat do budżetu państwa. Jest to uzasadnione, bo zarządzają one i gospodarują mieniem Skarbu Państwa. Dostosowując przepisy ustawy o lasach do wymogów ustawy o rachunkowości zapisano, że politykę rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych LP będzie ustalał dyrektor generalny LP.

W obecnej sytuacji finansowej Lasów Państwowych – przy założeniu, że sprzedaż drewna i jego cena utrzyma się na obecnym poziomie – zmiany wprowadzone do ustawy o lasach nie wpłyną na obniżenie, jakości i rozmiar podstawowych zadań nałożonych na LP, w tym, co jest nader istotne na poziom zatrudnienia. Zastosowano również zapis będący swoistym „wentylem bezpieczeństwa”. Rada Ministrów, na wniosek ministra środowiska, może udzielić LP zgody na niedokonanie wpłaty lub jej zmniejszenie. Byłoby to możliwe w uzasadnionym przypadku, czyli w sytuacji wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej, zmiany ceny sprzedaży drewna i popytu na nie, które mogłyby zagrozić realizacji planu gospodarczo-finansowego tej instytucji. Do tego należy dodać uzgodnienie przez koalicję PO-PSL projektu zmiany konstytucji ws. Lasów Państwowych. „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie” – jak czytamy w projekcie.

Wobec powyższego instytucji zarządzającej w imieniu Skarbu Państwa 1/3 powierzchni kraju nie zagrażają żadne sugerowane przez oponentów tego rozwiązania przemiany własnościowe (np. prywatyzacja). Nadszedł czas, aby Lasy Państwowe, mimo, że przez 90 lat strzegą bezpieczeństwa ekologicznego kraju, dokonały swoistego rachunku sumienia i podzieliły się nadwyżkami finansowymi, które od wielu lat generują. Ideą autorów Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach było powołanie instytucji, której działalność oparta została na zasadach samofinansowania – czyli przychody z działalności powinny pokryć jej koszty. Jednakże w ostatnich kilku, nawet kilkunastu latach PGL LP corocznie wykazywało spore nadwyżki finansowe.

Niestety ze strony kierownictwa LP nie pojawiły się żadne sygnały sugerujące zmiany legislacyjne, umożliwiające podzielenie się ze społeczeństwem tym przysłowiowym tortem pochodzącym z gospodarowania dobrem ogólnonarodowym, jakim są lasy państwowe. Reasumując należy pozytywnie ocenić  przyjętą dziś nowelizację, która gwarantuje stabilność funkcjonowania LP i powoduje się, że lasy państwowe stały się „bardziej państwowe”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.