Fot. PUP

Gazeta Kaszubska interweniuje w sprawie zasiłków: coraz częściej zdarzają się przypadki odmowy wypłaty zasiłków dla bezrobotnych – mimo opłaconych składek. Sprawa dotyczy przedsiębiorców, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą.

Fot. PUP

Wielu początkujących przedsiębiorców skorzystało z możliwości opłacania przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe od obniżonej podstawy w wysokości 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.  Miało to ułatwiać początki działalności gospodarczej oraz zachęcić przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy. Po dwóch latach wiele osób, które skorzystały z preferencyjnej wysokości składek, prowadziło nadal działalność gospodarczą, opłacając składki od kwoty równej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przedsiębiorca z Kaszub, który na początku 2008 r. rozpoczął działalność gospodarczą i opłacał przez blisko trzy lata regularnie składki emerytalne i rentowe (2 lata preferencyjne, 10 miesięcy od podstawy wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia) i zmuszony był zlikwidować swoją działalność gospodarczą, dowiaduje się teraz w Powiatowym Urzędzie Pracy, że pomimo opłacania przez blisko 3 lata składek społecznych nie jest on uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych!

Powiatowe Urzędy Pracy wydając decyzję o odmowie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych wskazują jako podstawę prawną art. 71 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którym prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli: nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.  – Powyższa regulacja prawna prowadzi do rażąco nieprawidłowych oraz niesprawiedliwych konsekwencji dla przedsiębiorcy, który przez blisko 3 lata lojalnie odprowadzał składki społeczne, zaś w sytuacji gdy prowadzona przez niego działalność gospodarcza znalazła się w kryzysowej sytuacji, nie może liczyć na wsparcie finansowe państwa – mówi Paweł Galiński, prawnik-aplikant z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Interwencji w tej sprawie podjął się senator Kazimierz Kleina. – Skierowałem pytanie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy i kiedy Rząd planuje podjąć działania legislacyjne w celu zmiany niekorzystnych dla przedsiębiorców regulacji prawnych – mówi senator. – Należy bowiem przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych uwzględnić okres kiedy były przedsiębiorca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach – dodaje.

Problem dotyczy nie tylko przedsiębiorców w województwie pomorskim. W całym kraju odnotowano kilkaset takich przypadków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.