Fot. gospodarnosc.pl

Rumianie zdecydowali, że Burmistrzem Miasta Rumi pozostanie na kolejną kadencję Elżbieta Rogala-Kończak.  Burmistrz zdystansowała pozostałych trzech kandydatów, otrzymując 63,48 % głosów.
Na Kazimierza Klawitera głosowało 18,42 % uprawnionych do głosowania mieszkańców, na Floriana Mosę – 10,00 %, a na Leopolda Naskręta – 8,09%.

Fot. gospodarnosc.pl

Natomiast w Radzie Miejskiej Rumi wśród 21 radnych znalazło się: 7 przedstawicieli Komitetu Wyborczego Wyborców E. Rogala-Kończak – „Gospodarność.pl”, 6 przedstawicieli Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP, 4 przedstawicieli Komitetu Wyborczego Samorządność Rumia oraz 4 przedstawicieli Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.
Mandaty otrzymali:

KWW E. Rogala-Kończak – „Gospodarność. pl”
Grinholc Henryk
Kubina Aleksander
Piątkowski Tadeusz
Pol Grażyna
Rachwald Zbigniew
Rogala-Kończak Elżbieta
Staszewska Jolanta

KW Platforma Obywatelska RP
Chmielewski Józef
Fuchs Marcin
Grzenia Mieczysław
Kiersznikiewicz Leszek
Labudda Piotr
Pasieczny Michał

KW Prawo i Sprawiedliwość
Januszewski Andrzej
Mosa Florian
Ptach Stanisław
Semmerling Jan

KW Samorządność Rumia
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Klawiter Kazimierz
Wolański Janusz