Józef Wybicki

Najnowsze artykuły oznaczone tagiem 'Józef Wybicki':
Witaj Majowa Jutrzenko!
Witaj Majowa Jutrzenko!
Konstytucja 3 Maja tylko przez 14 miesięcy konstytuowała system ustrojowy Rzeczpospolitej. Było to raczej wydarzenie historyczne a okazało się dziełem żywym, kształtującym życie wielu pokoleń Polaków. Józef Wybicki odgrywał dużą rolę w kształtowaniu świadomości i ducha narodowego w okresie od I rozbioru Polski do Sejmu Wielkiego i uchwalenia Konstytucji 3 –go Maja.
Wybitni Kaszubi i Rody Kaszubskie cz. II
Wybitni Kaszubi i Rody Kaszubskie cz. II
Józef Wybicki mając 17 lat miał już uczucie człowieka wolnego, co ma prawo w sposób bezpośredni i aktywny króla Polski wybierać. Jego ukochana matka mimo tego, iż majętną była, nie była w stanie zbyt hojnie go wyposażyć na tę wyprawę. Wyjechał, więc za jej przyzwoleniem, z otrzymanym nowym żupanem i kontuszem. Podróż i udział w niej Wybickiego były dla niego wielkim przeżyciem. Jak on sam to przedstawił: „naprzód w drodze mieliśmy i dla nacisku podróżnych i dla skąpstwa wojewody, wielki głód i niewygody, tak, iż my wędrowcy sejmowi ułożyliśmy sobie litanię każdego popasu i noclegu, zawsze odpowiadając: krupnik za nami (było to ich główne pożywienie).
Wybitni Kaszubi i Rody Kaszubskie cz. I
Wybitni Kaszubi i Rody Kaszubskie cz. I
Do znamienitych rodów należą Wybiccy. Szczególną postacią, zapisaną złotymi zgłoskami w historii Polski jest Józef Wybicki. W całym jego życiu nie można by odnaleźć ani jednego momentu, który mógłby nie kojarzyć się z jego patriotyzmem i działalnością na rzecz jego kraju, Polski. Historia jego rodziny jest wpisana w dzieje naszego kraju. Pragnąc przybliżyć jego postać opieram się na zapisach w Pamiętnikach Józefa Wybickiego, wydanych w warszawie w 1907 roku.