Odwilż i gołoledź. W weekend trudne warunki na drogach

29 stycznia 2014r. | Drukuj

Synoptycy ostrzegają przed nadciągającą odwilżą i gołoledzią. W weekend ciepłe masy powietrza dotrą nad południowo-zachodnią część naszego kraju. Kie­row­ców po­dró­żu­ją­cych po dro­gach Po­mo­rza czekają  po­waż­ne utrudnienia.

Fot. GK

Fot. GK

– Choć drogi są oczysz­cza­ne, cały czas pada, miej­sca­mi jest śli­sko i za­le­ga błoto po­śnie­go­we – prze­strze­ga w serwisie Onet-pogoda Kry­spin Wik­to­row­ski z Ge­ne­ral­nej Dy­rek­cji Dróg Kra­jo­wych i Au­to­strad. Tego typu utrud­nie­nia będą na dro­gach po­łu­dnio­wej czę­ści Po­mo­rza, wo­je­wódz­twa war­miń­sko-ma­zur­skie­go, ku­jaw­sko-po­mor­skie­go i pod­la­skie­go.

Ocieplenie będzie poprzedzone opadami powodującymi gołoledź. Kierowcy muszą się liczyć ze śniegiem i marznącym deszczem, który na drogach zamieni się w lód. Śnieg słabo poprószy gównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Poza tym na ogół będzie pochmurno. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie najsilniejszy na wybrzeżu. Na Kaszubach pojawią się marznące opady mżawki lub deszczu ze śniegiem, możliwa będzie więc gołoledź.  Szczególnie noc z so­bo­ty na nie­dzie­lę bę­dzie nie­bez­piecz­na dla kierowców. Na za­cho­dzie kraju opady śnie­gu i mar­z­ną­ce­go desz­czu ze śnie­giem przy­nie­sie na­su­wa­ją­cy się znad Niemiec chłod­ny front at­mos­fe­rycz­ny. Uwa­żać należy na bar­dzo śli­skie drogi i chod­ni­ki. W dziel­ni­cach za­chod­nich ter­mo­me­try wska­żą kilka stop­ni po­wy­żej zera, a na wscho­dzie utrzyma się kil­ku­stop­nio­wy mróz. Do­kucz­li­wy wiatr wiał bę­dzie  na pół­no­cy kraju. Pogoda poprawi się dopie­ro od wtor­ku. Syn­op­ty­cy prze­wi­du­ją wtedy lekki mróz i sporo słońca.


Opublikowano w: MotoGKWiadomości
Tagi: , ,

Zapraszamy ponownie na www.gazetakaszubska.pl
Kontakt: [email protected]


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/umedia/domains/gazetakaszubska.pl/public_html/wp-content/themes/gk02/functions.php on line 133
Czytaj także

Komentarze do artykułu (dodaj własny »).

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu.
Jeżeli masz ochotę, rozpocznij dyskusję.
Skorzystaj z formularza znajdującego się poniżej.

Dodaj komentarz