W Szkole Podstawowej w Łupawie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników placówki. Kilkudziesięciu nauczycieli oraz osoby z obsługi administracyjnej zyskały lub utrwaliły umiejętności pomocy poszkodowanym, niezbędne w codziennej pracy z dziećmi.

Z końcem listopada 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie BHP, zgodnie z którym pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dotychczas taki obowiązek ciążył jedynie na nauczycielach. W związku z nowym obowiązkiem, specjalne szkolenia prowadzone są w jednostkach oświatowych Gminy Potęgowo.

Szkoła Podstawowa w Łupawie zatrudnia 48 osób – nauczycieli oraz obsługi administracyjnej. W placówce uczy się 333 uczniów. Teraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi są przeszkoleni w zakresie oceny stanu poszkodowanego, właściwego przeprowadzenia badania urazowego, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz właściwego opatrywania ran.

Na potrzebę posiadania takich umiejętności przez pracowników szkoły wskazują statystyki wypadków. Każdego roku w polskich placówkach oświatowych i w czasie zajęć odbywających się poza szkołą, ale pod okiem nauczycieli, wypadkom ulega 60-70 tysięcy dzieci. Jeszcze na początku wieku liczba ta przekraczała sto tysięcy. Najczęściej efektem są stłuczenia, siniaki, porozbijane głowy czy skręcone kostki, ale dochodzi też do ok. 150 ciężkich uszczerbków na zdrowiu. Niemal co drugi szkolny wypadek zdarza się na lekcjach wychowania fizycznego. Najniebezpieczniejsze miejsca w szkole to sala gimnastyczna, boisko, plac zabaw, korytarz i schody.