Fot. nadesłane

13 czerwca na terenie biogazowni w Darżynie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn: „Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo”. Umowę z marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem, ze strony gminy Potęgowo podpisali Wójt Dawid Litwin i Skarbnik Gminy Małgorzata Dąbrowska.

Fot. nadesłane

Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje dotyczące technologii biogazowni (a więc źródła ciepła), historii systemu ciepłowniczego w Potęgowie oraz projektu ciepłociągu w Potęgowie. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin podziękował Marszałkowi za przybycie, oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tego projektu, tj. zespołowi pracowników, współpracownikom oraz partnerowi projektu. Realizacja nie byłaby też możliwa, gdyby nie przychylna postawa radnych gminy Potęgowo. Marszałek Mieczysław Struk pogratulował wójtowi i podkreślił jak cenne jest zaangażowanie w ekologiczne źródła energii także w mniejszych ośrodkach, takich jak gmina Potęgowo.

W uroczystości wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy Potęgowo i Zakładu Usług Publicznych, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Potęgowo Bogdan Chwal, przedstawiciele Partnera – Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno Sp. z o.o. z Prezesem Zarządu Marcinem Tomaszewskim na czele, projektant sieci ciepłowniczej Kazimierz Kurkowski, współautor studium wykonalności projektu Paweł Kraus.

Fot. nadesłane

Gmina Potęgowo w grudniu 2016r. złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wniosek o dofinansowanie w/w inwestycję i w wyniku trwającej cztery miesiące procedury oceny wniosków  zespół ekspertów uznał projekt Gminy Potęgowo za najlepszy w Województwie Pomorskim i znalazł się on na pierwszym miejscu listy rankingowej. Należy również nadmienić, iż złożenie wniosku poprzedziły wieloletnie przygotowania, które rozpoczęły się w 2012r. od  przygotowania I etapu dokumentacji projektowej. W celu sprawnej realizacji w/w inwestycji w listopadzie 2016r. Wójt Gminy Potęgowo  powołał zespół zadaniowy, składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Usług Publicznych w Potęgowie. Przedsięwzięcie realizowane będzie w partnerstwie ze spółką Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno.

  • Wartość inwestycji ogółem wynosi 9 151 330,39 zł, w  tym wartość dofinansowania 6 321 778,51 zł.
  • Wartość inwestycji po stronie Gminy Potęgowo 8 060 485,49 zł, dofinansowanie 5 567 942,61 zł.
  • Wartość inwestycji po stronie Nadmorskich Elektrowni Wiatrowych Darżyno 1 090 844,90 zł, dofinansowanie 753 835,90 zł.
Fot. nadesłane

Przedmiotem niniejszego projektu jest modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z modernizacją źródła ciepła. Zaprojektowana sieć ciepłownicza zasilać będzie węzły cieplne (istniejące podlegające modernizacji) oraz planowane do wbudowania w istniejących obiektach, w których likwidowane będą indywidualne kotłownie. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni zlokalizowanej w biogazowni w Darżynie. W ramach operacji planowane jest wyłączenie z użytkowania istniejącej kotłowni węglowej oraz rozbudowa instalacji ciepłowniczej wraz z montażem trzech zespołów wymiennikowych źródeł ciepła (płytowych) i montażem dodatkowego pieca opalanego gazem w ciepłowni w Darżynie. Łączna długość planowanego ciepłociągu wynosi 4359,85 m. W ramach zadania inwestycyjnego wymienionych będzie 20 węzłów cieplnych, w budynkach położonych przy ul. Racławickiej, Witosa, Szkolnej oraz budynki Urzędu Gminy, GOK, GOPS, Przedszkola, Zespołu Szkół oraz w istniejącej kotłowni. Wskazane w projekcie budowlanym technologie wykonania sieci oraz źródła ciepła biorą pod uwagę najnowsze i najczęściej stosowane rozwiązania techniczno–technologiczne na terenie kraju. Gwarantuje to spełnienie norm budowlanych i branżowych, zarówno krajowych, jak i wskazanych przez prawodawstwo europejskie. Projekt ma na celu nie tylko redukcję zanieczyszczeń do środowiska, ale również zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do celów grzewczych. Należy nadmienić, iż planowane rozwiązania techniczne umożliwią w perspektywie czasowej dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie do niej kolejnych budynków. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w  III kwartale 2017 r. Zespół zadaniowy przystąpi niebawem do przygotowania przetargu na roboty budowlane.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.