fot. UM Słupsk

Przed nami kolejna, wyjazdowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego, podczas której radni debatować będą m.in. o rozwoju gospodarczym ziemi słupskiej. Obrady odbędą się w poniedziałek, 25 kwietnia br., o godz. 11., w Słupskim Inkubatorze Technologicznym, przy ul. Portowej 13B w Słupsku. 

fot. UM Słupsk
fot. UM Słupsk

Marszałek Mieczysław Struk przedstawi informację dotyczącą działań podejmowanych przez samorząd województwa pomorskiego na rzecz rozwoju gospodarczego ziemi słupskiej. Gośćmi specjalnymi podczas sesji będą m.in. prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, prof. dr hab. Iwona Jażewicz z Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński  z Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas konferencji prasowej, poprzedzającej obrady sejmiku, obędzie się podpisanie umów z ośrodkami pomocy społecznej z gminy Słupsk, gminy Kępice, gminy i miasta Ustki, gminy Smołdzino, gminy Potęgowo oraz miasta Słupsk. W powiecie słupskim w latach 2016-2018 będzie realizowanych 6 projektów o łącznej wartości 5,5 mln zł. W całym województwie wartość wszystkich, 21 projektów, to ponad 39 mln zł – wsparciem objętych zostanie 2703 mieszkańców województwa. Projekty realizowane będą z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wybrane projekty ukierunkowane są na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mają one na celu wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej, skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności. Każdy projekt posiada w swojej ofercie przygotowanie do podjęcia zatrudnienia: m.in. kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i inne. Wachlarz form wsparcia będzie bardzo szeroki i dostosowany do potrzeb poszczególnych uczestników projektu.

W ramach RPO 2014-2020, działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej podpisana zostanie umowa o dofinansowanie projektu „Edukacja dla przyrody”. Wartość projektu to ponad 9,01 mln zł, natomiast wysokość dofinansowania wynosi 6,3 mln zł (70 proc.)

Projekt będzie realizowany od stycznia 2017 do września 2018 r. Przedmiotem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju oferty edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej  Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (Słupsk, Charzykowy, Gdańsk, Władysławowo) oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Celem przedsięwzięcia jest ochrona stanu środowiska naturalnego, zachowanie różnorodności biologicznej, zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.

Władze województwa chcą, by mieszkańcy Pomorza identyfikowali się z naszym regionem, poznali i utożsamiali się z jego symbolami i osiągnięciami. Dlatego, w ramach obchodów ustanowionego przez Sejmik Województwa Pomorskiego – Roku Pomorskiej Wspólnoty Obywatelskiej, organizowane są wyjazdowe posiedzenia komisji i obrady sejmiku. Kolejna sesja sejmiku odbędzie się w maju, w Kwidzynie.

Pozostałe punkty obrad znajdują się na stronie: http://bip.pomorskie.eu/Article/id,28.html

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.