Fot. pkw.pl / Do tej pory wybory do Senatu RP odbywały się w 40 okręgach.

Będą jednomandatowe okręgi wyborcze do Senatu, dwudniowe głosowanie, a także zmienią się godziny otwarcia lokali. Wczoraj Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowy Kodeks Wyborczy.

Nowy Kodeks Wyborczy wprowadza wiele zmian do procedury przeprowadzania wyborów, do której zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Zakłada on m.in. możliwość dwudniowego głosowania, która będzie zależna od osoby zarządzającej danymi wyborami (samorządowe – Premier, prezydenckie – marszałek Sejmu, parlamentarne – Prezydent).

Fot. pkw.pl / Do tej pory wybory do Senatu RP odbywały się w 40 okręgach.

Kodeks odwołuje się także do kwestii parytetów. Przepisy przewidują, że na liście wyborczej musi znaleźć się nie mniej niż 35% kobiet i nie mniej niż 35% mężczyzn. Jest to warunkiem zarejestrowania listy.

Nowością jest głosowanie korespondencyjne dla wyborców przebywających za granicą. Nie mniej niż 15 dni przed wyborami każdy chętny będzie musiał zawiadomić o tym właściwego konsula. Wymóg stanowi także wpisanie do spisu wyborców. Konsulat przyśle nam tzw. pakiet wyborczy, który będzie zawierał m.in. zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcję. Po wypełnieniu pakietu będzie trzeba odesłać go na własny koszt do konsula, który przekaże je obwodowej komisji wyborczej.

Kodeks wprowadza nowe godziny głosowania. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21.

Ważna zmiana dotyczy także okręgów wyborczych. Nowy Kodeks przewiduje wprowadzenie okręgów jednomandatowych do Senatu. Do tej pory było inaczej, i w każdym okręgu wyborczym wybierano od dwóch do czterech senatorów. Po zmianie Polska zostanie podzielona na 100 okręgów, z których pochodzić będzie tylko jeden senator. W jednomandatowych okręgach będą się też odbywać wybory radnych we wszystkich gminach bez względu na liczbę mieszkańców, poza miastami na prawach powiatu.

Do pory wybory do Senatu RP w naszym województwie odbywały się w dwóch okręgach: Gdynia i Gdańsk. W okręgu gdyńskim i gdańskim wybieraliśmy po trzech senatorów. Nowy podział sprawi, że te ponad milionowe okręgi zostaną podzielone na mniejsze i mniejsza liczba osób będzie decydowała o swoim przedstawicielu.