fot. kaszubi.pl

12 września w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach spotkali się członkowie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Głównym tematem spotkania była ochrona kaszubskiego krajobrazu.

fot. kaszubi.pl
fot. kaszubi.pl

Wystąpienia na ten temat przedstawili: Grażyna Wera-Malatyńska, prezes LGR Mòrénka oraz LGD Sandry Brdy, a także Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego Krzysztof Wojcieszyk. Temat ochrony krajobrazu został podjęty przez Radę w związku w wejściem w życie (11.09.2015 r.) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ów akt prawny daje gminom przede wszystkim większe możliwości walki z nieestetycznymi reklamami, które szpecą wiele miejsc na Pomorzu. Dyskusja dotyczyła jednak także innych problemów związanych z ochroną krajobrazu, m.in. złej sytuacji w parkach krajobrazowych, zwłaszcza nadmorskim i kaszubskim.

Członkowie Rady Naczelnej przyjęli również stanowisko ZKP w sprawie najbliższych wyborów do Sejmu i Senatu. Oto jego treść:

Urzeczywistnianie celów zapisanych w statucie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wymaga szerokiej aktywności członków naszego stowarzyszenia. Jednym z ważnych narzędzi działania na rzecz osiągnięcia tych celów jest uczestniczenie w życiu politycznym, gdzie pod pojęciem polityki rozumiemy roztropną troskę o dobro wspólne. Każdy z nas jako obywatel odpowiedzialny jest za kształt społeczeństwa i państwa, w którym żyjemy. Każdy więc powinien przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że udział w wyborach stanowi jego obowiązek. Nieuczestniczenie w głosowaniu jest poważnym zaniedbaniem, rezygnacją z prawa i godności osoby ludzkiej, zaniedbaniem niosącym negatywne konsekwencje dla niego osobiście i dla całej społeczności. Z tego powodu apelujemy do członków i sympatyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego o aktywny udział w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 25 października 2015 r., a struktury Zrzeszenia zobowiązujemy do podejmowania działań sprzyjających zwiększeniu frekwencji wyborczej na Pomorzu.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zadaniem partii politycznych jest wyrażenie aspiracji społeczeństwa obywatelskiego i dawanie obywatelom możliwości współuczestnictwa w decyzjach politycznych kształtujących ład państwowy. Wyrażając potrzebę urzeczywistniania celów statutowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, stwierdzamy, że trudno znaleźć ugrupowanie polityczne, które w pełni dawałoby szanse na realizację idei kaszubsko-pomorskiej i którego założenia programowe oraz praktyka działania odpowiadałyby oczekiwaniom ogółu społeczności zrzeszonej. Z tego względu Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nie będzie udzielało w wyborach parlamentarnych 2015 r. poparcia żadnemu z komitetów wyborczych. Zauważamy jednak, że z list różnych ugrupowań politycznych o mandat posła i senatora ubiegać się będą członkowie naszej organizacji, którzy swoją pracą i zaangażowaniem od lat przyczyniają się do pomnażania dorobku środowiska kaszubsko-pomorskiego. Przypominając, że każdy z nas ma swobodę wyboru opcji politycznej, prosimy członków Zrzeszenia o głosowanie na kandydatów związanych ze środowiskiem Zrzeszenia, na ludzi, których mogliśmy już poznać i sprawdzić w działaniach na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej. Głosując na kandydatów wywodzących się z naszego środowiska, dla którego szczególnie ważny jest kaszubsko-pomorski regionalizm, oczekujemy, że będą oni nas godnie reprezentowali. Liczymy, że osiągnięcia naszej społeczności z ostatnich dekad, które zawdzięczamy wytrwałej pracy wielu pasjonatów i społeczników, takie jak na przykład zjednoczenie Kaszub w granicach jednego województwa czy przyznanie językowi kaszubskiemu statusu jedynego języka regionalnego w Polsce, będą rozwijane i wzbogacane. Zobowiązujemy do tego członków Zrzeszenia, na których będziemy głosować 25 października 2015 r. Jesteśmy przekonani, że odwoływanie się przez polityków do wartości wypływających z dziedzictwa kaszubsko-pomorskiego wzmacnia polską państwowość.

Z niepokojem zauważamy, że partie polityczne coraz częściej koncentrują się tylko na public relations i grze na emocjach, rezygnując z działań na rzecz podejmowania merytorycznej debaty publicznej. Negatywne skutki mediatyzacji, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z coraz słabiej wyedukowanym politycznie społeczeństwem, budzą niepokój co do przyszłości prawidłowego funkcjonowania instytucji demokratycznego państwa. Bezkrytyczne przyjmowanie przez odbiorców spłyconego i filtrowanego przekazu medialnego utrudnia, a nawet uniemożliwia wyborcom realną ocenę sytuacji. Z tego też powodu w nadchodzących latach większą wagę powinniśmy również jako środowisko Zrzeszenia przywiązywać do promowania wychowania obywatelskiego, a od naszych reprezentantów w parlamencie wymagać większego zainteresowania problemem mediów publicznych i sposobem, w jaki pełnią swoją misje.   

Więcej na temat wrześniowych obrad Rady Naczelnej w październikowym numerze „Pomeranii”. Tam także rozmowa o ochronie kaszubskiego krajobrazu z Dyrektorem Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego Krzysztofem Wojcieszykiem.

Źródło: Kaszubi.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.