fot. kul.org.pl: Kurs rękodzielnictwa w Sierakowicach

Rękodzieła, kuchni regionalnej, turystyki konnej, a także prowadzenia ciężarówek i autobusów mogą bezpłatnie nauczyć się mieszkańcy powiatów kartuskiego i kościerskiego w ramach projektów przygotowanych przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy.

fot. kul.org.pl: Kurs rękodzielnictwa w Sierakowicach

Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy w powiecie kartuskim rozpoczął nabór do dwóch projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszy z nich pn „ Ona i On – otwarci na wiedzę, gotowi do zmian” skierowany jest do 96 osób (w tym m.in. 5% kobiet). Uczestnikami projektu mogą być dorośli mieszkańcy powiatu kartuskiego, z wykształceniem co najwyżej średnim, pracujący na podstawie umowy o pracę lub cywilno-prawnej, z wyłączeniem osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu Kaszubski Uniwersytet Ludowy proponuje zdobycie uprawnień do kierowania ciężarówką z przyczepą (kat. C i C+ E), kierowania autobusem (kat. D) lub zdobycie uprawnień operatora koparko-ładowarki. Uczestnicy kursów prawo jazdy mają ponadto obowiązek uczestnictwa w kursach inspiracji, coachingu i podstawowym kursie języka angielskiego.

Drugi projekt pn. „Wanoga od rolnictwa do turyzmu” zakłada przeprowadzenie kursu inspiracji (rozwój osobisty, autoprezentacja, obsługa komputera, pierwsza pomoc, wprowadzenie do Turystyki Wiejskiej), spotkania z doradcą oraz kursy profilowane. Uczestnicy projektu będą mogli nauczyć się turystyki konnej, zdobyć uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna, nauczyć się kuchni regionalnej, prowadzenia aktywnych form wypoczynku i rękodzieła pamiątkarskiego. Projekt ten przeznaczony jest dla 160 dorosłych osób posiadających status rolnika lub domownika, podlegających ubezpieczeniu KRUS, z wykształceniem nie wyższym niż średnie i zamieszkującym powiat kartuski lub kościerski.

Zapisy na oba projekty rozpoczęły się 17 stycznia i potrwają do 17 lutego. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, listownie lub osobiście w siedzibie KUL i wielu placówkach na terenie powiatu kartuskiego i kościerskiego. Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie www.kul.org.pl.