fot. ENERGA

Energa dołączyła do grona spółek, których zysk przekroczył miliard złotych. W 2014 roku Grupa odnotowała najwyższe wyniki roczne w swojej historii. Zysk netto wzrósł o 35 proc., EBITDA o 17 proc., osiągając 2,3 mld zł. Zarząd zarekomendował wypłatę 596 mln zł dywidendy z jednostkowego zysku za 2014 r., co oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,2 proc.

fot. ENERGA
fot. ENERGA

W minionym roku zysk netto wyniósł 1,006 mld zł i był o 35 proc. wyższy niż rok wcześniej oraz wyższy od konsensusu agencji Bloomberg. Grupa wygenerowała 2,307 mld zł EBITDA, czyli o 17 proc. więcej niż rok wcześniej, także przekraczając konsensus biur maklerskich.

Na poprawę rezultatów największy wpływ miał segment wytwarzania i bardzo dobre wyniki Elektrowni Ostrołęka. To wynik wzrostu produkcji i sprzedaży energii, efektywnego wykorzystania regulacyjnych usług systemowych oraz sytuacji na rynku bilansującym. Przychody Grupy wyniosły 10,6 mld zł wobec 11,4 mld zł  rok wcześniej, na co wpływ miał segment sprzedaży – niższe ceny energii uwzględniające decyzje Prezesa URE o obniżeniu taryfy G oraz mniejszy wolumen sprzedanej energii do odbiorców. Pomimo spadku całości sprzedaży, zwiększył się przychód na jednego zatrudnionego. Wzrost o 5 proc. odnotowano w segmencie dystrybucji, gdzie przychody osiągnęły poziom niemal 4 mld zł. Istotnie wyższą – o ponad 17 proc. – sprzedaż wypracował segment wytwarzania – 1,8 mld zł.

To kolejna  poprawa wyników finansowych w ostatnich latach. Od 2010 r. zysk oraz EBITDA poprawiły się o ponad 60 proc., a przychody –  o 12 proc.

– Po tych kilku latach dołączyliśmy do ekskluzywnego grona spółek, których zysk netto przekracza miliard złotych. Ta symboliczna granica jest dla nas ważna, gdyż potwierdza, iż ścieżka rozwoju, koncentrująca się na regulowanym biznesie i dystrybucji energii elektrycznej, była słusznym wyborem. Istotnie poprawiliśmy wyniki w wytwarzaniu, m.in. dzięki umiejętnemu wykorzystaniu pojawiających się szans na rynku, oddaniu nowych źródeł i poprawie efektywności tego segmentu. Natomiast segment sprzedaży, który operuje na coraz trudniejszym konkurencyjnym rynku przekroczył nasz plan – mówi Mirosław Bieliński, Prezes Zarządu Energa SA.

W 2014 roku dystrybucja energii elektrycznej była wyższa niż w roku poprzednim średnio o 2 proc. i wyniosła 20,9 TWh. O prawie 4 proc. wzrosła również średnia stawka dystrybucyjna.

Spółki wytwórcze w Grupie Energa w 2014 roku wyprodukowały 5,1 TWh energii elektrycznej brutto, czyli o ok. 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrost nastąpił m.in. dzięki wyższej produkcji w elektrowni Ostrołęka oraz energii wygenerowanej przez farmy wiatrowe przejęte w wyniku akwizycji w połowie 2013 roku.

W 2014 roku łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej wyniósł 26 TWh i zmniejszył się o ok. 16 proc. Spadek dotyczył rynku detalicznego i hurtowego. Wolumen energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym w 2014 r. był mniejszy o ok. 10 proc. W efekcie zarówno mniejszego zużycia energii, jak i mniejszej liczby odbiorców, we wszystkich grupach taryfowych odnotowano mniejszy wolumen sprzedanej energii. Wzrósł natomiast udział sprzedaży gospodarstwom domowym w całości sprzedaży – w 2014 r. wyniósł on 32 proc. wobec 29 proc. rok wcześniej.

Grupa w ubiegłym roku wydała na inwestycje 1,477 mld zł, z czego 78 proc. w segmencie dystrybucji, który:

  • przyłączył 31 tys. nowych klientów
  • wybudował i zmodernizował 2 937 km linii średniego i niskiego napięcia
  • przyłączył do sieci 60 nowych OZE i uruchomił dodatkowych 160 źródeł prosumentów

Efekty polityki inwestycyjnej, polegającej na przeznaczaniu największej puli budżetu na inwestycje w sieci i infrastrukturę dystrybucyjną, widać już w poprawie niezawodności dostaw prądu.

Na koniec 2014 roku wskaźnik SAIDI, oznaczający średnią długość przerw w dostawach prądu na odbiorcę, był niższy o 26 proc. niż w poprzednim roku. Z kolei wskaźnik SAIFI, mówiący o średniej częstotliwości przerw w zasilaniu na odbiorcę, wzrósł wprawdzie o 5 proc. na skutek awarii masowych spowodowanych huraganem oraz przerw planowanych, związanych z modernizacją sieci, to jednak w ciągu ostatnich czterech lat poprawił się o 22 proc. Natomiast średnia długość przerw w minutach na odbiorcę (SAIDI) zmniejszyła się od 2010 r. aż o połowę.

Poza inwestycjami w dystrybucję w minionym roku Grupa Energa oddała do użytku kilka inwestycji wytwórczych, dzięki czemu moce Grupy wzrosły o prawie 47 MWe (OZE) energii elektrycznej i 314 MWt ciepła:

  • blok biomasowy w Elblągu o mocy 25 MWe, i 30 MWt
  • farma wiatrowa Myślino o mocy 20 MWe
  • farma fotowoltaiczna w Gdańsku o mocy ok. 1,6 MWe
  • nowe źródło ciepła dla miasta Ostrołęka o mocy 220 MWt
  • elektrociepłownia w Kaliszu o mocy 64 MWt

Poza inwestycjami Energa prowadziła inne działania, które uzupełniają system energetyczny kraju i obniżają koszty energii dla klientów. Grupa jako pierwsza w kraju zrealizowała kilka komercyjnych akcji polegających na pozyskaniu tzw. negawatów, czyli zredukowaniu popytu na energię elektryczną w godzinach szczytowych. Spółka wynagrodziła swoich klientów biznesowych za to, że na jej sygnał w godzinach szczytu ograniczyli zużycie energii.

Mechanizmy redukujące i przesuwające zapotrzebowanie na energię Grupa zastosowała też u klientów indywidualnych. Prowadzony przez rok tzw. test kaliski wykazał, że dzięki zastosowaniu inteligentnych liczników (AMI) sterowanie popytem można osiągać również w tej grupie. Gospodarstwa domowe w Kaliszu objęte testem zredukowały pobór mocy na wezwanie nawet o 30 proc., a o kilka procent – całkowite zużycie energii elektrycznej.

Energa pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami mającymi na celu zarówno redukcję zapotrzebowania na energię, jak i przesunięcie popytu na godziny pozaszczytowe. Poszukuje również rozwiązań, które otworzą Grupę na inne rynki oraz nowe technologie. Efektem nawiązanej w ubiegłym roku współpracy z firmą Intel ma być wdrożenie rozwiązań bazujących na internecie rzeczy i współpracy urządzeń za pośrednictwem sieci, obejmujące m.in. systemy wirtualnych elektrowni czy systemy zarządzania dystrybucją energii z odnawialnych źródeł. W dostępie do innowacji w strategicznych dla Grupy Energa obszarach ma spółce pomóc planowane razem z TFI BGK utworzenie funduszu Corporate Venture Capital, który ma inwestować w młode i szybko rozwijające się firmy.

Pod koniec marca Energa wejdzie do indeksu WIG20, skupiającego największe spółki notowane na warszawskim parkiecie, które odznaczają się wysoką kapitalizacją i płynnością akcji. To efekt wysokiego zaufania, jakim inwestorzy po raz kolejny obdarzyli spółkę. W 2014 r. wartość Energi wzrosła o ponad 40 proc., dzięki czemu spółka bardzo szybko po debiucie na GPW awansowała do indeksów –WIG30 oraz międzynarodowych: MSCI Poland oraz FTSE All World. Pod koniec 2014 r. Energa została zakwalifikowana także do prestiżowego Respect Index, grupującego spółki odpowiedzialne społecznie.

Zaufanie rynku to także efekt m.in. konsekwentnie realizowanych przez Zarząd deklaracji z okresu IPO, w tym dotyczących polityki dywidendowej. W czerwcu po raz pierwszy jako spółka giełdowa Energa podzieliła się zyskiem z akcjonariuszami. Stabilna pozycja finansowa i dobre wyniki pozwoliły przekazać akcjonariuszom 414 mln zł, czyli 1 zł na akcję. Intencją Zarządu jest utrzymanie atrakcyjnej polityki dywidendowej – zarekomendował wypłatę 596 mln zł z jednostkowego zysku za 2014 r., czyli 1,44 zł na akcję. Oznacza to stopę dywidendy na poziomie 6,2 proc., odnosząc się do kursu akcji na zamknięciu ostatniej sesji w 2014 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.