mat. prasowe

Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego zostało otwarte nowoczesne Laboratorium Tradingowe, które powstało dzięki współpracy wydziału z firmą OSTC Poland. To kolejne laboratorium UG, gdzie studenci mogą ćwiczyć praktyczne umiejętności, a firmy kształcą swoje przyszłe kadry. Laboratorium Tradingowe OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG jest piątym laboratorium funkcjonującym w Polsce.

mat. prasowe
mat. prasowe

Z nowego laboratorium tradingowego będą korzystać studenci Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, które w kampusie UG w Sopocie od lat tworzą tradycyjne miejsce zdobywania wiedzy i prowadzania badań w zakresie nauk ekonomicznych. Na obu wydziałach studiuje obecnie prawie 9000 studentów.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie umożliwiające studentom wypróbowanie sił w środowisku odzwierciedlającym to, w którym na co dzień pracują profesjonalni traderzy na globalnych rynkach finansowych. Wykorzysty­wane jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG, m.in. z analizy technicznej, strategii inwestycyjnych oraz rynków finansowych. Ponadto zarówno studenci, jak i kadra nauko­wa Uniwersytetu Gdańskiego mogą korzystać z danych dostępnych w laboratorium do realizacji projektów badawczo-rozwojowych.

W uroczystości otwarcia laboratorium (4.11.2014) uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, m.in.: Prorektor ds. studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski, Dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski, Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Jerzy Bieliński oraz prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych, która sprawuje opiekę nad laboratorium. Firmę OSTC Poland reprezentował Prezes Zarządu Ian Firla wraz z menedżerami pracującymi w biurach OSTC w Warszawie i Gdańsku.

OSTC Poland to liczący się na globalnym rynku finansowym zespół zawo­dowych traderów aktywnych na największych międzynarodowych giełdach instrumentów pochodnych, m.in. NYSE Euronext, CME, Eurex i ICE. OSTC od lat realizuje misję wspiera­nia młodych i ambitnych ludzi w realizacji ich marzeń o pracy na międzynaro­dowych rynkach finansowych. Między innymi w tym celu firma ta podejmuje ścisłą współpracę z czołowymi uczelniami ekonomicznymi na całym świecie. Jedną z form tej współpracy s