Coraz rzadziej skrzywdzeni przez los znajdują na te pytania pozytywną odpowiedź. Coraz więcej jest potrzebujących, coraz mniejsze są możliwości. Ale nasza Fundacja niezmiennie, od 22 lat podaje rękę dzieciom dotkniętym niepełnosprawnością, pomaga im żyć, otwiera serca ludzi. Nie ma większej radości, niż łzy matki, której dziecko zrobiło pierwszy samodzielny krok, osiągnęło pierwszy sukces w długiej i żmudnej wędrówce do osiągnięcia sprawności fizycznej. Dla nas te łzy są nagrodą za nasz wysiłek i hojność sponsorów, a małe cuda zdarzają się w gronie naszych podopiecznych nader często.

Aby tak mogło być nadal, Fundacja potrzebuje wparcia ludzi dobrej woli, od których, zależy czy słupska „Nadzieja” podzieli los wielu społecznych organizacji, które przegrały z kryzysem, czy przetrwa mimo wielu problemów z jakimi przyszło się jej obecnie borykać.

Żmudna i długotrwała rehabilitacja chorych dzieci, całkowicie bezinteresowna praca grupy zapaleńców poświęcających czas i serce Fundacji – to nie są tematy warte zainteresowania obecnych środków masowego przekazu. Nie mamy szans pojawienia się w mediach ogólnopolskich, nie zdobędziemy dofinansowania dzięki drogim reklamom telewizyjnym, niewielkie mamy szanse takiego nagłośnienia naszej działalności, by zaczęły do nas szerokim strumieniem spływać 1% datki z odpisów podatkowych. Jesteśmy organizacją lokalną, odległą od wielkich ośrodków dysponujących dużymi możliwościami i finansami. Liczyć możemy jedynie na pomoc lokalnej społeczności, wierząc, że pomaganie dzieciom będącym w potrzebie, ma głęboki humanistyczny sens.

Wierzymy, że dzięki pomocy Ludzi Wielkiego Serca, Fundacja przetrwa trudne dni, a my będziemy mogli zapewnić naszym podopiecznym coraz lepsze warunki prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. Pomaganie dzieciom w powrocie do zdrowia i odzyskaniu sprawności jest bezcennym darem serca, na który czekają ich rodziny.

Fundacja NADZIEJA prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1992r. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której statutowym celem jest niesienie bezpłatnej pomocy w zakresie rehabilitacji dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i materialnych. Misją realizowaną od pierwszego dnia istnienia Fundacji jest przywracanie zdrowia i sprawności naszym podopiecznym. Choroba dziecka to dla wielu rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne zabiegi rehabilitacyjne, wiążą się najczęściej z wysokimi kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców.

Realizując misję prowadzimy i finansujemy Ośrodek Hipoterapii położony w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 50. Posiadamy nowoczesną, wybudowaną ze środków zgromadzonych przez Fundację, bazę rehabilitacyjno – noclegową. Bezpłatnie korzystają z niej dzieci przyjeżdżające z całej Polski wraz z rodzicami. Ciągle staramy się pozyskiwać dodatkowe fundusze na zagospodarowywanie terenu otaczającego ośrodek, aby stworzyć jak najlepsze warunki rehabilitacji i wypoczynku dla naszych podopiecznych, w trakcie dwutygodniowych pobytowych turnusów rehabilitacyjnych.

Z niewielkiej placówki świadczącej pomoc w jednym pomieszczeniu przy pawilonie hipoterapii kilkudziesięciu osobom, staliśmy się w ciągu ponad dwudziestu lat jedną z największych na terenie województwa pomorskiego. Zapewniamy naszym podopiecznym całkowicie bezpłatną rehabilitację – w zakresie hipoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii indywidualnej oraz porad psychologa, logopedy. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra hipoterapeutów i fizjoterapeutów. Systematycznie rozwijamy zakres świadczeń rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych oraz edukacyjnych dla ich rodziców. To wszystko niezmiernie zobowiązuje.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie jest też wspomagana finansowo przez władze samorządowe. Rocznie na utrzymanie ośrodka i zapewnienie ciągłości zabiegów rehabilitacyjnych potrzebujemy ok. 600 tys. zł. Przez wiele lat środki te udawało się nam pozyskiwać, jednak w ostatnim okresie znacznie zmniejszyły się wysokości kwot przyznawanych z wniosków grantowych, środków PFRON czy darowizn. Dlatego staramy się szukać nowych źródeł pozyskania funduszy dla prowadzenia dalszej działalności w tym np. z 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych, imprez charytatywnych. Drastyczne zmniejszenie się ilości źródeł dofinansowywania Fundacji, utrudnia funkcjonowanie tak dużej i dobrze wyposażonej placówki. Natomiast coraz więcej dzieci czeka na możliwość rehabilitacji. Zależy nam by każde potrzebujące dziecko mogło z niej skorzystać.

Część naszych podopiecznych związana jest z Fundacją od początku jej istnienia, bowiem prowadzona przez nas rehabilitacja jest procesem ciągłym, realizowanym w oparciu o stacjonarne i dochodzące dwutygodniowe turnusy. W kilkutysięcznej grupie dzieci, które skorzystały i korzystają z naszej pomocy znajdują się osoby niezwykłe, o nieprzeciętnych zdolnościach, którym pomogliśmy rozwinąć uzdolnienia. Przykładem jest Sonia Tybora cierpiąca na zanik mięśni i Agnieszka Dul od urodzenia chorująca na mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki wsparciu Rzecznika Praw Dziecka oraz sponsorów Jantar spółka z o.o. w Słupsku i Grawipol Słupsk wydany został tomik wierszy Agnieszki Dul ilustrowany rysunkami Soni Tybory „ Bliżej serca”.

Przykład naszych podopiecznych dowodzi jak ogromna jest siła rehabilitacji w procesie leczenia i powrotu do społecznej aktywności. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić jak największej grupie dzieci fachową pomoc rehabilitantów.

Nasza działalność wpisuje się także w program społecznej odpowiedzialności za los dzieci pochodzących z terenów zagrożonych dziedzicznym bezrobociem i ubóstwem. Problem ten dotyka środowiska postpegeerowskie, rodziny wielodzietne, dodatkowo nierzadko obciążone również alkoholizmem. Dla dzieci z tych środowisk bezpłatna kompleksowa rehabilitacja jest często jedyną szansą na zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz inne postrzeganie siebie wśród zdrowych kolegów. Przełamując izolację i bariery z jakimi spotykają się te dzieci, organizujemy dla nich różne formy integracyjnych spotkań, w których biorą udział dzieci niepełnosprawne i ich zdrowi koledzy. Poprzez naszą działalność przygotowujemy je do aktywnego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz staramy się poprzez to zapobiec w przyszłości ich wykluczeniu zawodowemu.

Corocznie organizujemy pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska dla naszych podopiecznych oraz innych dzieci z terenu i okolic Słupska imprezę integracyjną „Mikołaj z Nadzieją” na której nie tylko bawimy ale również dzięki hojności ludzi dobrej woli obdarowujemy dzieci upominkami.

W zeszłym roku Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” świętowała 20 – lecie swojej działalności. Oficjalny patronat nad obchodami objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska. Z tej okazji dzięki wsparciu finansowemu lokalnych przedsiębiorców oraz Banku PeKaO S.A. odbył się w Sali Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku koncert orkiestry pod dyrekcją Bohdana Jarmołowicza z udziałem solisty Jerzego Karwowskiego. Wśród zaproszonych gości byli nasi podopieczni wraz z rodzicami.

Naszą działalność prowadzimy w sposób transparentny – umożliwiający wszelkim podmiotom jej kontrolę, również w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków finansowych. Byliśmy wielokrotnie kontrolowani przez PFRON, ZUS, US, przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości (w związku z wykorzystaniem nawiązek sądowych). Ocena naszej
działalności była zawsze bardzo wysoka. Terminowo i bez uwag rozliczaliśmy również wszystkie środki otrzymane w ramach projektów grantowych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.fundacjanadzieja.slupsk.pl.

Jesteśmy organizacją, której można zaufać i warto pomóc! Będziemy zatem niezmiernie wdzięczni każdemu którym nie jest obojętny los naszych podopiecznych, za dar na rzecz Fundacji „Nadzieja” w Słupsku w postaci 1% podatku, dzięki któremu zapewnimy naszym podopiecznym jeszcze lepsze warunki do prowadzenia zajęć oraz ciągłość funkcjonowania Fundacji. Wypełniając roczne zeznanie podatkowe w odpowiedniej rubryce wystarczy wpisać 1% – KRS 0000034670.

W każdym życzliwym geście naszych Przyjaciół i Sponsorów zaklęta jest dobra energia, która służy dzieciom. Pozwólcie nam ją uruchomić- wesprzyjcie nasze działania!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.