Zdj. Widok ogólny Borowiackiej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu.

16 lutego br. przypadła  93 rocznica patriotycznych wydarzeń zwanych na Gochach „Wojną Palikową”, mającą swoje odniesienie do odrodzenia II RP w wyniku którego także nasza Mała Ojczyzna powróciła do  Polskiej Macierzy.

Zdj. Widok ogólny Borowiackiej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu.
Zdj. Widok ogólny Borowiackiej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu.

Uwieńczeniem tego powrotu było uroczyste – symboliczne dotarcie nad Bałtyk Polski, w której imieniu gen. Józefa Haller 10 lutego 1920 r. ustanowił rzucając w wody zatoki puckiej w Pucku – nadmorską granicę Najjaśniejszej II RP.  Tychże symbolicznych zaślubin Bałtyku – Pomorza z Polską dokonał jeden z czołowych orędowników spraw narodowo – polskich, którego czołowy polski narodowiec Roman  Dmowski w 1918 roku powitał w  Paryżu  okrzykiem: „Haller spadł nam z nieba”.

W tym samym czasie, początku 1920 roku na Gochach, na Bytowszczyźnie i północnych rubieżach Ziemi Człuchowsko – Chojnickiej, sprawy ustanowienia  sprawiedliwych dla Polski i korzystnych dla miejscowych, odcinków granicy z Niemcami, miały burzliwy charakter. Granica w swym wymiarze materialnym  nie spadła na tą rubież Polski z przysłowiowego nieba – jej sprawiedliwy przebieg nie wytyczył zapis na sztabowych,  wersalskich mapach. Jak się okazało jej tak wytyczony przebieg nie był zawsze zgodny z etniczną rzeczywistością a przede wszystkim z oczekiwaniami społecznymi. Stąd z narażeniem na represje i niepewną przyszłość, gdyby ta cześć granicy pozostałaby przy Niemczech, miejscowi Kaszubi – Gochowie,  podjęli nacechowane patriotyzmem i walecznością, starania o jej ustanowienie według ich i korzystnych dla Polski – racji!!!

 

Stąd m. in. Kaszubi z „studzienickiej części Gochów podjęli słynny „marsz na Bytów” . To stąd wysiłki podjęte w tym względzie przez ks. Alfonsa Schulza (który w okresie II RP był senatorem)  wraz z konarzyńskimi parafianami, stąd to wydarzenia Borowiackiej „Wojny Palikowej”  o charakterze wystąpienia ludowo – narodowego, któremu przewodził ks. Bernarda Gończ miejscowy proboszcz z Borowego Młyna. Historię tejże „Wojny Palikowej” przybliżymy w najbliższym czasie publikując opracowanie jej dotyczące –  red. Andrzeja Szutowicza” .

To właśnie w rocznicę tamtego „niełatwego – w swym realizacyjnym na tam ten czas wyrazie – patriotyzmu, Fundacja Naji Gochë  – nie po raz pierwszy bo od 2003 roku-  wraz z Zespołem Szkół im. ks. Bernarda Gończa w Borowym Młynie, a także przy organizacyjnej pomocy borowiackiej OSP, zorganizowała na terenie Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu im. Bohaterskich Gochów p.w. Chrystusa Zwycięscy w Borowym Młynie, uroczyste zgromadzenie obywatelskie. Otwierając tą manifestację prezes Fundacji powiedział:

Z wystąpienia prezesa Fundacji

„…witam w tym radosnym dla naszej społeczności dniu , podczas którego wspominamy powrót naszej Małej Ojczyzny – Gochów do Polskiej Macierzy, który wspominamy dumni z naszych Bohaterów, co nie tylko sercem ale i czynem stanęli przy Ojczyźnie i granicę na tym naszym Goskim odcinku odepchnęli na Zachód.

Pamięć o tamtym czasie świętujemy równolegle i tak samo godnie , jak co roku czynią to w Pucku władze naszego państwa i nasi

północni Bracia -Nordowi Kaszubi. Tam corocznie 10 lutego radują się oni z powrotu Polski nad morze , wspominając  zaślubimy gen. J. Hallera z Bałtykiem.

Oczywiście znaczenie  puckiego święta , któremu ogólnokrajową rangę nadają władze państwowe, może przyćmić znaczenie tego naszego – lokalnego. Jednak tak nie jest bowiem w naszych odczuciach i ocenach wydarzenia, jakie się rozegrały 16 lutego 1920 roku na naszym obszarze w wyniku których większość obszaru Gochów mogła powrócić do Polski, są nie mniej ważne… a przy tym najbliższe naszym sercom.

To z tego powodu corocznie wyrażamy swoją radość i jesteśmy dumni z bohaterów tamtego czasu, dzięki którym uzyskaliśmy terytorialne korzyści włącznie z dostępem do całego naszego „Goskiego Morza” tj. do Jeziora Gwiazdy i otaczających go lasów. To dzięki determinacji naszych Ojców,  ich miłości do Ojczyzny a przede wszystkim dzięki ich odwadze i męstwu, w bezpośredniej konfrontacji pokonali oni swoimi racjami niemieckich pograniczników, chroniących niemieckie interesy graniczne. Potrafili osiągnąć korzyści graniczne zarówno dla siebie, jak i dla odrodzonego państwa polskiego.

Cieszymy się, że tą dzisiejszą naszą radość podzielają z nami tak licznie przybyli goście…nasi nie tylko od święta a na co dzień Przyjaciele. Dziękujemy Wam za obecność, a także za  troskę i działania zawodowo – społeczne, którymi wzmacniacie naszą społeczność.

Z głębokim szacunkiem kłaniam się sztandarom…znakom naszej pamięci historycznej i dzisiejszej obecności…

Zdj. Historyczny sztandar Szkoły w Borowym Młynie z 1928 roku, ufundowany m.in. przez uczestników wydarzeń „Wojny Palikowej”, który przetrwał w ukryciu pożogę II wojny Światowej. Sztandar prezentuje zebranym Kamil Myszka – gimnazjalista z ZS w Borowym Młynie.
Zdj. Historyczny sztandar Szkoły w Borowym Młynie z 1928 roku, ufundowany m.in. przez uczestników wydarzeń „Wojny Palikowej”, który przetrwał w ukryciu pożogę II wojny Światowej. Sztandar prezentuje zebranym Kamil Myszka – gimnazjalista z ZS w Borowym Młynie.

Z szczególnym szacunkiem chylę czoła przed najstarszym z nich-   historycznym sztandarem borowiackiej  szkoły z 1928 roku, który ufundowany został przez bohaterów tamtych wydarzeń 1920 roku, a który dzierży go najlepszy uczeń naszego gimnazjum Kamil Myszka.

Serdecznie dziękuję wszystkim tu obecnym za przybycie  i uświetnienie tej uroczystości. W sposób szczególny czynię to w  imieniu Zarządu Fundacji, jej prezydenta pani Alicji Talewskiej oraz obecnych tu członków Honorowej  Kapituły z jej przewodniczącym Bolesławem Prondzińskim a także pani Grażyny Burant, dyrektorki Zespołu Szkół – serdecznie witając pana Jana Wyrowińskiego Wicemarszałka Senatu, senatora Romana Zaborowskiego. Andrzeja Marcinkowskiego Wicestarostę powiatu bytowskiego a także Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Chojnickiego pana Edmunda Hapkę.

Przy okazji przekazuje pozdrowienia, jakie przesłali nie mogąc być z nami:  pan minister  Jan Stanisław Ciechanowski kier. Urzędu  ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pan poseł Kazimierz Plocke Wiceminister Rolnictwa; pan Mieczysław Struk marszałek Województwa Pomorskiego i pan generał brygady WP Janusz Sobolewski, który w 2008 razem z nami odsłaniał tą Strażnicę. 

Witamy dostojnych księży: ks prałata Henryka Cyrzana z Chojnic i proboszcza parafii w Borowym Młynie  ks. Jacka Halmana , a także samorządowców szczebla powiatowego i gminnego,  funkcjonariuszy Straży Granicznej reprezentujących placówkę w Ustce i Centralny Ośrodek Szkolenia w Koszalinie

Witamy władze naszej gminy: przewodniczącego Rady Wojciecha Megiera i Andrzeja Lemańczyka – lipnickiego wójta.   Dyrektorów i nauczycieli gminnych szkół, naszą brać leśną z panem  nadleśniczym Jarosławem Czarneckim a także członków Rady Sołeckiej z Kazimierzem Olejnikiem sołtysem, Borowego Młyna na czele.

Witamy Druhów Strażaków z prezesem  Gminnym OSP Romanem Reszką prowadzącym dzisiejsze spotkanie.

Pięknie dziękujemy za uhonorowanie naszego spotkania członkom  oddziałów ZKP  z Chojnic, Lipnicy, Konarzyn oraz chojnickiego oddziału Stowarzyszenia Civitas Christiana oraz Koła Myśliwskiego Słomka.

Przede wszystkim kłaniamy  się i jednocześnie gratulujemy wyróżnień Laureatom Bazun edycji 2012 r., witamy także  towarzyszącym im członków ich rodzin.

Zdj. Uczestnicy podczas uroczystości na Borowiackiej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu.
Zdj. Uczestnicy podczas uroczystości na Borowiackiej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu.

/…/ Szanowni Zebrani -tą naszą obecnością w tym miejscu przywołujemy również pamięć o Bohaterach Wojny Palikowej,

radujemy się i jak już powiedziałem, jesteśmy dumni z ich patriotycznych oraz będących dla nas wzorem, narodowych postaw, jakimi się kierowali w tamtym czasie odrodzenia Polski a potem podczas kolejnych prób, jakimi dla naszego narodu i dla nich osobiście był żołnierski wysiłek w czasie  kampanii  wojen obronnych 1920  i 1939 roku.

Stajemy tu także w poczuciu obowiązku wychowania obywatelskiego naszej młodzieży, bowiem patriotyzm nie podlega

prawu dziedziczenia i naszym zadaniem jest nieustannie uczyć go dzieci, młodzież a i często też dorosłych. Ta i inne rocznice,  o których tutaj na Gochach i Zaborach pamiętamy są okazją do wykorzystywania ich w umacniania patriotyzmu i naszej lokalnej tożsamości tak nieodzownej w realizacji zadań naszej codzienności.

To w sposób szczególny procesowi wychowania poświęca swoją działalność Fundacja Naji Goche,  obchodząca w tym roku Jubileusz dziesięciolecia powstania, w której tegorocznych planach pracy jest m.in. upamiętnienie wszystkich (bowiem komendanci z Konarzyn Lipnicy i Brzeźna są wymienieni na tej tu dzisiaj odsłanianej j tablicy) funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących na obszarze Gochów służbę, którzy oddali życie broniąc granicy podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Znak pamięci im poświęcony chcemy wznieść również na tej Strażnicy.

Zdj. Składanie wiązanek kwiatów na pierwszym planie Janusz Spiczak Brzeziński z Przechlewa za nim dr Marian Fryda z Człuchowa- potomkowie bezpośrednich uczestników i przywódców tamtych wydarzeń 1929 r .po czym członkowie delegacja ZS w Borowym Młynie z p. dyr. Grażyną Burant z prawej strony . W głębi ppłk SG dr Wojciech Grobelski z Centrum Szkolenia SG w Koszalinie.
Zdj. Składanie wiązanek kwiatów na pierwszym planie Janusz Spiczak Brzeziński z Przechlewa za nim dr Marian Fryda z Człuchowa- potomkowie bezpośrednich uczestników i przywódców tamtych wydarzeń 1929 r .po czym członkowie delegacja ZS w Borowym Młynie z p. dyr. Grażyną Burant z prawej strony . W głębi ppłk SG dr Wojciech Grobelski z Centrum Szkolenia SG w Koszalinie.

/…/ Proszę Państwa! Świętując  tą rocznicę tej lokalnej walki o odcinek polskiej granicy przebiegającej przez Gochy,  pamiętamy równocześnie o naszych współziomkach, męczennikach i bohaterach okrutnego czasu  nieszczęść II wojny Światowej. Gdyby zwłaszcza Ci z nich co umarli spowici aureolą męczeństwa mogliby teraz  chociażby na chwilę spojrzeć na nasze pola, wody , lasy – na naszą ukochana Małą Ojczyznę – Gochy – spojrzeć na  tą Strażnice Pamięci , na nas tu zebranych… widzieliby ( a wierzę, że tak jest), jak ślemy im hołd – hołd za ich trud patriotycznych dokonań na rzecz naszej Ojczyzny i naszej lokalnej wspólnoty, hołd za męczeństwo ich

śmierci. Ten hołd m.in. oddajemy tą położona u stóp tego obelisku głoszącego że „ Tu była, jest i będzie Polska” –  tablicą mówiącą że Wy i Ojczyzna to jedno… W tym miejscu…na tej Strażnicy Pamięci i Patriotyzmu  w sposób szczególny chcemy pamiętać o Was i potwierdzać, że dzisiaj my w innej rzeczywistości i czasie, za Waszym przykładem  budujemy nasz dom, pod którego  Wy usypaliście fundamenty Tu i przy takich jak ta rocznicowa okazja  chcemy prosić Dobrego Boga o łaskę miłosierdzia…tu chcemy zapewnić Was że Ojczyzna jest wolna…!!!

Bazuniści

Niniejsze Spotkanie stało się dobrą okazją do wręczenia dorocznych  wyróżnień  Bazun edycji 2012 r. . Te symboliczne statuetki, które wykonuje Kazimierz Kostka, artysta z Wodnicy ( członek Honorowej Kapituły Fundacji) przyznawane są w czterech kategoriach przez  Zarząd Fundacji i jej Honorową Kapitułę wyróżniającym się w umacnianiu tożsamości regionalnej i w działalności na rzecz rozwoju społeczno kulturalnego Regionu.

Laureaci wyróżnień Fundacji Naji Gochë Bazun edycji za 2012 rok.

Laureaci - dd lewej: red. Kazimierz Kopp Ostrowski Chojnice; Barbara Storman Borowy Młyn Agnieszka Cyra Lipnica; Tomasz Żmuda Trzebiatowski – Gdańsk; Przemysław Pragert Gdynia; Krzysztof Kowalkowski Gdańsk; ks. prałat Henryk Cyrzan Chojnice; Stanisław Szroeder Kłączno; Zygmunt Żmuda Trzebiatowski (drugi rząd pierwszy z prawej) Gdynia; Dalej senator Roman Zaborowski; senator Jan Wyrowiński w-ce Marszałek Senatu- czł. Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche; Andrzej Lemańczyk wójt gm. Lipnicy - czł. Honorowej Kapituły Fundacji Czesław Klajst Wierzchocina czł. Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche; Zbigniew Talewski prezes Fundacji Naji Goche
Laureaci – od lewej:
red. Kazimierz Kopp Ostrowski Chojnice; Barbara Storman Borowy Młyn
Agnieszka Cyra Lipnica; Tomasz Żmuda Trzebiatowski – Gdańsk; Przemysław Pragert Gdynia;
Krzysztof Kowalkowski Gdańsk; ks. prałat Henryk Cyrzan Chojnice; Stanisław Szroeder Kłączno;
Zygmunt Żmuda Trzebiatowski (drugi rząd pierwszy z prawej) Gdynia;
Dalej senator Roman Zaborowski; senator Jan Wyrowiński w-ce Marszałek Senatu- czł. Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche; Andrzej Lemańczyk wójt gm. Lipnicy – czł. Honorowej Kapituły Fundacji
Czesław Klajst Wierzchocina czł. Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche; Zbigniew Talewski prezes Fundacji Naji Goche

Charakterystyki i zasługi Laureatów
(fragmenty z uchwały uzasadniającej nadanie wyróżnienia)

Wielka Bazuna

Ks. prałat Henryk Cyrzan z Chojnic – proboszcz parafii Świętej Jadwigi Królowej.

Wyróżnienie Wielkiej Bazuny nadaje się oddanemu Bogu i Jego Ludowi – kapłanowi -, niezawodnemu przewodnikowi lokalnego kościoła, ponadto wielce zaangażowanemu w działalność społeczną i kulturalno – oświatową na rzecz Gochów, skąd pochodzi. To tu na Gochach w Brzeźnie Szlacheckim Jego Ród.

Wyróżnienie to jest wyrazem naszego społecznego uznania za działalności na rzecz umacniania duchowości i katolickiej wiary wśród Zaboraków i Gochów. Za trudy wzniesienia wielu materialnych symboli naszej tożsamości chrześcijańskiej, m.in. kościoła p. w. Jadwigi Królowej w Chojnicach. Za pogłębianie i szerzenie lokalnej historii, czego wyrazem jest napisana przez niego monografia Brzeźna Szlacheckiego. Za wspieranie działalności naszej Fundacji m.in. poprzez udział w organizowanych przez nas Spotkań na Gochach i Zaborach i w innych zdarzeniach patriotycznych. Za otwarcie na liczne organizację katolickie, zwłaszcza Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.

Barbara Stormann z Borowego Młyna

Wyróżnienie Wielkiej Bazuny nadaje się byłej wieloletniej nauczycielce i dyrektorce Szkoły w Borowym Młynie. Wielkiej sercem i duchem wychowawczyni wielu pokoleń młodych Borowian, w tym własnych dzieci, których wraz z mężem ukształtowała na prawych i potrzebnym Kaszubom i Polsce Obywateli. Zasłużonej w zarządzaniu strukturami lokalnej oświaty a przy tym oddanej animatorce życia kulturalnego i społecznego na Gochach. Wieloletniej działaczce miejscowego samorządu i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego.
Nadając tą Bazunę wyrażamy z serca płynące podziękowania za życzliwość i wsparcie udzielane naszej Fundacji, a także za pomoc i obecność w przedsięwzięciach podejmowanych przez Fundację i udział w organizacji uroczystości upamiętniających chwalebną i patriotyczną historię Borowego Młyna.

Wiktor Talewski z Słupska (uczeń wolontariusz)

Wyróżnienie Wielkiej Bazuny kat. Junior nadaje się młodemu wolontariuszowi Fundacji, za jego udział w budowie Borowiackiej Strażnicy Tradycji i Patriotyzmu oraz za honorową obecność przy jej odsłonięciu 22 listopada 2008 r a także za asystowanie Zarządowi Fundacji 10 wrzenia 2010 r. przy odsłonięciu postawionego przez nas w Słupsku pomnika Bogusława X Wielkiego Gryfity księcia Pomorza
Kaszub i Wendów. Za zaangażowanie i osiągane wyniki oraz zwycięstwa na polu sportowym, jako zawodnika klubu Judo KS Gryf Słupsk.
Bazuna w kat Junior – trafia w ręce młodzieńca, który – w co wierzymy i czego mu życzymy – w dorosłym życiu będzie efektywnie działał na niwie kaszubsko – pomorskiej a także osiągał rekordowe wyniki sportowe.

Bazuna – Strażnik Rodnej Checzy

Agnieszka Cyra z Lipnicy

Wyróżnienie Bazuna – Strażnik Rodnej Checzy nadaje się niezawodnej Strażniczce rodzimej kultury kaszubskiej. Niestrudzonej orędowniczce i organizatorce życia kulturalnego na Gochach, a zwłaszcza działań popularyzatorskich i animatorskich w zakresie amatorskiego ruchu śpiewaczego i teatralnego.

Współzałożycielce i kierowniczce powstałego w 1987 roku zespołu wokalno – instrumentalnego „Gochy”. Ambasadorce poza Gochami, miejscowej kultury. Laureatce (z Zespołem) wielu przeglądów i festiwali, w tym Festiwalu Kaszubskiego w Słupsku. Organizatorce wydania w ogólnokrajowej serii Kashubian Folk Music, płyty prezentującej dorobek Zespołu. Liderce Zespołu, który przede wszystkim uświetnia uroczystości środowiskowe – świeckie i kościelne. Propagatorce miejscowego haftu m.in. wykorzystanego w zdobnictwie „Gochów” , a także poezji kaszubskich poetów i pisarzy. To jej m.in. działania utrwalają kaszubską kulturę a tym samym jest ona – Strażniczką Goskiej tradycji.

Nadając to wyróżnienie wyrażamy nasze z serca płynące podziękowania za życzliwość i wsparcie udzielane naszej Fundacji, a także za pomoc i inicjatywy oraz za organizatorską obecność w przedsięwzięciach upamiętniających patriotyczną historię Gochów.

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski z Gdyni

Wyróżnienie Bazuna Strażnik Rodnej Checzy nadajemy Kaszubowi, który swój rodowód ma w Gochach. Mieszkańcowi Gdyni – największego miasta kaszubskiego na świecie, swoje działania ma zapisane w genach po swoich zasłużonych dla Kaszub przodków m.in. dziadku – prof. Klemensie i ojcu Zdzisławie podporze Stowarzyszenia Rodzin Trzebiatowskich a także naszej Fundacji – stąd w nim wielka potrzeba działania nie tylko na rzecz zachowania tradycji i etnicznej pamięci, ale także przede wszystkim nakierowaną na rozwój dzisiejszy i przyszłość Gdyni i Pomorza. W tych działaniach wykorzystujący swe wykształcenie w tym współczesne technologie oraz współczesne formy zorganizowania społecznego a także publicznego przekazu. Wyróżnienie to nadajemy najpopularniejszemu Radnemu Gdyni, pełniącemu tą funkcję już trzecią kadencje. Społecznikowi – oddanemu wychowaniu młodego pokolenia, instruktorowi Z H R, wykładowcy akademickiemu. Członkowi ZKP i „Wspólnoty Polskiej”. Publicyście „Gazety Świętojańskiej”,„Wiadomości Gdyńskich” i internetowemu Bloggerowi. Temu co wspiął się na szczyt Mont Blanc umieścić na nim flagę kaszubskiej Gdyni.

Słowem wyróżnienie to jest wyrazem naszego społecznego uznania za kontynuowanie kaszubskich tradycji rodzinnych a przede wszystkim za wnoszenie do współczesnych działań na rzecz Kaszebizny działania oparte o wiedzę i postęp XXI wieku.

Bazuna –Kaszëbskô Klëka :

Przemysław Pragert z Gdyni

Wyróżnienie Bazuna – Kaszëbskô Klëka nadaje się Autorowi wielotomowego Herbarza szlachty kaszubskiej. Wiekopomnej na obszarze kaszubszczyzny oraz Pomorza, publikacji heraldycznej, która prezentuje mało znane herby szlachty kaszubskiej. Niezmiernie cennego zbioru informacji heraldyczno-genealogicznych, swoistego drogowskazu dla poszukiwaczy historii rodzinnych.

Mieszkańcowi Gdyni, który w pierwszym pokoleniu jest Kaszubem – Pomorzaninem urodzonym w Sopocie z rodziców pochodzących z głębi Polski.

Inżynierowi po studiach politechnicznych a z powołania humaniście- historykowi o pasjach badawczo publicystycznych z zakresu tożsamości Kaszubsko – Pomorskiej.

Ponadto niezwykle zaangażowanemu społecznie, popularyzatorowi wiedzy o historii, tradycji i kulturze pomorskiej. Współpracującemu z organizacjami naukowymi i społecznymi w tym z naszą Fundacją. Czynnemu uczestnikowi wszystkich organizowanych przez nas Spotkań na Gochach, na których wygłasza okolicznościowe referaty i cenne opinie. Laureatowi najważniejszej w Polsce nagrody heraldycznej PAN im. Adama Hejmowskiego za cykl tomów Herbarz Szlachty Kaszubskiej.

Wyróżnienia, to jest przede wszystkim wyrazem społecznego uznania za utrwalanie kaszubskiej historii, zwłaszcza w zakresie odtworzenia pokoleniowego marszu przez wieki – pomorskich Rodów, obecnych w procesie rozwoju Kaszub i Pomorza. Tą wiedzą umacnia współcześnie naszą regionalną tożsamość i społeczne poczucie wartości.

Tomasz Żmuda Trzebiatowski z Gdańska

Wyróżnienie Bazuna – Kaszëbskô Klëka nadajemy Gdańszczaninowi – Kaszubie, którego korzenie rodowe są w Gochach. W młodości członkowi Ruchu Wolność i Pokój oraz organizacji dzisiaj zaliczanych do Ruchu Zielonych. Przedsiębiorcy poligraficznemu – prowadzącemu Wydawnictwo Oskar Sp. z o.o. oraz współzałożycielowi Wydawnictwa Maszoperia Literacka – wydawcy wielu tytułów książek w tym kaszubskich, zaliczanych do wybitnych opracowań kaszubsko – pomorskiej tradycji i historii a także poetycko – prozatorskich.

Od 2001 Wydawcy redagowanych przez Zdzisława Zmude Trzebiatowskiego książek – monografii Rodzin Trzebiatowskich, a także historii Brzeźna Szlacheckiego autorstwa ks. Henryka Cyrzana. za wydanie kolejnych tomów Herbarz Szlachty Kaszubskiej Przemysława Pragerta, a także za wydanie w języku kaszubskim „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza w przekładzie Stanisława Janke. Pomysłodawcy, scenarzyście, reżyserowi i producentowi filmu „Wejherowskie Misterium Męki Pańskiej” . Członkowi Rady Rodzin Trzebiatowskich wspierającej ją swoją pracą i pomysłami. Przyjacielowi naszej Fundacji, uczestnikowi corocznych Spotkań na Gochach.
Słowem wyróżnienie to, jest wyrazem naszego społecznego uznaniem za ponoszony wysiłek na rzecz utrwalania kaszubskiej kultury a szczególnie za działania popularyzujące historie, tradycję i język kaszubski.

Krzysztof Kowalkowski z Gdańska

Wyróżnienie Bazuna – Kaszëbskô Klëka – nadaje się Gdańszczaninowi o kociewskich korzeniach. Inżynierowi urządzeń komunalnych aktualnie pracującego w Kasie Ubezpieczenia Rolniczego w Gdańsku. Wybitnemu regionaliście, społecznikowi, członkowi Zrzeszenia Kaszubskiego Pomorskiego a także Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej; Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego, Rady Programowej Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK, Stowarzyszenia Autorów Polskich którego jest Członkiem Honorowym. Badaczowi historii rodzin pomorskich – organizatorowi od 2005 roku Konkursu Genealogicznego dla uczniów szkół gdańskich. Współpracownikowi wielu pism i magazynów regionalnych w tym Naji Gochë”. Autorowi wielu publikacji i książek dot. genealogii i historii wsi a także parafii z Kociewia, wśród nich także o zaborskiej wsi „Rytel. W stulecie parafii”. Laureatowi „Skry Ormuzdowej”, „Kociewskiego Pióra” „Pierścienia Mechtyldy”, „Costeriny 2010”, Medalu 50 lecia ZKP.

Wyróżnienie to szczególnie nadaje się za organizowanie spotkań promujących historie i kulturę bratniego nam Kociewia. Za aktywny udział i promocję corocznych Spotkań na Gochach i Zaborach i Czerskich Spotkań Kultur Pogranicza – Kociewiacy, Borowiaccy, Kaszubi – KO-BOR-KA/ na których wygłasza okolicznościowe referaty dot. historii wsi kociewsko – borowiackich,

Bazuna – Ten co dobéł Smătka

Red. Kazimierz Kopp- Ostrowski z Chojnic

Wyróżnienie Bazuna – Ten co dobéł Smătka –nadaje się – wielkiemu Czynem i Duchem Kaszubie- Chojniczaninowi – oddanemu bez reszty Kaszubom. Dziennikarzowi, który przez wiele lat kierował chojnickim oddziałem Gazety Pomorskiej. Do dnia dzisiejszego felietoniście i publicyście Pomeranii, Bazun , Zeszytów Chojnickich – redaktorowi chojnickiej Klëki. a także doskonałemu reportażyście. Redaktorowi i autorowi opracowań biograficzno- monograficznych. Autorowi takich książek jak Patroni chojnickich ulic”, „Zabytki Chojnic”, „Rys dziejów szpitala w Chojnicach”, „Ślad nieco trwalszy”, czy legend „Ukryty skarb” i monografii o: Janie Karnowskim, Wincentym Rogali, Stanisławie Rolbieckim oraz „Kaszubskim jesteśmy ludem” i ostatnio wydanej pod jego redakcją książki- „Dzieje Chojnic”.

Przede wszystkim to wyróżnienie nadajemy w dowód uznania i wdzięczności za położone zasługi jako działacza Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego, działającego na niwie regionalnej nie tylko Chojnic ale całych południowych Kaszub w tym na terenie Gochów. Nadajemy je w podzięce za liczne współrealizowane na Gochach przedsięwzięcia patriotyczno –i upamiętniające naszą historie. Za czynne postawy, którymi udowodnił , że można pokonać przysłowiowego Smatka niemocy, że można zwyciężyć takich Smantkowi towarzyszącymi „Smantkowi” kompanami od stanów błogiego lenistwa, utożsamianymi z takimi stanami ducha i ciała, jak trud, strach i niewarto…
Bazunę tą przekazujemy w godne ręce- Stolema Kaszebizny, który swoją społeczną postawą pokazuję , że móc to znaczy chcieć…który udowadnia, że pomimo licznych przeciwności i utrudnień można z realizować to co zdawałoby się że jest niemożliwe…

Stanisław Szroeder z Kłączna gm. Studzienice

Wyróżnienie Bazuna – Ten co dobéł Smătka –nadajemy regionaliście kaszubskiemu, emerytowanemu nauczycielowi z Kłączna, do dzisiaj czynnego społecznie działacza kaszubskiego na niwie upowszechniania historii i tradycji na Ziemi Bytowskiej i Gochach. W latach młodości związanego z działalnością w organizacji młodzieżowej Związku Polaków w Niemczech V Dzielnicy Pogranicze i Kaszuby a po wojnie współorganizatora struktur Zrzeszenia Kaszubów na Bytowczyźnie. Społecznikowi, który całym swym życiem a przede wszystkim działalnością na niwie społeczno – kulturalnej udowodnił, że chcieć to móc, że można pokonać w działalności na rzecz Małej Ojczyzny – wszelkie przeciwności, zwłaszcza przysłowiowego Smãtka, przeciwnika pozytywnych postaw obywatelskich. W tym duchu wyniósł wychowanie z domu rodzinnego wzorując się na postawie Ojca Antoniego Szrodera , gorącego patrioty, zamordowanego za propolskie działania na bytowskich Gochach , przez hitlerowców. W tym samym duchu Drech Stanisław wychował również swoje dzieci, które dzisiaj są czołowymi animatorami i menadżerami kaszubsko – pomorskiego życia kulturalnego, którzy swoim zaangażowaniem zawodowym i społecznym pomnażają dorobek i potęguję siłę dzisiejszej Kaszebizny.

Wyróżnienie to jest naszym społecznym podziękowaniem i uznaniem za dziesiątki lat zaangażowania i jego dokonania na niwie kaszubskiej, którymi udowodnił że siła Kaszub, miała i nadal musi czerpać swoją moc z tradycji jedności pokoleniowej poszczególnych rodzin . Udowodnił , że w tym względzie nadal jest żywe powiedzenie…jaki Ojc tacie dzece…

Panteon Pamięci Gochów

Zdj. Tablicę odsłaniają od lewej: senatorowie Jan Wyrowiński i Roman Zaborowski; wójt Andrzej Lemańczyk i członek Honorowej Kapituły Fundacji – Czesław Klajst
Zdj. Tablicę odsłaniają od lewej: senatorowie Jan Wyrowiński i Roman Zaborowski; wójt Andrzej Lemańczyk i członek Honorowej Kapituły Fundacji – Czesław Klajst

W trakcie uroczystości senatorowie Jan Wyrowiński i Roman Zaborowski wraz z lipnickim wójtem Andrzejem Lemańczykiem oraz Czesławem Klajstem członkiem Honorowej Kapituły Fundacji odsłonili tablice główną   Panteonu Pamięci Gochów „Oni i Ojczyzna to jedno”.

Zdj. Tablica główna Panteonu Pamięci Gochów- "Oni i Ojczyzna to Jedno"
Zdj. Tablica główna Panteonu Pamięci Gochów- „Oni i Ojczyzna to Jedno”

Cześć artystyczna

Druga cześć uroczystości odbyła się w szkolnej auli przyozdobionej pracami artystycznymi. Młodzi kaszubscy artyści zaprezentowali przygotowany przez p. Monikę Richter okolicznościowy program wzbogacony o wspólne śpiewanie z gośćmi kaszubskich piosenek. Programie były również wice kaszubskie, które prezentował Stanisław Gostomczyk znany gawędziarz kaszubski, członek Zespołu Gochy z Lipnicy.

Zdj. Zespół uczniowski przygotowany przez p. Monikę Richert zaprezentował się w okolicznościowym programie. Na zdj. z lewej strony dyr. ZS Grażyna Burant członek Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche z prawej Zbigniew Talewski.
Zdj. Zespół uczniowski przygotowany przez p. Monikę Richert zaprezentował się w okolicznościowym programie. Na zdj. z lewej strony dyr. ZS Grażyna Burant członek Honorowej Kapituły Fundacji Naji Goche z prawej Zbigniew Talewski.
Zdj. Stanisław Gostomczyk – gawędziarz kaszubski z Lipnicy. W tle wystawa prac wykonanych przez uczniów miejscowej szkoły prac .
Zdj. Stanisław Gostomczyk – gawędziarz kaszubski z Lipnicy. W tle wystawa prac wykonanych przez uczniów miejscowej szkoły prac .

Podczas spotkania w szkole członkowie Honorowej Kapituły Fundacji wygłosili okolicznościowe laudacje uzasadniające przyznanie wyróżnień Bazun poszczególnym wyróżnionym.

Zdj. Maria Rogenbuk – nauczycielka z Konarzyn, członek Honorowej Kapituły Fundacji po wygłoszeniu laudacji przekazuje jej treść Przemysławowi Pragertowi z Gdyni – laureatowi Bazuna Kaszebska Kleka.
Zdj. Maria Rogenbuk – nauczycielka z Konarzyn, członek Honorowej Kapituły Fundacji po wygłoszeniu laudacji przekazuje jej treść Przemysławowi Pragertowi z Gdyni – laureatowi Bazuna Kaszebska Kleka.
Zdj. członkowie Honorowej Kapituły Fundacji , od lewej Jan Wyrowiński Toruń Wicemarszałek Senatu; Felicja Baska Borzyszkowska –Lubiana, nauczycielka w Kaszubskim Liceum w Brusach, członek Rady Naczelnej i Języka Kaszubskiego ZKP, która wygłaszała laudację NT. obok stojącego Stanisława Szroedera z Kłączna. W głębi p. Jarosław Czarnecki – nadleśniczy NDL Osusznica.
Zdj. członkowie Honorowej Kapituły Fundacji , od lewej Jan Wyrowiński Toruń Wicemarszałek Senatu; Felicja Baska Borzyszkowska –Lubiana, nauczycielka w Kaszubskim Liceum w Brusach, członek Rady Naczelnej i Języka Kaszubskiego ZKP, która wygłaszała laudację NT. obok stojącego Stanisława Szroedera z Kłączna. W głębi p. Jarosław Czarnecki – nadleśniczy NDL Osusznica.
Zdj. Widok części Sali- Laudację nt działalności ks. prałata Henryka Cyrzana (siedzi bokiem pierwszy z lewej),.wygłasza (stoi u szczytu) ks. Jacek Halman proboszcz w Borowym Młynie – członek Honorowej Kapituły Fundacji.
Zdj. Widok części Sali- Laudację nt działalności ks. prałata Henryka Cyrzana (siedzi bokiem pierwszy z lewej),.wygłasza (stoi u szczytu) ks. Jacek Halman proboszcz w Borowym Młynie – członek Honorowej Kapituły Fundacji.
Zdj. Red. Kazimierz Kopp Ostrowski z Chojnic z małżonką Reginą – Laureat wyróżnienia Bazun y Ten co zaboł (pokonał) Smantka.
Zdj. Red. Kazimierz Kopp Ostrowski z Chojnic z małżonką Reginą – Laureat wyróżnienia Bazun y Ten co zaboł (pokonał) Smantka.

Uroczystości zakończył wspólny posiłek podczas którego serwowano bogactwo potraw przygotowanych przez szkolną kuchnie. Oczywiście nie mogło zabraknąć kaszubskiego Kucha i bon kawy…

Zbigniew Talewski
gochy@op.pl

Zdjęcia: Artur Klajst, Maria Rogenbuk i Krzysztof Kowalkowski

Zapis elektroniczny – Zbigniew Hein TV Bytów http://78.28.32.154/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=2&video_id=447

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.