Zdrzewno: Ostatni taki wiatrak

18 kwietnia 2012r.