Śliskie chodniki i ulice w Lęborku

17 stycznia 2012r.