Rumianie na Zjeździe Kaszubów w Sopocie

25 lipca 2012r.