Pierwszy dzień Zlotu Motocykli

21 listopada 2011r.