Paula Wrońska złożyła olimpijską przysięgę

25 lipca 2012r.