Łebscy parafianie cieszą się już nowym kościołem

29 maja 2012r.