Roman Szyszko

Najnowsze artykuły oznaczone tagiem 'Roman Szyszko':
Od harówki do natchnienia
Od harówki do natchnienia
W sytuacji gospodarki nadrabiającej rozwojowe opóźnienia trzeba poszukiwać zdolności do możliwie jak najtańszego wytwarzania. Kłopot w tym, że z biegiem czasu zdolność do konkurowania niższymi kosztami i płacami pracowników staje się coraz trudniejsza. Nie pomoże coraz cięższa i dłuższa praca. Zawsze może pojawić się ktoś, kto zarabia mniej od nas i będzie mógł zaoferować jeszcze niższą cenę. Jak przełamać zagrożenie polegające na tym, że zawsze może pojawić się ktoś, kto wykona naszą pracę jeszcze taniej?
Znaczenie finansowania rozwoju
Znaczenie finansowania rozwoju
Poprawa sposobu funkcjonowania gospodarki wynika prawie zawsze z działania więcej niż jednego czynnika. Istotna jest liczba osób aktywnych zawodowo oraz wielkość i sposób wykorzystania nakładów inwestycyjnych. Jest to zależność stosunkowo oczywista – im więcej się zaangażuje, tym więcej można uzyskać. Z drugiej strony jednak ważną rolę odgrywa także zdolność do finansowania rozwoju. Skala i zakres potencjalnych inwestycji rozwojowych są nieograniczone. Możliwości finansowania stanowią barierę odróżniającą zakres ambitnych aspiracji od tego co w praktyce jest możliwe do zrealizowania. Tajemnica sukcesu rozwojowego wiąże się nie tylko z umiejętnością znalezienia atrakcyjnych celów rozwojowych. Nawet najlepsze pomysły pozostaną tylko na papierze jeżeli nie będzie zdolności ich sfinansowania. Z porównawczej analizy danych na temat ścieżki rozwoju różnych krajów wynika, że to właśnie trwała zdolność do finansowania wzrostu charakteryzuje gospodarki rozwijające się w sposób trwały.
Wizerunek regionu
Wizerunek regionu
Konsekwentne tworzenie pozytywnego wizerunku regionu to ważna metoda budowania trwałych źródeł rozwoju. Realizacja strategii informacyjnej jest, siłą rzeczy, przedsięwzięciem długoterminowym. Łatwo jest ulec błędnemu przekonaniu, że dobry wizerunek sprowadza się do atrakcyjnej nazwy, przejrzystej strony internetowej lub przyciągającego uwagę znaku graficznego. Tymczasem koniecznym warunkiem sukcesu jest spójność celów oraz przekaz zgodny z oczekiwaniami grupy odbiorców. Warto zastanowić się, jakie czynniki wpływają na możliwość uzyskiwania trwałych i realnych korzyści z realizacji kampanii wizerunkowej.
Pieniądze w szlachetnym celu
Pieniądze w szlachetnym celu
Żyjemy w świecie skupiającym uwagę na głośnych zjawiskach o ponadnarodowym zasięgu. Środki masowego przekazu koncentrują się na wydarzeniach gospodarczych mierzonych w skali miliardów dolarów. Tymczasem, oprócz zmiany notowań na giełdzie nowojorskiej i spekulacji dotyczących tempa wzrostu gospodarczego Chin, znaczenie mają zjawiska realizowane lokalnie. Przykładem tego typu, trudniejszego do zauważenia, procesu jest tworzenie lokalnych systemów rozliczeń finansowych. Rozwój tworzonych oddolnie systemów walutowych ma zasięg międzynarodowy. Jednak ze względu na rozproszony sposób realizacji tego typu rozwiązania finansowe nie przyciągają uwagi globalnych mediów. Być może, z perspektywy czasu, realizowanie regionalnych inicjatyw płatniczych okaże się istotniejsze od sensacyjnych nagłówków na temat giełdowych mega-fuzji lub przewidywań na temat terminu podwyższenia stóp procentowych w USA.
Energa wśród najlepszych spółek giełdowych
Energa wśród najlepszych spółek giełdowych
W cztery miesiące po debiucie giełdowym ENERGA SA zajmuje 13. pozycję w prestiżowym rankingu „Giełdowa Spółka Roku”, organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu oraz TNS Polska. To pierwsza edycja konkursu, w której spółka jest oceniana.
Energa zarobiła ponad pół miliarda złotych
Energa zarobiła ponad pół miliarda złotych
Przychody ze sprzedaży grupy ENERGA po sześciu miesiącach 2013 roku wyniosły 5,8 miliarda złotych. Były one o 174 miliony złotych (3 procent) wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poprawa wyników związana była głównie z rosnącą taryfą dystrybucyjną.
Najnowsze artykuły

Zmarł Henryk Soja, etnograf i wieloletni kierownik Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
Mikołaje z Lęborka
II POMORSKI PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK (on-line)
Pomorze w barwach Unii Europejskiej
Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906-1907.
Ponad 152 mln zł dla Pomorzan zagrożonych wykluczeniem społecznym
Bieg Charytatywny Północny Pomaga dla Hospicjum im. ks. Dutkiewicza
Ósma edycja rajdu pieszego Maczuga Stolema

Najnowsze komentarze