patrole polskich i hiszpańskich policjantów w Sopocie